Går dit budskab rent igennem?

Går din kommunikation altid rent igennem? Eller oplever du somme tider, at dine budskaber mangler opbakning og derfor ender med noget andet end det, du havde håbet på?

Morten S. Petersen

Morten S. Petersen

Fra skal til vil – når viljen er drivkraften

Vores tanker og følelser påvirker vores indsatser for at skabe resultater. De bedste resultater skabes, når motivationen er stærk, og viljen er drivkraften. Det opnås kun, hvis vi forstår og kan relatere budskaber og opgaver, så de giver mening. Vi skal kunne se en værdi af de nødvendige indsatser. Så hvordan kommer vi fra SKAL til VIL?

Kommunikationsværktøjet WHAT, WHY, HOW

Et at vores nøgleværktøjer i Intenz er kommunikationsværktøjet WHAT, WHY, HOW. Med værktøjet får du en effektiv måde at planlægge din kommunikation, så du når helt igennem med dit budskab. I Intenz ser vi tre vigtige områder, når der kommunikeres. 

Aktiv 359

WHAT (målet) 
En beskrivelse af, hvad vi ønsker at gøre en indsats på. Hvad er mit mål?

WHY (formålet)
Hvad er formålet? Hvad opnår / undgår vi, Hvad skal det føre til? Og hvad vil det betyde for dig og mig? Hvad er vores motivation for at gøre det?

HOW (planen)
Hvilke handlinger kræver det? Hvornår skal de udføres, og hvem er ansvarlig?

Mellem hvert område er det vigtigt at arbejde med accept – en enighed, før næste område behandles. Underforstået handler det altså om, at vi skal sørge for, at vi har den samme oplevelse af ”verden” og af, hvorfor indsatser overhovedet skal gøres. Vi skal alle føle nødvendigheden.

Når jeg kan se et mål (what), et formål, en mening og en værdi – What’s in it for me (why) – er der en større forståelse, accept og interesse for at drøfte konkrete løsninger/handlinger (how). Hermed opnås engagement og commitment til konkrete handlinger.

En farlig tendens – Jeg ved, hvad jeg skal gøre. Jeg ved hvordan… men hvorfor?

Kender du det at udføre en opgave, som du er top motiveret for? Hvor du går til opgaven med masser af energi og drivkraft, ja måske endda med en følelse af lykke i kroppen. Hvad er effekten egentlig af det? Og hvordan påvirker det dine indsatser?

Måske kender du også følelsen af det modsatte? Hvor tvivlen om, hvorfor en opgave overhovedet skal løses sætter ind, hvor formålet med opgaven er sløret og motivationen i bund.

Vi ser ofte, at mange kommunikationsbrister sker i manglen på kommunikation af WHY. Hvorfor skal jeg overhovedet løse den opgave? Hvad er formålet? Og hvad betyder det for dig/mig?

På den måde bliver opgaven en ”SKAL”- opgave frem for en ”VIL”-opgave, og hurtigt daler motivationen, energien og engagementet, hvis der ikke er overensstemmelse mellem vores tanker, følelser og handlinger.

Ved at sætte fokus på WHY, kommunikere WHY og motivere gennem WHY, så skaber vi en forstærket lyst og forståelse for at gøre nødvendige indsatser.

Bliv en skarp kommunikator

 

Selvom modellen giver god struktur og overblik, så er det ikke ensbetydende med, at din kommunikation bliver effektiv i første hug. For at opnå status som effektiv og motiverende kommunikator og få succes med at motivere og inspirere omgivelserne til at overgår forventninger, så kræver det træning, træning og atter træning.

Hvad har gjort de bedste til de bedste? De holder fast i strukturen og viger ikke fra den. De gentager, gentager og gentager.

Her er et par spørgsmål til din videre refleksion

  • Hvordan er WHAT, WHY, HOW relevant for dig?
  • Hvordan kan du bruge WHAT, WHY, HOW i dit arbejde, og hvad vil du kunne opnå?
  • Hvad vil det betyde for dine omgivelser?
  • Hvad vil det betyde for din succes og de resultater, du har sat dig for at skabe?
Morten S. Petersen

Morten S. Petersen