Cases

Ancotrans – tager alle medarbejdere med

Med forstærket og fornyet fokus på strategien, har Ancotrans formået at få strategien forankret ud i hele organisationen

PROCES

Strategiimplementering hos Ancotrans

MÅL

Transportorganisationen Ancotrans har sat en klar vision om at blive Europas første container trucking organisation – og strategien er lagt. Men strategien skal være mere end blot ord. Det kræver, at medarbejderne er motiveret for strategien og for at løfte i fællesskab. En opgave, der hidtil har udfordret ledelsen i Ancotrans – men som de ved ganske enkelt skal til for at lykkes.

Med andre ord skal Ancotrans sikre en stærk forankret strategi blandt alle medarbejdere i organisationen.

MÅLGRUPPE

Ledergruppen

BESKRIVELSE AF FORLØBET

Strategiprocesser er ikke et urørt område for Ancotrans. Udfordringen i Ancotrans har dog hidtil været, at der har været stort fokus på analyse i forhold til strategien, mindre fokus på udviklingen af selve strategien og sidst et lille fokus på selve implementeringen.

Undersøgelser viser, at 70 % af alle strategier fejler. 20 % lykkes som forventet. 10 % af alle strategier lykkes bedre end forventet.

I første omgang må vi erkende, hvorfor strategier fejler, og hvorfor de lykkes. Lad os løfte sløret med det samme. Det handler om implementering, og det handler om mennesker. Vores indsats hos Ancotrans handlede derfor kort fortalt om at få vendt trekanten om, sådan at strategiimplementeringen var den, der vejede tungest, så medarbejderne også tager ejerskab for strategien.

 

INTENZ MIDLER TIL AT NÅ MÅLET

  1. WHY?: En central del af forløbet har været at få alle med. Med en udvidet ledergruppe, hvor mellemlederne inddrages til at sikre en stærk implementering har et af de store fokusområder været af få klarlagt og tydeliggjort WHY i alle strategiens facetter. Hvad er formålet? Hvad opnår/undgår vi? Og hvad vil det betyde for dig og mig?
  2. Byg strategien i LEGO: Lederne i Ancotrans skulle have de strategiske fokusområder ind under huden. Det foregik gennem værktøjet Lego Serios Play, hvor lederne byggede hvert område i LEGO. På den måde blev der skabt diskussion gennem kreativitet omkring de strategiske områder – og samtidig stod de færdige Lego-modeller som et visuelt middel til at styrke lederne i deres kommunikation med medarbejderne.
  3. ”Cafémøder” med involvering: Med en organisation, hvor alle er på farten og sjældent er samlet, er det en stor udfordring at få involveret alle medarbejdere. Med et ”cafemøde” hvor alle medarbejder kunne komme forbi et lokale, hvor den øverste leder sad, kunne alle stille spørgsmål, få forklaret og bidrage til, hvordan (HOW) Ancotrans kommer i mål med og alle medarbejdere fik muligheden for at blive involveret. En åbenhed og en inddragelse, der resulterede i at medarbejderne engagerede sig i, hvordan det rent faktisk kunne lade sig gøre at komme i mål med strategien.

DEL

Ønsker du at vide mere

Rasmus er Partner og har været i Intenz siden 2002. Han har arbejdet med udvikling af virksomhedskultur, ledelse og salg i 12 år.

 

Rasmus Åradsson – Partner
Tlf. +45 22 12 22 41
E-mail rar@intenz.com