Måling

Kulturmåling

Kulturmålingen er Intenz’ værktøj til medarbejdermåling. Værktøjet viser en direkte sammenhæng mellem måleresultatet og virksomhedens evne til at skabe bundlinje og vækst!

Kulturmålingen er baseret på en helhedsvurdering af virksomhedens performanceevne på både det forretningsmæssige og det menneskelige område. Med målingen er det derfor muligt at få nøjagtig viden om følgende: Hvor stærk er din virksomheds indtjeningsevne?
  • Hvad skal vi fastholde?
  • Hvad skal vi udvikle på lang sigt?
  • Hvad skal vi udvikle på kort sigt?

Måleområder

Måleområderne i kulturmålingen er udvalgt og udviklet på baggrund af analyser af meget succesrige virksomheder og hvad der har sikret dem vedvarende succes. Analysen ”Built to Last”, som på dansk hedder ”Skabt til Succes”, kortlægger fællestrækkene for nogle af de mest succesrige virksomheder i verden. Virksomhederne performer som gruppe 15 gange bedre end aktiemarkedet generelt, og 6 gange bedre end deres stærkeste konkurrent. Principielt gør de ikke noget, der er forskelligt fra andre virksomheder. Det er omfanget af det, de gør, der er unikt – graden af intentitet, når de arbejder med kultur, der er unik. Gennem denne kulturmåling får I en vurdering af, i hvor høj grad I lever op til de bedste. Samtidig giver målingen et nøjagtigt og præcist billede af virksomheden, og et grundlag for at sætte handlinger i gang – vel at mærke de rigtige handlinger på de rigtige områder. Der er i alt 11 måleområder, som vi har delt op i 3 hovedområder:
  • Kernen
  • Business Drivers
  • People Drivers
Kernen indeholder virksomhedens mission, vision og værdier. Business Drivers omfatter kategorierne; økonomi, marked, produkter og forretningssystem. People Drivers omfatter kategorierne; organisation, ledelse, team og individ. For at sikre at måleresultatet er nemt at forstå for hele organisationen, vises resultatet i en enkel og visuel model, der er nem at forstå. Enkel fordi alle måleområder og hovedresultater står på én side. Nem at forstå fordi målingen omfatter en virksomhed som helhed.
DEL