Cases

En meningsgivende kultur

 

Mød Dansk Bygningskontrol. En virksomhed, hvor service og kvalitet er i højsædet – og som tror på, at det hele – ja ligefrem deres konkurrencefordel ligger i deres stærke kultur. Netop derfor valgte virksomheden at investere i en kulturdag med alle medarbejdere.

 

Proces

Kulturdag

Mål

Dansk Bygningskontrol (DB) er en skadeservicevirksomhed med store ambitioner. De brænder for at gøre en forskel ved konstant at fokusere på kundens behov og samtidig have de bedste og mest engagerede medarbejdere. Visionen er at blive anerkendt som den bedste partner i branchen, og samtidig øge omsætningen – og det er de rigtig godt på vej til. Successen har resulteret i vækst, og ikke mindst 100 nye medarbejdere.

Målet med kulturdagen var derfor, at nye som ”gamle” medarbejdere i DB forstod og værdioplevede, hvordan de kunne bidrage til at fastholde DB’s kultur. Omdrejningspunktet for kulturdagen var derfor DB’s 5 værdier, som definerer ånden i hele organisationen.

Målgruppe

200 medarbejdere og 15 ledere

Beskrivelse af forløbet
Dagen startede med en fælles kickoff, hvor direktøren og Intenz på en sjov og energifyld måde satte rammerne for dagen og gjorde målet tydeligt for de spændte medarbejdere – nemlig målet om at efterleve værdierne i fælleskab.

Leg med DB’s værdier i en særiøs sammenhæng

De glade medarbejdere blev udfordret og prøvet af i 4 forskellige workshops, enten i form af en fysisk aktivitet eller en øvelse, der havde en af DB’s værdier som tema – fx værdien samarbejde. Man kan ligefrem sige, at vi på dagen valgte at lege værdierne ind. Som Platon udtrykte for 2400 år siden:


”Man kan lære mere om et andet menneske gennem en times leg og spil, end gennem et helt års samtaler”

En af de vigtigste mål med dagen var at sikre ejerskab til DB’ s værdier. Derfor valgte vi at udfordre medarbejdernes værdioptik, hvor de skulle drøfte DB’s værdier i forhold til meningen med dem, samt hvordan de ser værdierne udfolde sig i dagligdagen. De personlige fortællinger understøttede i den grad ambitionen om, at værdierne skulle mere under huden på medarbejderne og samtidig skabte de et godt grin eller to.

Som afslutning blev læringen fra dagen samlet op i fælles forum. Med god stemning og høj energi fik vi skabt et solidt fælles commitment til værdierne, som fik et endnu stærkere fundament at vokse på.

Intenz midler til at nå målet

Mission, vision og værdier som samlingsværktøj: For at de nye medarbejdere efterlever DB’s kultur, er det vigtigt, at de forstår og værdioplever, hvad DB står for og hvordan DB gerne vil opfattes af deres interessenter. At nye som ”gamle” har deltaget på kulturdagen, gør kun gennemslagskraften stærkere og efterlevelsen af kulturen større.

En kultur fyldt med glæde: I Intenz definerer vi kultur, som det vi tænker, føler og gør i dagligdagen, og måden vi gør tingene på, påvirker vores resultater i høj grad. På dagen blev værktøjet ”Grøn og sort bane” derfor anvendt – et værktøj, der handler om at få de rigtige tanker og følelser i spil i dagligdagen – LÆS MERE her. Hvor man på sort bane har negative tanker, der dræner vores følelser, har man på grøn bane positive tanker, følelser og handlinger, som tilsammen giver positive resultater. Og det er netop grøn bane, DB gerne vil mobilisere endnu mere af hos deres medarbejdere i dagligdagen.  For når medarbejderne i DB er glade, begejstrede og motiverede, er der en overbevisning om, at de også vil brænde igennem og skabe meningsfulde resultater.

Resultater

Kulturdagen har været en succes. Medarbejderne har ikke alene følt, at deltagelsen har været værdifuld, den har samtidig gjort dem gladere og endnu mere stolte af at være en del af DB. Samtidig er de blevet endnu mere bevidste om, hvorfor de gør en stor forskel som en del af DB.

 

 

 

 

 

 

DEL

Ønsker du at vide mere

Rasmus er Partner og har været i Intenz siden 2002. Han har arbejdet med udvikling af virksomhedskultur, ledelse og salg i 12 år.

 

Rasmus Åradsson – Partner
Tlf. +45 22 12 22 41
E-mail rar@intenz.com