Intenz Sales Accelerator

Intenz Sales Accelerator

– udnyt jeres fulde salgspotentiale og skab vedvarende vækst i omsætning og indtjening

Kan du med hånden på hjertet sige, at I udnytter hele virksomhedens salgs- og marketingpotentiale? At alle virksomhedens kommercielle ressourcer er indbyrdes optimeret til at skabe vækst i omsætning og indtjening?

Hos Intenz ser vi mange virksomheder, der kæmper for bare at fastholde kunder og den nuværende omsætning og indtjening – og så er der lang vej til profitabel vækst. Netop derfor har vi etableret et nyt forretningsområde, der vil hjælpe jer med at aktivere jeres uudnyttede potentiale i salg, marketing og kundesupport.

Måske kæmper I som mange andre virksomheder i et stort rødt ocean, hvor konkurrencen hele tiden øges. Digitalisering, globalisering, et accelererende tempo og nye forretningsmodeller har i dag gjort salgs- og markedsføringsindsatsen langt mere kompleks. Det betyder samtidig, at jeres kommercielle indsatser skal afstemmes nøje, for at skabe den succes, I ønsker.

Den udfordring deler I med mange andre virksomheder. Derfor har vi etableret Intenz Sales Accelerator, der skal styrke vores indsats på strategi, struktur og processer. Vores mål er at hjælpe dig til at skabe overblik og få jeres fokus rettet ind, så I kan udnytte jeres muligheder fuldt ud.

Kortlæg jeres forbedringspotentiale

Vi ved, at det kan være svært at skabe overblik i en hverdag, hvor man er fanget i drift. Her er der ikke tid og overskud til at prioritere ture op i helikopteren for at skabe overblik, udsyn – og udvikling. Og når du endelig gør det, så har udsigten måske ændret sig så meget siden sidst, at det er svært at se, hvordan I skal begynde.
Sammen med Intenz Sales Accelerator får I netop muligheden og redskaberne til at træde et skridt tilbage og genskabe overblikket.

Kortlæg og prioritér forbedringspotentialet

Intenz Sales Accelerator bygger på en metode til at identificere jeres forbedringspotentiale. Sammen med jer gennemgår vi 5 overordnede hovedindsatsområder i salg og marketing – 5 områder, som bør være i balance, og som alle bør adresseres for at skabe vedvarende vækst.

Vi trykprøver bl.a. jeres databeredskab – handler I på valide data frem for mavefornemmelser? Har I foretaget tydelige fravalg i strategien? Er I skarpe nok i jeres differentiering? Samarbejder de forskellige afdelinger optimalt, så salgs- & marketingindsatsen er effektiv? Hvor gode er I til at eksekvere? Er I rigtigt organiseret? Er der forskel på den ønskede og faktiske kultur?

I får et samlet overblik over jeres forbedringsmuligheder og prioriterede anvisninger til, hvor I bør fokusere for at styrke indsatsen og dermed skabe endnu bedre resultater.

Potentialeworkshop – få overblik på 8 timer

Vil I kortlægge jeres forbedringspotentiale sammen med os? Så afholder vi en workshop sammen med dig som beslutningstager og et antal udvalgte nøglemedarbejdere fra jeres salgs-, marketing- og kundesupport-afdelinger. Potentialeworkshoppen varer 8 timer og Intenz Sales Accelerator står for al forberedelse, facilitering og opfølgning.

På workshoppen går vi i dybden med hele 45 indsatsområder, som afdækker jeres skjulte potentiale for øget salg. Sammen identificerer vi de 3-5 topprioriterede indsatsområder, som I skal have fokus på fremover. Måske oplever I behov for at skabe en fælles forståelse af, hvordan I differentierer jer fra konkurrenter, måske mangler I en klarere prioritering af jeres indsatser – eller det kan være nu, I skal foretage de til- og fravalg, der gør jeres salgsstrategi knivskarp. Efter workshoppen ved I præcist, hvor I skal sætte ind for at skabe reelle resultater.

Bag Intenz Sales Accelerator

Vi er erfarne salgsfolk med over 25 års operativ og ledelsesmæssig erfaring inden for salg og marketing. Derfor kender vi selv udfordringen med at balancere drift og udvikling. Vores tilgang er pragmatisk, og vi taler det samme sprog som jer – og så går vi lige begejstrede til små som store opgaver. På workshoppen kan I forvente at møde et par erfarne facilitatorer, og at I både bliver udfordret, inddraget og lyttet til gennem hele forløbet. Vi ligger IKKE inde med svarene på forhånd – men vi glæder os til at finde dem sammen med jer.

Vil du vide mere om, hvordan I kan aktivere jeres uudnyttede salgspotentiale? Så book et uforpligtende inspirationsmøde med os. Det tager kun en time, hvor vi vil uddybe, hvordan vi i fællesskab får afdækket jeres forbedringspotentiale – og vi lover, at vi efterlader jer med ny og værdifuld inspiration.

Ring til Michael Roschmann på 3025 6872 eller Michael von Essen-Müller 2985 5929 og hør mere.

Book et inspirationsmøde

Michael Roschmann

Michael startede som sælger som 20-årig. Han har med stor passion beskæftiget sig med salg og marketing – både i Danmark og i udlandet – lige siden. Michael er uddannet fra Den Danske Eksportskole, og han har desuden en MBA.

Michael von Essen-Müller

Michael har arbejdet som virksomhedsleder, iværksætter/entrepreneur og konsulent i over 20 år. Hans uddannelsesmæssige baggrund er en MBA og en uddannelse i vækstledelse.