Måling

5 gennemprøvede trin til en succesfuld proces

Vi går ud fra, at I (selvfølgelig) har valgt den rigtige måling. Tør du syreteste jeres beslutning, kan du læse mere her

Med det på plads er der 5 vigtige steps, du skal have styr på for at komme godt i mål:

 

1. Involvér hele organisationen i målingen

  • Giv lederne WHAT – WHY – HOW information om målingen så de forstår, hvad der skal ske, forstår hvorfor og er committet til processen – og endelig har et klart billede af hvad deres rolle er
  • Giv hele organisationen WHAT – WHY – HOW information for at sikre alles commitment og sikrer, at de forstår hvad der skal ske og hvad de skal gøre

2. Fastlæg målingsprocessen fra start til slut

  • Læg en realistisk tidsplan og tag højde for travle perioder så du undgår at tage livet af din organisation i en allerede travl periode
  • Planlæg datoer til information forud for måling og datoer for involvering af ledere og medarbejdere efter måling så tiden er sat af

3. Klæd lederne på til opgaven

  • Lederne har en afgørende rolle i din succes med målingen – både før og efter selve målingen. Hvis lederne kan kommunikere what, why & how på målingen, forklare vigtigheden af at alle svarer og besvare spørgsmål fra medarbejderne øger du dine chancer for en høj svarprocent (læs her om hvad du kan gøre for at sikre og fastholde høj svarprocent).
  • Efter målingen skal lederne være i stand til at arbejde selvstændigt med resultatet i egen afdeling – det må ikke være et solo HR projekt, da det er lederens vigtigste lederopgave og en gave til lederen ift. at skabe dialog i eget team og udøve daglig ledelse på områder, der har direkte indvirkning på resultatet. En stærk HR-afdeling vil selvfølgelig understøtte processen og hjælpe lederne.

4. Sæt gang i forandringen med handleplaner

  • Lav udførlige handlingsplaner, som I har nemt ved at finde og nemt kan følge op på

 

5. Planlæg opfølgning og effektmåling. Sæt rigelig tid af til at få sat handlinger i gang og sæt tid af til kontinuerlig opfølgning

Understøt processen af både digital læring vha. en digital læringsplatform og ”onsite” læring i form af workshops, dialoger og træning.

Få adgang til dit eget digitale toolkit med de vigtigste værktøjer vi har beskrevet ovenfor.

DEL