Inspiration

Den leder, der ikke lærer, er en færdig leder

Her hos Intenz har vi aldrig mødt ”den fødte leder”. Ledelsestalent er ikke en vuggegave, men viljen til at udvikle sin adfærd og sine prioriteringer. Og hvis man er klar til det, kan man jo ligeså godt vælge en metode, der bygger på både forskning og anerkendte metoder.

Den kloge bliver aldrig klogere. Den klogere lærer af egne erfaringer. Den klogeste lærer af andres erfaringer. Citatet til ophavsmanden fortaber sig i tågerne, men pointen kan meget vel overføres til lederudviklingsværktøjet Work of Leaders.

Igennem fire år foretog 300 ledelseseksperter omfattende analyser af ledelsesarbejdet i 150 virksomheder. De identificerede et sæt af validerede best practices for ledelse i næsten alle tænkelige situationer. Og hvad kan du så bruge det til?

Sandsynligvis en hel del. Resultaterne af det store forskningsprojekt er indarbejdet i Work of Leaders, som vi anvender hos Intenz. Work of Leaders bygger på det anerkendte profileringsværktøj DiSC og kan bruges af ledere på alle niveauer, der gerne vil et skridt videre.

Spot på dine udviklingspunkter

Der findes masser af gode metoder til lederudvikling, men vi oplever, at mange ledere foretrækker at bruge deres sparsomme tid på individuelle forløb. Uddannelse, der går direkte på deres egen profil og på mulighederne for at forbedre deres individuelle resultater – og det kan Work of Leaders.

Det store datamateriale, der danner grundlag for metoden, får måske nogle til at frygte kassetænkning og stereotyper. Men faktisk oplever vi det stik modsatte – at Work of Leaders netop giver anledning til genkendelse, selvindsigt og aha-oplevelser uanset, hvor man er i sin karriere.

Chef for Rådgivning Privat hos PFA, Claus Bonde Rønne, valgte at inddrage Work of Leaders i sin lederudvikling, og han fortæller om sine erfaringer:

”Udover at profileringen i høj grad kunne bekræfte mine egne antagelser og selvindsigt, var jeg særligt begejstret for konsulentens evne til at sætte et tydeligt spotlight på mine centrale udviklingspunkter, som hun ramte spot on!
Jeg har nu et mere konkret udgangspunkt end før, og jeg føler mig bedre rustet til den udvikling, jeg skal igennem.”

 

Ledelse i tre trin

Måske kender du allerede profileringsværktøjet DiSC, og de muligheder metoden giver for dialog og udvikling i forskellige sammenhænge. I Work of Leaders er principperne oversat til, hvordan dine prioriteringer og præferencer påvirker dit ledelsesarbejde i forskellige situationer.

Work of Leaders-profileringen er individuel og foregår via et online spørgeskema. Kort efter gennemgår du sammen med en af Intenz’ konsulenter en 23 siders rapport, der identificerer både dine styrker og dine udfordringer som leder i forhold til din DiSC-profil.

Metoden er bygget op omkring en effektiv, men meget enkelt skabelon for ledelse:
Vision – at formulere en vision
Alignment – at skabe tilslutning og tryghed
Execution – at gennemføre projektet

Rapportens kapitler er bygget op i samme struktur, så du løbende kan hente gode råd og stof til refleksion i den fase, du aktuelt befinder dig i.

Fokuseret indsats

Moderne ledere ved, at de skal investere noget af sig selv for at opnå følgeskab fra deres medarbejdere. Men de fleste er også pinligt bevidste om, at de både rummer gode og mindre flatterende sider. Så hvilke dele af din person skal sættes i spil, og hvad har du brug for at udvikle og træne?

Work of Leaders fokuserer på at hjælpe dig med at udvikle den mest hensigtsmæssige adfærd, baseret på de opstillede best practices. Derfor suppleres tilbagemeldingen med gode råd og strategier med konkrete eksempler på situationer, hvor du kan arbejde med dine fokuspunkter.

Hos Intenz er vi ret begejstrede for Work of Leaders, fordi de individuelle profileringer er et fremragende udviklingsværktøj for den enkelte leder. Samtidig er Work of Leaders et konstruktivt udgangspunkt for den leder, som har fået lavet personprofiler flere gange og nu ønsker at bygge et ekstra niveau på.

Overvejer du at arbejde mere målrettet med din egen performance og ledelse? Og er du spændt på, hvad du kan lære af din Work of Leaders-profil? Så tal med vores ekspert og hør mere, inden du beslutter, hvad der skal gøre dig til en bedre leder. Kontakt Elsebeth Wegeberg – 22122253 / ewc@intenz.com. Og vil du gerne inspireres lidt mere generelt på teamudvikling, DiSC profilering og certificering så se med her: https://intenz.dk/tomgang-eller-teamudvikling/

DEL

Ønsker du at vide mere

Elsebeth er konsulent i Intenz og har siden 2011 arbejdet med bl.a salgs-, kultur- og ledelsesudvikling. Hun er desuden certificeret i DISC personprofiler og tilbyder individuel coaching og sparring i forbindelse med udviklingsforløb.

Elsebeth Wegeberg – konsulent
Tlf. +45 22 12 22 53
E-mail ewc@intenz.com