Skab resultater
og øget bundlinje
gennem udvikling

Mange virksomheder har svært ved at omsætte strategi til handling – det handler om mennesker. Hos Intenz udvikler vi organisationer, så mindset og færdigheder ikke er barrieren for at nå i mål, men er drivkraften til at skabe resultater og succes langt over forventning.

Jeg vil

Vi arbejder blandt andre med

Mads-O

Fra strategi til adfærd

Hvert år spilder virksomheder millioner af kroner på udvikling af ledere, fordi de følger den forkerte opskrift. Følger du i stedet den rigtige opskrift, er udvikling af ledere den investering, der giver det største ROI.  

  • Hvordan sikrer jeg adfærd, der eksekverer på mål, strategier og vision?  
  • Hvordan skaber jeg en effektiv og top-performende salgsorganisation?
  • Hvordan sikrer jeg, at mine medarbejdere både kan og vil?

Det er bare nogle af de spørgsmål, vi kan hjælpe med at finde en løsning på. 

Men gode resultater kommer ikke alene gennem god ledelse. Ledelse og adfærd hænger uløseligt sammen, og udvikling af ledere får dig kun så langt – hvis du vil skabe sand eksekveringskraft, opnå vedvarende resultater og være i stand til at trække fra konkurrenterne, kræver det, at organisationen har en stærk adfærd, der støtter op om jeres strategiske mål, jeres vision og mission.  

Og det kan vi hjælpe med.  

Hos Intenz har vi nemlig samlet landets dygtigste specialister inden for kultur, salg og ledelse, som kan hjælpe jer med at omsætte strategi til adfærd og udvikle det mindset og de færdigheder, der skal til for at få succes

Gratis webinar

Hvordan de bedste omsætter strategi til adfærd​

På webinaret stiller vi skarpt på, hvad mere end 30 millioner datapunkter fortæller, vi skal gøre, for at skabe virksomheder, der bliver værd at investere mere i for ejere, kunder og de mennesker, som bruger de fleste af deres vågne timer på jobbet.

Bryd status quo
Adfærd afgør om en strategi lykkes

Når strategier fejler, skyldes det (næsten) altid adfærden.  
 
Vi har arbejdet med virksomhedskultur og adfærd i 30 år, og vores erfaring viser, at der er en entydig sammenhæng mellem udviklingen af kulturen og bundlinjen. Bedre kultur – bedre bundlinje og omvendt.  
 
Når en virksomhed gennemgår en forandringsproces, som en strategi ofte er, vil det helt naturligt påvirke de strukturer og processer, som allerede eksisterer. Jo mere du drejer på strategien, jo mere drejes der på strukturerne – og jo mere skal vores adfærd forandres.  
 
Desværre har menneskets hjerne det sværere med forandring end status quo, og derfor kan mennesker bevidst eller ubevidst stå i vejen for den ændrede adfærd, der skal til for at nå i mål med virksomhedens strategi.  
 
Samme adfærd giver de samme resultater – vil du lykkes med mål og strategier, er du med andre ord nødt til at arbejde med adfærd.  

Vi hjælper hver dag ledere med at skabe forandring og resultater. Skal vi også hjælpe dig?

Gør som 6.068 andre og få perspektiv på hverdagen