Inspiration

Bliv skarp på, hvad der skaber jeres resultater

Hvad gør du for at sikre, at du når de resultater, du vil? Her får du et værktøj, der giver dig en konkret metode til at beskrive dine mål og nå dine resultater.

Lad os sætte det at nå resultater i perspektiv. Gå i dybden med, hvad det er, der skaber de resultater, vi løber efter, både personligt og i vores organisationer. Hvilke resultater skal I nå i din organisation? Din afdeling? Dit team? Hvilke resultater skal du selv nå?

Her får du et af vores stærkeste værktøjer ”Balanceret målstyring”

Balanceret målstyring handler om, hvad der skaber vores resultater. Vi ser tre understøttende faktorer; De aktiviteter – de handlinger, der skal gøres, for at vi når resultatet. Det fundament og dermed hvilke kompetencer, evner og forudsætninger, der skal til, for at det kan lade sig gøre og den vilje, der lægges i opgaven og troen på, at det kan lykkedes.

Intenz modellen Balanceret målstyring

Mange målstyrer udelukkende på resultater og glemmer ganske enkelt at sætte mål på aktiviteter, mål for viljen og mål for fundamentet.

Hvordan opsætter du dine mål?

Når man ikke får det resultat, man havde forventet, skyldes det, at aktiviteter, viljen eller fundamentet ikke er på plads. Så når vi sætter mål op for resultatet, er vi også nødt til at sætte mål for aktiviteter, vilje og fundament. En god måde at opsætte mål, er at benytte sig af SMART-mål. Beskriv dine mål ud fra fem krav:


Hver dag skal vi nå resultater. Det kan være øget omsætning, bedre bundlinje, mere effektive processer, bedre samarbejde, forbedret kommunikation, større effektivitet osv. der er mange forskellige eksempler på resultater. De fleste er gode til at sætte sig mål.

Gode mål kræver ud over at været et SMART-mål også en klar forståelse af Why. Why er beskrivelsen af, hvad du og din organisation får ud af at nå målet. Læs min kollega Mortens indlæg om What, Why, How for at få en skarp beskrivelse af Why. Kun med et stærkt Why opnår vi lyst og glæde ved at nå målene.

Et eksempel:

Mit fundament for løb har jeg opbygget ved at spørge andre til råds og træne med andre. Det bliver mine forudsætninger forbedret af. Jeg er også begyndt at løbe med pulsur, hvilket giver ekstra effektivitet i løbet. Mit mål er at vide mere om løb, restitution og kost.

Jeg bruger nogle forskellige strategier for at styrke min vilje. Delmål og konkurrencer med andre hjælper meget. Jeg tænker bevidst over formålet med at blive bedre, hvilket bringer mig i en positiv tilstand. jeg tænker altid på, at min krop bliver stærkere for hver løbetur. Selv dem, hvor jeg ikke er så hurtig eller de, hvor det ikke går så let. Alle ture styrker mig – og ikke nok med det – viljen og motivationen stiger også af, at holde aktivitetsniveauet højt.

En vigtig pointe når man beskæftiger sig med mål og resultater er, at de resultater vi skaber i dag, er et produkt af aktiviteter, vilje og fundament i fortiden. Den tid jeg kan løbe 5 km på i dag, er et resultat af min tidligere træning. På vores job og i vores organisationer bruger vi ofte en del tid på at kigge på de resultater, vi skaber. Det er naturligvis afgørende, hvilke resultater vi skaber, men der bruges ofte alt for lidt tid på at vurdere, hvilke resultater vi kommer til at skabe i fremtiden. Vi skal være bedre til at sætte mål på aktiviteter, vilje og fundament. På den måde kan man sikre fremtidens resultater. Som leder vil du være på forkant ved at sætte mål på aktiviteter, vilje og fundament. En kollega sagde til mig en dag: ”Resultater fortæller dig ingenting. Det er bare kølvand.” De bedste ledere sætter mål i organisationen, afdelinger, teams og individuelt på de tre faktorer, der skaber resultater. De gør det, fordi de ønsker at være proaktive fremfor reaktive og fordi de ønsker at sikre sig at de når resultaterne.

God fornøjelse med målstyringen

DEL

Ønsker du at vide mere

Rasmus er Partner og har været i Intenz siden 2002. Han har arbejdet med udvikling af virksomhedskultur, ledelse og salg i 12 år.

Rasmus Åradsson – Partner
Tlf. +45 22 12 22 41
E-mail rar@intenz.com