Kultur

Lederadfærd

Ledere har en fornem opgave i at dyrke energien, passionen og gejsten for at skabe og fastholde en inspirerende virksomhedskultur. Den enkelte leders adfærd er derfor afgørende for at få skabe en stærk virksomhedskultur med en outstanding performance.

Vi kan ikke tale os til en ny og bedre kultur – der skal handles. Enhver strategi udføres af mennesker. Ledernes rolle er at skabe de rette betingelser for udførelsen. Læs under vores kompetence LEDELSE om, hvordan vi sikrer en stærk lederadfærd.

DEL