Cases

Fra stærk servicekultur til salgskultur i verdensklasse

Q8 beviser at salg og service går hånd i hånd

Hvordan kan vi sikre, at vi I kundeservice føler os trygge og stærke til i endnu højere grad at tage salgshatten på, skabe behov og udfordre kunden? Læs med og få et indblik i hvordan Q8 kundeservice skabte en fælles, stærk og resultatskabende salgskultur.

 


 

Det søgte Q8 kundeservice

Q8 kundeservice er en afdeling med store ambitioner. Både på egne vegne og på kundernes. Netop derfor søgte de at styrke de dygtige medarbejdere i dialogen med kunderne – og at gå fra en stærk servicekultur til en salgskultur i verdensklasse. Vigtigt var derfor at få medarbejderne til at se deres betydning for salget, opbygge en stærk salgsadfærd og udfordre færdighederne i dialogen med kunderne. For at komme i mål med det oplevede de et behov for at styrke samarbejdet mellem frontoffice, der har den direkte kontakt med kunderne og backoffice, der tager sig af de interne processer.

 


 

Det fik Q8 kundeservice

På baggrund af en foranalyse og dialog med medarbejdere blev målet gjort klart – Q8 skulle skabe en multiarena med fokus på en stærk samarbejdende og forandringsparat salgskultur. Det første spadestik til multiarenaen blev taget på en række fællesdage for alle medarbejdere i både front- og backoffice. Her fik alle et fælles billede af multiarenaen og medarbejderne trænet i en række stærke salgsværktøjer.

Forankringen af multiarenaen har herefter været en ongoing proces, som stadig kører den dag i dag med forskellige fokus i henholdsvis front- og backoffice. En del heraf har været at udvikle teamledernes færdigheder inden for coaching, sparring og opfølgning med deres medarbejdere

 


 

Det opnåede Q8 kundeservice

  • Større fælles forståelse for mål og retning
  • Bedre samarbejde og kommunikation på tværs af front- og backoffice
  • En fælles værktøjskasse der bruges som referenceramme i hverdagen
  • Øget motivation omkring salg
  • Øget bundlinjeresultat
  • Mere udviklingsorienterede medarbejdere
  • Større lyst til at ringe ud, hvilket har øget mængden af indsatser
  • Markant forbedret medarbejdertilfredshed vist i Q8´s egen måling i backoffice


Forløbet med Intenz har helt klart givet resultater. Et bedre samarbejde i og på tværs af teams. Der er en fælles forståelse for at skulle nå vores mål og hvordan vi gør det umulige muligt. Pg et synligt resultat på salget. Dette skyldes at vi har fået fælles værktøjskasse, at der i dagligdagen arbejdes med grøn bane, personprofiler og ikke mindst feedback. 

– Trine Risager, leder af Q8 kundeservice

 

Vil du vide mere? så deltag på et af vores seminarer om salgskultur eller servicesalg.

 
 
 
DEL

Ønsker du at vide mere

Jes er stifter og partner i Intenz. Jes har arbejdet med udvikling af mennesker på alle niveauer og i de fleste brancher siden 1988.

 

Jes Graugaard – Partner
Tlf. +45 22 12 22 40
E-mail jes@intenz.com