Salg

Kompetenceudvikling

Vi udvikler lederes kompetencer så lederen er klar til at lave motiverende udviklingsplaner, træne medarbejdernes kompetencer, holde gode MUS-samtaler og give både feedback og feedforward på en motiverende og konstruktiv måde..

Alle ovennævnte elementer er vigtige redskaber for en leder at bringe i spil sammen med medarbejderne. Med en god og motiverende udviklingsplan for medarbejderne sikrer vi ikke bare udvikling af kompetencer, men også en højere grad af fastholdelse af de dygtige medarbejdere. Med en følelse af at være midt i en spændende udviklingsrejse bliver andre ”lokkende” tilbud knap så attraktive for ”jeg er jo lige midt i noget”.

En medarbejder, der oplever udvikling af kompetencer og opmærksomhed fra lederen i form af feedback på løse opgaver, feedforward ift. forventet adfærd eller fremtidige projekter vil ikke bare være en meget dygtigere kollega, men også opleve større glæde i jobbet og dermed på flere fronter bidrage positivt til virksomhedens lønsomhed og resultatskabelse.

Og så er den gode cirkel i gang.

Kontakt os for at høre om hvordan vi kan træne dine ledere til at starte den gode cirkel.

DEL