Salg

Kommunikation & Samarbejde

Det er ikke altid nok at have den rigtige idé og den rigtig overbevisning – det skal også formidles på den rigtige måde. God kommunikation er midlet til at skabe fælles forståelse.

Med skarp træning inden for kommunikation kan du som leder sikre forståelse, værdiskabelse, accept og erkendelse for de retninger og valg, I som organisation tager.

Stort set alle forandringer i virksomheder kræver god kommunikation af forandringen. Om det er strategien, mission, vision, værdier, procesoptimering eller strukturændringer, så kræver det klar og tydelig kommunikation, for at få skabt den nødvendige forståelse og motivation for forandringen.

Modellen her: WHAT, WHY; HOW er et af vores top-værktøjer. Lærer du som leder at mestre den i al kommunikation, vil du kunne løfte dine resultater til et højere niveau.

  • WHAT – Hvad vil vi/du?
  • WHY – Hvorfor vil vi/du det?
  • HOW – Hvordan vil vi/du gøre det?

Intenz modellen What Why How

Gennem træning og konkrete værktøjer styrker vi ledere i deres;Læs mere om værktøjet i vores Intenz artikel her 

  • Kommunikative færdigheder
  • Evne til at lytte og anvende spørgeteknik

Dårlig kommunikation kan have store konsekvenser. Det vi ser, er, at rigtig mange ledere og medarbejdere egentlig oplever sig selv som ganske gode til at kommunikere – og ofte tolker gnidninger, lav effektivitet eller andet som et tegn på forkerte ressourcer, dårlig indstilling osv. – og det behøver slet ikke være tilfældet – for ofte handler det om dårlig kommunikation.

Ved at styrke de kommunikative evner hos ledere såvel som medarbejdere vil effektiviteten, arbejdsglæden og resultaterne øges markant.

DEL