Salg

Forstå dine medarbejderes adfærd og skab rammerne for succes!

Vores adfærd bestemmes i en eller anden grad ud fra et ønske om at dække et behov. Vores behov er som krokodiller, der hapser i os og gør os frustreret, hvis vi ikke får dem opfyldt. Hvordan undgår vi krokodillernes skarpe tænder?

Du kender det måske som leder; følelsen af at gøre en aktiv indsats for dine medarbejdere og alligevel ses det ikke i resultaterne – de performer ganske enkelt ikke. Hvad ligger til grund for deres adfærd og ageren eller mangel på samme?  Og hvordan tackler du det som leder?

At være frustreret er noget, vi alle kender til – hvorfor vi bliver det, kan dog bunde i forskellige personlige behov. Måske er du frustreret over, at din nærmeste leder ikke erkender dine præstationer, det manglende sammenhold i afdelingen, eller over at du mangler udfordringer i din dagligdag.

 

Ens, men individuelle behov

Du har sikkert hørt det før: ” En effektiv leder kan få folk til at handle”. Alle mennesker er forskelligt indrettet. Det betyder, at vi vægter vores behov forskelligt. Hvor nogen måske har et stort behov for sikkerhed i dagligdagen, kan andre nøjes med meget lidt.  Vores behov ligger til grund for vores tanker, følelser og handlinger. Disse fælles grundlæggende behov driver os til at søge at opnå eller undgå forskellige oplevelser, opgave og udfordringer. Ved at forstå, hvilke behov vi forsøger at opfylde som ledere, er der mulighed for at skabe nye adfærdsmønstre hos medarbejderne, og herved optimere glæde og performance i virksomheden. 

 

The 6 basic needs som værktøj

Hos Intenz tager vi udgangspunkt i Tony Robbins teori; ”The 6 basic needs” til at arbejde med disse behov. Tony Robbins ligestiller vigtigheden af de 6 behov, og sætter fokus på, at for en leder er det vigtigt at vide, hvor man skal sætte ind for at ændre adfærden ud fra medarbejdernes ubevidste prioritering af de forskellige behov.

Det første behov er behovet for sikkerhed. Det er vigtigt for os som mennesker, at der er et vist niveau af sikkerhed og vished i vores arbejde og i vores liv i almindelighed. Der er ikke meget glæde i at tænke på, om man står uden job i morgen. Samtidig med behovet for sikkerhed, er der et andet behov, der kan træde ind; behovet for variation og udfordringer i dagligdagen. Den forudsigelige hverdag begynder måske hurtig at kede os, og vi ikke kan opnå den spænding, vi har behov for.

 

Intenz modellen Six basic needs Seks grundlæggende behov

Sammenhold ved morgenkaffen

Vi har i forskellig grad et behov for relationer med kollegaerne baseret på det tredje behov om kærlighed og sammenhold. Disse relationer skal fremelskes og plejes, da de skaber fællesskab og sammenhold blandt kollegaerne. Hvis vi føler os isoleret fra det sociale fælleskab omkring morgenkaffen, kan det skabe en daglig frustration og påvirke vores performance i en negativ retning.

Vi har som mennesker behov for at føle os betydningsfulde, dvs. at vi skal have en betydning og en plads i fællesskabet, der gør, at vi føler os værdsatte. Dette beskriver Robbins som behovet for signifikans. Det er derfor vigtigt, at man som leder forstår at værdsætte og anerkende sine ansatte for at skabe denne signifikans.

 

Signifikans er ikke nok

Du kender det sikkert godt. Hvis du føler, at der ikke sker fremgang i dine ellers vigtige projekter, bliver du frustreret, og det påvirker din dagligdag. I det femte behov; behovet for vækst, stræber vi efter at opnå udvikling og fremgang frem for stagnation og tilbagefald.

Vækst er dog ikke altid tilstrækkeligt. Det sjette og sidste behov, som alle mennesker besidder, er behovet for at bidrage – at gøre en forskel. Ønsket om at dække dette behov får ofte  folk til at yde en ekstra indsats. Det kan være arbejdsmæssigt, i sportsklubber og foreninger eller privat. Hvis behovet for at bidrage ikke bliver dækket på jobbet, bruger vi i stedet energi på at få det dækket andre steder. Er vi som ledere i stand til at få medarbejderne til at føle, at de gør en forskel – at de bidrager til et større formål – vil den enkelte medarbejder opleve en større grad af glæde, tilfredsstillelse og balance. Hvilket i sidste ende selvfølgelig også er til virksomhedens fordel.

 

Forståelse skaber glæde

Bag hver frustration er som nævnt et uforløst behov. Vi kan sagtens dække 5 af vores behov, men såfremt blot et behov ikke er dækket, vil der opstå frustration. Vi har som mennesker tendens til at fokusere på at få dækket dele af vores behov, men vi glemmer at fokusere på, hvordan vi prioriterer vores behov. Disse behov kan ses som krokodiller af forskellige størrelser, der har behov for at blive stimuleret ellers forsøger de at hapse i os, hvilket gør os frustreret. Ved at forstå 6 basis needs, bliver det muligt at fokusere på, hvilke krokodiller, der er mest sultne og sætte rammerne herefter. Det betyder, at du som leder, men også menneske, kan sætte de personlige rammer, som skaber den adfærd, du ønsker. Ved at få denne forståelse, opnår vi en længerevarende tilfredsstillelse og undgår krokodillernes skarpe tænder.

 

DEL

Ønsker du at vide mere

Anne er konsulent i Intenz, hvor hun arbejder med projektledelse og kulturmålinger. Anne har en praktisk baggrund i ledelse samt en uddannelse som Cand.merc. i Strategi, Organisation og Ledelse fra Aarhus Universitet.

Anne Thornemann Johansen – konsulent
Tlf. +45 25 44 25 73
E-mail dar@intenz.com