Få styr på lykken – og skab bedre bundlinje

Hører du til dem, der mener, at vejen til øget produktivitet går gennem LEAN, kompetenceløft og investeringer i ny teknologi? Så kan du nu tilføje en ny parameter: Graden af lykke hos dine medarbejdere tæller nemlig også, når du vil skrue på omsætningsknappen … ​

Jes Graugaard

Jes Graugaard

I er helt med på nødvendigheden af at holde jer skarpe i et konkurrencepræget marked. Så produktionsudstyret er opdateret, processerne er lean-optimerede, og medarbejderne har alle været på efteruddannelse – så hvorfor afspejler det sig ikke i resultaterne? 

Hvad er det lige, du har overset?

Hos Intenz har vi desværre endnu aldrig oplevet, at en virksomhedsleder kontaktede os, fordi han var bekymret for, om hans medarbejdere nu var lykkeligeFor hvad har det med jobbet at gøre. Men det burde han måske.  

I hvert fald, hvis man ser på resultaterne af en undersøgelse gennemført af ”The Source” på Wall Street Journal og det internationale konsulentfirma iOpener Institute. Den viser nemlig en proportionel sammenhæng mellem lykke og produktivitet.

Dykker man lidt ned i analysen viser det sig, at de lykkeligste og mest passionerede medarbejdere: 

  • Er dobbelt så produktive 
  • Bliver 5 gange længere i jobbet 
  • Har 10 gange færre sygedage 
  • Når deres mål 31% oftere 
  • Er 36% mere motiverede

Og det slutter ikke her. De samme medarbejdere hjælper deres kolleger 33% oftere end dem, der er MINDST glade. Og så er de næsten dobbelt så gode til at øge deres produktivitet ved at tage fat på ting, der indvirker negativt på deres performance – altså de rådne sager, som deres mindre lykkelige kolleger helst går uden om. 

Gratis viden og værktøjer til at udvikle kultur og ledelse
Vi deler mere ud end nogensinde før!
Alle mennesker og virksomheder navigerer i en virkelighed, der er i konstant forandring. Det kræver konstant fokus på justering af strategi, processer og adfærden. Vi skal holde os knivskarpe. 
 
Du får ALT vores bedste indhold i form af guides, læringsvideoer, værktøjer og hands-on øvelser til at udvikle en stærk kultur med stærke ledere og den rette adfærd hos alle, så du øger din sandsynlighed for succes når I skal lykkes med ambitiøse mål.

Men hvad gør medarbejdere lykkelige?

 

Undersøgelsen identificerer en række ’drivere’, der afgør om medarbejderne opfatter sig som lykkelige og passionerede i forhold til deres arbejde. Og dem får du her: 

1/ Mål og indsatser

De medarbejdere, der scorede højest på produktivitet, arbejder efter klare mål og med gode beskrivelser af, hvordan de når dem. Det er medarbejdere, der tager fat om de problemer, der hindrer dem i at nå målene, og de beder om hjælp til at løse dem. Samtidig oplever de at få konstruktiv feedback og personlig anerkendelse fra deres ledelse.  

2/ Høj motivation –her og nu

De produktive medarbejdere løser opgaver, de er gode til og har muligheden for at prioritere og effektivisere deres eget arbejde. De får ansvar, der modsvarer deres kompetencer og styrker – og resultatet er en høj evne til at fastholde motivation og modstandsdygtighed.  

3/ Stærk følelse af at passe ind i kulturen

Lykkelige og passionerede medarbejdere føler, at de passer ind i jobbet, medarbejderstaben, kulturen og værdisættetDe oplever gennemsigtighed og plausible argumenter, når der træffes beslutninger og laves ændringer, der vedrører dem. 

 4/  langsigtet engagement

Moderne medarbejdere vil opleve, at de bidrager til noget mere værdifuldt end økonomiske resultater. Derfor er det vigtigt, at involvere dem i strategien – især hvis man vil tiltrække og fastholde medarbejdere fra Millennial-generationen. 

5/ Stærk følelse af selvtillid

De mest produktivmedarbejdere har tillid til deres egne evner og resultater. Det øger deres beslutningsdygtighedrisikovillighed og lyst til at handle og gør dem både hurtigere, bedre og billigere end deres mindre glade kolleger. 

Langt det meste af tiden sidder folk i deres ”silo” og løser operationelle opgaver – og sådan må det jo nødvendigvis være. Men hvis man oven i det kan identificere de 5 vigtigste nøglesituationer, hvor min leverance skal spille sammen med andres, så begynder vi at kunne gå fra noget abstrakt til noget mere håndgribeligt. Vi hverken kan eller skal samarbejde på tværs hele tiden, men lad os starte med at finde ud af hvornår.

Så kan man begynde at lægge en plan for de nøglesituationer, og hvordan samarbejdet skal se ud.

Et af de største problemer med samarbejde på tværs er, at snakken ofte bliver på skåltale niveau. Det bliver generelle hensigtserklæringer med opfordringer til at ”række ud”, ”se til siden”, ”skabe synergier” (Indsæt selv andre vendinger du har hørt fra din direktør)

Derfor er det afgørende at definere de nøglesituationer, hvor samarbejdet skal finde sted.

Denne metode kan bruges både når det tværgående samarbejde skal finde sted på individniveau, teamniveau, afdelingsniveau osv.

Alt i alt er samarbejdet på tværs en af det største knuder der skal løses i mange virksomheder. Men der skal investeres i det. Det kommer ikke af sige selv. Det kræver tid, fokus, og godt ledelsessamarbejde. Hvis ikke lederne fra afdelingerne samarbejder godt, kommer det heller ikke til at ske mellem deres afdelinger. Trapperne skal vaskes oppe fra!

Når virksomheder ikke lykkes med det, koster det penge, energi, og i sidste ende medarbejdere.

Jo tak hvad kan du gøre?

Den begavede leder kan selvfølgelig godt regne ud, at det bl.a. handler om at sætte klare mål, give konstruktiv feedback og skabe gennemsigtighed i beslutningsprocesserne. Lidt sværere er det måske at afstemme kulturen, at kommunikere værdierne og at sikre det langsigtede engagement og følelsen af at bidrage til noget meningsfyldt. Men det er der råd for. 

Hos Intenz mener vi ikke bare, at det er sympatisk og lukrativt at gå efter lykkelige medarbejdere. Vi tror så meget på det, at det udgør grundlaget for hele vores filosofi og metode. Både når det gælder vores kunder og os selv.  

Og kaster du et blik tilbage til analysens resultater med de meget lovende procenter – så er der altså noget at gå efter. For mens de mest lykkelige medarbejdere er produktive i 78% af deres arbejdstid, så ligger de mindst lykkelige og roder på en produktivitet på 41%.  

Vi tager gerne en uforpligtende snak med dig, hvis du vil arbejde målrettet og dokumenteret med dine medarbejderes glæde og passion. Vi tør godt love, at det også vil få dig til at smile mere. 

Ønsker du at gå mere i dybden med, hvad du selv kan gøre:

Jes Graugaard

Jes Graugaard

Få adgang til alt vores indhold til at styrke ledelse og kultur

Du får blandt andet adgang til:
 

+10 webinarer med konkrete ledelsesværktøjer og indsigt i hvordan I udvikler jeres organisation  

Guides til udvikling af teams, ledere, individer og organisationer  

Læringsvideoer til læring og repetition, når du vil holde dig skarp  

Artikler og inspiration om udviklinger af mennesker og organisationer 

✔ Adgang til tests som giver dig svar på, om I bruger de mest effektfulde metoder og værktøjer til udvikling af kultur og ledelse

✔ Plus flere ressourcer til at hjælpe dig med at styrke ledelse og kultur (og vi tilføjer løbende mere indhold)