Kultur

Hvordan implementerer og forankrer vi vores kultur?

Vores speciale er at sikre, at det organisationen tænker, føler og gør udgør det rette fundament for den indsats og effektivitet, der skal til for at lykkes. Fundamentet for alt hvad vi gør, tager derfor udgangspunkt i virksomhedskulturen. Her er vores bud på, hvordan vi sikrer en stærk implementering, hvad det indebærer og ikke mindst hvilke resultater, det skaber.

Lad os starte med at tage fat i, hvor stor betydning kulturen egentlig har på virksomhedens resultater. Vi har før nævnt at gode resultater kræver god ledelse – og fremragende resultater kræver fremragende ledelse. Vi har samtidig en viden om, at ledere har langt lettere ved at være gode ledere i en stærk kultur. Derfor opnår virksomheden gode ledelsesmæssige resultater, når kulturen understøtter ledelsen. Omvendt kan en dårlig kultur også hurtigt ødelægge en god leder. Der hersker ingen tvivl. Det er nemmere at lede medarbejdere, der ”vil”, end medarbejder der ”ikke vil”. Lederudvikling bør derfor understøttes af en udvikling af kulturen, hvor medarbejderne har forståelse for, tror på, og ønsker at efterleve mission, vision og værdier.

Intenz modellen tre strategiske elementer

Vi betragter en virksomhed ud fra tre sammenhængende dele 

 • Strategien og definerede ”must-win-battles
 • Virksomhedens organisering, struktur og underliggende processer
 • Kulturen – tanker, følelser og handlinger i virksomheden

Ledelsen kan meget vel udtænke en fantastisk strategi, men hvis kulturen – og dermed det den øvrige organisation tænker, føler og gør, ikke bakker op, så skuer cirklerne mod hinanden og skaber modstand, idet alle cirkler er vigtige og indbyrdes afhængige. For at føre vores kunder op i den høje ende og være en High Performance organisation, så kræver det derfor, at vi kigger på det samlede billede.

At blive de bedste kræver udvikling hele vejen rundt

I Intenz tror vi på, at bæredygtig udvikling handler om at kunne se og arbejde med helheden. Lad os komme med et eksempel. Hvis vi styrker en organisation i deres salg, så vil de ganske klart blive bedre på salg – men når det er sagt, hvad betyder det så for resten af organisationen? De vil stå stille og upåvirket! – Selvfølgelig kan udvikling i en enkelt afdeling eller område skabe fantastiske resultater hvis det fx lige er sidste brik i puslespillet, der manglede. Men rigtig mange gange ser vi, at et blik på helheden kan skabe resultater, der overgår alle forventninger. Med kulturimplementering – og det vi kalder en fuld kulturproces, tager vi fat i helheden forankret i kulturen. Overordnet set gør vi det gennem tre faser:

Første fase – Hvor ønsker vi at komme hen?

Anden fase – Hvor er organisationen nu?

Tredje fase – Hvordan kommer vi derhen?

Første fase handler om at definere, hvor vi ønsker at komme hen. Hvad skal vores brændende passion være – og altså ikke brændende platform men brændende passion. Vi tror på og oplever gang på gang, at passion skaber fremdrift og høj motivation – mens en brændende platform skaber frygt og utryghed – og dermed stilstand.

For at skabe en brændende passion arbejder vi med følgende elementer:

 • Hvad er vores overordnede mål?
 • Hvilke resultater ønsker vi vi nå i den planlagte proces?
 • Hvilken adfærd ønsker vi at se hos ledere og medarbejdere ved processens afslutning?

;

Anden fase kræver en foranalyse. Vi skal kende til udgangspunktet, for at kunne fastlægge, hvilken udvikling, der skal til for at nå de ønskede mål. Det kan indeholde følgende elemeter:

 • Måling af organisations performance
 • Kulturmåling
 • Personprofil
 • Teamprofil
 • Ledermåling
 • Sælgerprofil

Tredje fase kræver ny viden, holdningsbearbejdning og forankring. Her arbejder vi blandt andet med:

 • Mål – Forståelse, værdioplevelse samt accept af de opstillede mål
 • Give deltagerne brugbar ny viden
 • Skabe en høj grad af glæde og motivation for samt lyst til udvikling
 • Sikre forståelse for udbytte af træning
 • Motivere deltagerne for den nødvendige adfærdsændring
 • Udvikling af færdigheder på udvalgte områder:

For lederne betyder det, at vi stiller skapt på

 • Prioritering af tid
 • Kommunikation
 • Lederfærdigheder
 • Ledelse og sikring af indsatser

I forhold til medarbejderne gælder det om, at se på:

 • Prioritering af tid på de mest værdifulde opgaver
 • Øget antal aktiviteter
 • Forbedre effektiviteten i arbejdsopgaver Kommunikation og samarbejde
 • Give og modtage feedback
 • Efterlevelse af mission, vision og værdier

Gennem udvikling af helheden, vil der være en stærkere efterlevelse af mission, vision og værdier – og dermed en stærk kultur. Og hvad betyder det så for den enkelte organisation?

Gevinsterne er mange. Vi nævner i flæng; Fastholdelse og tiltrækning af de bedste medarbejdere og ledere, øget indtjening, lavere omkostninger, bedre udnyttelser af ressourcer, flere nye kunder, bedre kundekultur og dermed øget kundeloyalitet, lavere fravær og forbedret performance. I Intenz skaber vi resultater gennem mennesker. Og netop forankring og implementering af en ny kultur kan ikke gøres uden at have mennekene med. Det kræver energi, ressourcer og mest af alt, at man har hjertet med.

Mere inspiration til, hvordan du skaber en stærk kultur?

Så er vores inspirationsseminar “Performancekultur” den perfekte mulighed. Vi inviterer direktører, HR-Direktører og HR-Chefer til at komme og høre mere om, hvad vi mener, der skal til for at skabe en stærk virksomhedskultur – og hente inspiration til, hvordan man kan gøre det.

LÆS MERE OM SEMINARET HER

DEL