Måling

Vil du gerne vide, om I når jeres mål i år?

De traditionelle klima-, tilfredsheds- og trivselsmålinger giver ikke svar, der kan vise, om I når jeres mål. Det handler bl.a. om sammen at brænde for at skabe en kultur i verdensklasse – og ja, det kan man sagtens måle på!

Hvor langt er der til Paris, og hvad koster det at komme dertil? Et meget præcist spørgsmål, men svaret vil nok være noget tøvende – specielt når vi ikke ved, hvor vi skal rejse fra, hvor mange der skal rejse, og hvor meget tid vi har at rejse i.

Vi ved ofte, hvor vi gerne vil hen, men ved vi, hvor vi står? Strategien har måske afstukket retning og mål. Men hvordan vi når det afhænger af, hvor vi står i dag. Vi er nødt til at kende udgangspunktet, og ikke mindst være enige om, hvad det er. Det er svært at planlægge rejsen, hvis nogen mener, vi er i Herning, og andre mener, vi er i København. Udgangspunktet er forudsætningen for at kunne planlægge de rigtige aktiviteter – i den rigtige mængde og i den rigtige rækkefølge for at nå strategi og mål. Vi ønsker en kultur med passion for at nå vores fremtidige mål og strategi. Men hvilket niveau har vi i dag? Hvor i organisationen er kulturen allerede på plads, og hvor er der lang vej? På hvilke områder har vi allerede en performancekultur – økonomi, kunder, produkter, processer, teams? Hvor gode er vores ledere? Hvilket niveau af glæde, passion og mening har vores medarbejdere nu? Og igen – er vi enige om niveauet? Hvad er konsekvensen, hvis vi mangler viden om udgangspunktet, og hvis vi er uenige?

Mangler vi det, kan vi umuligt have en fælles forståelse af, hvad det kræver at komme hen, hvor vi ønsker – og dermed vil vi heller ikke kunne forudsige, om vi når vores mål. Den rigtige kultur er forudsætningen for at nå mål og strategi. Derfor er det vigtigt at måle på, hvor kulturen skal skærpes for at lykkes. Ikke med en traditionel medarbejdertilfredshedsmåling, for den vil ikke give dig svar på ovenstående.

At de traditionelle klima-, tilfredsheds- og trivselsmålinger ikke giver de svar, der kan vise, om I når jeres mål afspejles desværre ofte i ledernes manglende engagement og arbejde med målingen efterfølgende – og endnu værre… manglende commitment fra topledelsen. Det handler bl.a. om sammen at brænde for at skabe en kultur i verdensklasse – og ja, det kan man sagtens måle på!

Prøv en demo her, som kan give dig indblik i, hvilke områder, du skal måle på for at få svar på, om I har det, der skal til for at nå jeres mål.

DEL

Ønsker du at vide mere

Michael er konsulent og arbejder primært med kultur-og ledelsesudvikling, målinger og salg. Michael har bred erfaring på tværs af brancher og hjælper organisationer med at implementere deres strategier.

Michael Mortensen – Konsulent
Tlf. +45 25 44 25 70
E-mail mmo@intenz.com