Kultur

Hvordan definerer vi den ønskede kultur?

Hvis vi er enige om, at kultur er det vi tænker, føler og gør i virksomheden, og at kvaliteten og intensiteten af vores handlinger er afgørende for at skabe resultater – så kan vi nok også blive enige om, at det er essentielt at få beskrevet meget klart, hvilken kultur vi ønsker.

En stærk sammenhæng mellem det virksomheden beskriver i mission, vision og værdier og den faktiske adfærd i hverdagen, er afgørende for at kunne skabe resultater i verdensklasse.

Overvej engang, hvorvidt I har fået beskrevet jeres ønskede virksomhedskultur i præcise vendinger? Og ikke mindst om den efterleves i udpræget grad, så forventninger til fremtidens resultatskabelse hos ejere, interessenter og medarbejdere kan tilfredsstilles – eller endnu bedre – at forventningerne bliver overgået?

Hvis ikke fundamentet for den ønskede kultur i form af mission, vision og værdier er formuleret entydigt, inspirerende og forståeligt vil man ikke se den forventede effekt og indvirkning på resultaterne.  Og lige så vigtigt er at sikre, at den ønskede kultur implementeres for alle i virksomheden – har vi fx formuleret de værdier, der skal kendetegne vores adfærd og måde at være sammen på, gælder det for ALLE uden undtagelse.

I Intenz hjælper vi jer med at sikre vi drivkraft bag virksomhedskulturen, ved at;

  • forbedre grundlaget i form af mission, vision og værdier
  • sikre, at alle kan brænde for mission, vision og værdier
  • udarbejde en plan for implementering og forankring af mission, vision og værdier
  • udfordre det, der allerede er formuleret – er det godt nok?

På den måde bliver det I siger, også det I gør!

DEL