Blended Learning

– onsite & online undervisning

Perspektiv på blended learning

Det koster tid, penge og ledelsesmæssigt fokus at sikre ROI på udvikling og uddannelse. Ny viden får jo først værdi, når vi kan bruge den i hverdagen. Derfor sværger vi i Intenz til blended learning, der netop sikrer, at al vores undervisning omsættes til transformation og konkrete færdigheder.

Når du deltager i traditionel undervisning viser forskning, at over 70% af al ny viden vil gå tabt allerede 24 timer efter. Hos Intenz fokuserer vi på resultater, og vi griber derfor undervisning anderledes an.

Uanset om du ønsker lederudvikling, salgstræning eller noget helt tredje, anvender vi både online undervisning og onsite undervisning – dvs. hvor deltagerne er fysisk tilstede (onsite). Det, der også kaldes blended learning.

Hvad er blended learning?

Blended learning kombinerer den nyeste teknologi med kendte pædagogiske metoder. Netop blandingen af flere tilgange skaber den acceleration og forankring, der skal til for, at deltagerne kan omsætte ny viden til adfærd.

Hverken onsite eller online undervisning kan stå alene. Vi har alle vores foretrukne læringsstil, og vi lærer i forskellige tempi. Og netop det kan vi tage højde for med læring via forskellige kanaler, som skaber variation og holder hjernen vågen.

For at forankre ny viden hos deltagerne og omsætte den til færdigheder understøtter vi læringsprocesser både i forberedelsen, i undervisningen og i selve forankringsprocessen.

Hvad siger forskningen?

Måske har du hørt om Robert Brinkerhoffs teori om 40-20-40. Den siger, at 40% af din energi skal fokuseres på forberedelsen før onsite undervisning, 20% under selve undervisningen og 40% efter – dvs. i forankringen af den nye viden. Og det er den teori, vi er inspireret af, når vi tilrettelægger vores undervisning.

40% forberedelse før onsite undervisning:

Før opstart af undervisningsforløbet, modtager deltagerne ny viden i form af opgaver, videoer, værktøjer m.v.På den måde påvirkes deltagerne allerede inden onsite undervisning. Det betyder, at de opnår et højere forståelsesniveau end ved traditionel undervisning, hvor de først får adgang til den nye viden i ”klasselokalet” for derefter at skulle prøve den af i praksis.Det sikrer desuden, at deltagerne møder op med samme forhåndsviden, og derfor bedre kan bidrage i dialogerne, når de deltager i onsite undervisningen.

20% onsite undervisning:

Fundamentet er nu allerede støbt, deltagerne er læringsparate. Derfor kan vi i onsite undervisningen arbejde videre med deltagernes forståelse og træne deres evner til at anvende den nye viden.

Tiden bruges effektivt sammen med de andre deltagere, og underviseren kan fokusere på træningen, reflektere, stille og besvare spørgsmål, afdække tvivl og diskutere, hvordan indholdet udnyttes i praksis i medarbejdernes egen hverdag.

40% forankring af ny viden:

Efter onsite undervisningen handler det udelukkende om at anvende den nye viden i praksis. Formålet er selvfølgelig, at den nye viden forankres som nye vaner.

Netop her er online undervisning uundværlig. Ved hjælp af let tilgængelige og praksisnære træningsopgaver, videoklip med værktøjer, noter fra undervisningen, artikler m.v. kan vi sikre, at deltagerne får genbesøgt og anvendt den nye viden – selv i en travl hverdag. Det gør det tilmed lettere for undervisere og ledere at give løbende feedback og følge deltagernes engagement og udvikling.

Skræddersyet til jer

Hos Intenz ved vi, at undervisning ikke kan leveres som standardvare. Derfor skræddersyr vi blended learning til jer med den bedst mulige kombination af onsite og online undervisning – det kan være i form af fx interaktive fora, videoer, øvelser, inspiration og evaluering. På den måde tager vi højde for bl.a. deltagernes forudsætninger, forskellige læringsstile og selvfølgelig – formålet med undervisningen.

Fordele ved blended learning:

  • Værdi for pengene fordi blended learning er en evidensbaseret metode, der sikrer, at jeres investering i uddannelse giver resultater.
  • Forankring af ny adfærd så deltagerne indøver nye gode vaner.
  • Accelereret læring da blended learning er tilpasset måden, vi naturligt lærer på
  • Bedre intern kommunikation da deltagere og undervisere kan kommunikere både face-to-face og online.
  • Fleksibilitet og kontrol da indholdet kan tilgås når og hvor som helst fra mobil, tablet eller computer.
  • Større engagement og vilje til at repetere indhold,da deltagerne selv bestemmer tempo og platform.
  • Passer til alle læringsstile da blended learning benytter forskellige træningsformater – fx video, tekst og lyd.

Ønsker du at vide mere

Daniel har været konsulent i Intenz siden 2016. Han har en baggrund som cand.merc. i Strategi, Organisation og Ledelse og stor erfaring med projektledelse, online læring, salg og sociale medier.

Daniel Aagaard Rasmussen – konsulent
Tlf. +45 25 44 25 73
E-mail dar@intenz.com