Salg

Hold på talenterne

Er du som leder klar til at håndtere ”sort bane adfærd” i din organisation?

En spændende artikel fra Harvard Business Review dokumenterer to meget vigtige perspektiver, når vi taler kultur og ledelse:

  • Vores adfærd på arbejdspladsen påvirker i høj grad relationerne til vores kolleger. Især negativ energi har store konsekvenser for fremtiden.
  • Igennem en smittende og belastende adfærd kan mængden af negative relationer i værste fald tvinge især vores top-talenter væk fra organisationen.

“The effect of one de-energizing tie is four to seven times greater than the effect of a positive or energizing tie. In other words, bad is stronger than good”

– Porath, C. (2016). Isolate Toxic Employees to Reduce Their Negative Effects. Harvard Business Review


Så hvordan sikrer vi, at negativ adfærd ikke får overtaget over vores positive tanker og derigennem påvirker organisationens kultur negativt?

Én ting er nemlig sikkert og vist. Vi kan risikere at miste vigtige medarbejdere, hvis vi ikke får ryddet ud i de negative adfærdsmønstre. Og det værste er, at de medarbejdere, der rejser grundet for meget negativitet i organisationen, typisk er vores top-talenter – de store stjerner – dem vi for alt i verden ikke vil miste.


“De-energizing relationships, whether experienced personally, or within one’s workgroup, provoke a sense of unhappiness and dissatisfaction, reduce motivation, and increase people’s intentions to leave… What’s more, we find that it’s the organization’s top talent who are most likely to exit.”

– Porath, C. (2016). Isolate Toxic Employees to Reduce Their Negative Effects. Harvard Business Review


Omvendt fortæller artiklens undersøgelse også, at glæde og passion i høj grad smitter af på vores omverden. Det smitter ikke kun til vores egne kolleger, familie og venner – også deres respektive omgangskreds bliver positivt påvirket af vores adfærd. Hos Intenz betegner vi denne fremmende adfærd som ”grøn bane”. Det er de tanker, følelser og handlinger, som har en fremmende indvirkning på det resultat, vi ønsker at opnå. Vigtigt at understrege her er, at vi ikke taler om ”ja eller nej-hat”, men derimod om fremmende eller hæmmende adfærd.

Hvis vi personligt føler os passionerede og motiverede i vores arbejde, så vil vi også kunne videreføre disse ”grønne” følelser, ikke blot til vores egne venner, men også til vores venners venner.

Grøn bane er derfor et kraftfuldt værktøj, og det smitter. Men vores urhjerner gør (desværre), at det vi i Intenz kalder ”sort bane” ofte smitter endnu mere.

Sort bane har, modsat grøn bane, en mere hæmmende indflydelse på vores tanker, følelser og adfærd i organisationen. Derfor er det også her, vi skal være ekstra opmærksomme på, hvordan det påvirker vores medarbejdere og kolleger.

Et af værktøjerne til at arbejde målrettet med denne vigtige ledelsesindsats er som sagt Sort & Grøn Bane.

Med denne video kan du blive inspireret til, hvordan I kan få jeres medarbejdere på grøn bane og dermed sikre, at jeres top-talenter ikke smutter ud af bagdøren.

På vores seminar om hjerneforskning & ledelse kan du høre mere om, hvad der sker i hjernen, og hvordan vi kan arbejde med at skabe den rette balance mellem sort & grøn bane.

Du vil få redskaberne til at ”komme på grøn bane” med positive og fremmende følelser – og du vil få værktøjer til, hvordan du og dine medarbejdere kan komme ”ud af sort bane” og af med den dårlige energi. Samtidig vil du få inspiration til, hvad det kræver af dig som leder at skulle rydde ud i den negative adfærd og dermed fastholde jeres top-talenter.

LÆS MERE og tilmeld dig her.

Rigtig god fornøjelse!

DEL

Ønsker du at vide mere

Jes er stifter og partner i Intenz. Jes har arbejdet med udvikling af mennesker på alle niveauer og i de fleste brancher siden 1988.

Jes Graugaard – Partner
Tlf. +45 22 12 22 40
E-mail jes@intenz.com