Cases

CPH Finance på kulturrejse

Med behovet for bedre kendskab til hinanden, mere effektivitet og et fælles sprog drog CPH afsted på en rejse

Proces

Kulturudvikling i CPH Finance

Mål

For lederne i CPH Finance lyder visionen og det klare mål: at vi bliver eftertragtede og værdiskabende partnere – ”Den foretrukne forretningspartner” for vores kunder. For at nå målet krævede det ændringer i kulturen i Finance. Flere afdelinger er blevet slået sammen under én, nemlig CPH Finance, hvilket øger behovet for større kendskab til hinanden, et fælles sprog og en mere effektiv dagligdag med fuld udnyttelse af alle ressourcer.

Målgruppe

Alle medarbejdere og ledere i CPH Finance (Københavnslufthavne A/S)

Beskrivelse af forløbet

Med udgangspunkt i organisationens tanker, følelser og handlinger lød startskuddet for kulturudviklingsforløbet hos CPH Finance, hvor alle medarbejdere og ledere fra afdelingen var samlet. Herfra blev afdelingen undervist i grupper på kryds og tværs med målet om at skabe et stærkt fællesskab og et bedre kendskab til hinanden. Og netop et stærkt fællesskab og et fælles sprog skulle til for at sikre en langt højere effektivitet og mere samarbejde på tværs i afdelingen.

Processen forløb over 8 moduler fordelt på 12 måneder med løbende træning af anvendelsen af Intenz værktøjer mellem hvert modul.

Hensigten med det længerevarende forløb var at sikre en god implementering og forankring af kulturen og de nye værktøjer.

Gennem alle moduler var fokus at skabe en stærk og drivkraftig kultur, hvor passion, engagement, succesfølelse, gejst, stolthed og tryghed og selvtillid styrker medarbejderne i Finance, så de derigennem kunne opleve en øget arbejdsglæde og give bedre kundeoplevelser – og dermed også kunne nå i mål med visionen om at være kundernes fortrukne samarbejdspartner.

Intenz midler til at nå målet

  1. Mennesker og performance: At sikre en stærk og god kultur i sin afdeling kræver, at tillid, kendskab og fælles udvikling. Et afgørende element, for at CPH Finance kunne nå i mål, var derfor at få skabt større kendskab til egne og hinandens styrker samt persontyper. På den måde blev fundamentet lagt for gunstige relationer og god ressourceudnyttelse i afdelingen.
  2. Positiv psykologi: Et andet stærkt middel, som vi inddrog gennem forløbet, var positiv psykologi og mental styrke. For at skabe en brændende passion hos medarbejderne i Finance, krævede det, at hjertet var med – og overskuddet var til det.  Det handlede derfor om at få skabt følelsen af engagement, begejstring, glæde og succes blandt medarbejderne, fordi netop de følelser er afgørende for at kunne forbedre kulturen og ikke mindst resultaterne. Derfor styrkes medarbejdernes evne til at styre egne tanker, fokusere på det rigtige og skabe en performancementalitet
  3. Teamdag: Forløbet blev rundet af med en teamdag, hvor alle tillærte værktøjer blev taget i brug og afdelingen for alvor mærkede, hvordan den nye viden og det nye fælles sprog kunne styrke Finance i dagligdagen. En dag med konkurrence, læring, fællesskab og ikke mindst glæde, der stod som stærk bevis for den udvikling, afdelingen og den enkelte medarbejdere havde været igennem.

Resultater

CPH Finance er nu en afdeling med en stærk fælles kultur, en fælles sprog med værktøjer alle kender og kan tage i brug. Læs her en artikel om hele forløbet, hvor du kan finde udtalelser fra medarbejdere og ledere omkring, hvordan de har oplevet rejsen.

Det sagde deltagerne

Om den sidste dag, hvor afdelingen selv sætter fokus på strategi, udtaler forhenværende CEO Per Madsen:

“De kom ind og leverede fem præsentationer, der blæste en fuldstændig omkuld. I adfærd, frihed, stil, overskud – samtidig med, at de faktisk var super bevidste alle sammen om værktøjerne og anvendelsen af dem. Det gav en klump i halsen. Jeg har – ja det har jeg jo altid haft – men det er måske bare blevet fremelsket. Jeg har verdens bedste Finance Business Support Team.”

En medarbejder støtter op om det og udtaler:
“Det er fuldstændig anderledes. Vi taler samme sprog og har de samme værktøjer. Vi bruger hinanden meget mere. Jeg er blevet klar over, hvad de andre laver og hvad jeg kan bruge dem til. Ja og også hvordan jeg skal gribe de forskellige personer an.” – Maria, ansat i SmartBuy i Procurement

DEL

Ønsker du at vide mere

Mads er partner i Intenz, og har arbejdet med salg og udvikling af mennesker siden 1998 – i Intenz siden 2008.

Mads W. Olsen – Partner
Tlf. +45 22 12 22 34
E-mail mwo@intenz.com