Salg

Mennesker & Passion

At lede sig selv er vejen til at skabe mere glæde, lykke og ikke mindst balance i tilværelsen. Gennem stærk beherskelse af selvledelse kan mennesker – ledere som medarbejdere styrkes til performance i verdensklasse med glæde.

Selvledelse er mere og andet end blot et værktøj. Selvledelse er vejen til at skabe stærke og afbalancerede mennesker i organisationerne, og dermed et af midlerne til stærke resultater. Mål, strategier og bundlinje har i mange organisationer et stærkt fokus – og med rette. Kombinerer man det med en opmærksomhed på at skabe balance i hverdagen, så trivsel og glæde er på et top niveau, så øges sandsynligheden markant for at nå i mål. Der er ingen tvivl – performance, glæde og bundlinje er tre sammenhængende fænomener. Er man passioneret, glad, stolt og føler, at man gør en forskel, så vil det helt automatisk smitte af på ens liv, familie og arbejde.

”Du må selv være den forandring, du ønsker at se i verden” – Mahatma Gandhi

 

Konkrete værktøjer, der er lette at implementere

Som med alt andet udvikling tror vi på, at det handler om at have enkle værktøjer til brug i dagligdagen. Når vi arbejder med selvledelse i organisationerne, tager vi fat i flere centrale områder, der er med til at styrke det enkelte menneske:

  • At være tilstede i nuet
  • Tanker, følelser og handlinger – find den bedste udgave af dig selv
  • Grøn og sort bane – positive veje, glæde og energi
  • Lykkeforståelse
  • Katedralbyggertankegang – hvad skaber du i din dagligdag?
  • Prioritering af tid, energi og indsatser
  • Livshjul – forestillinger og virkelighed, ønsker og mål
  • Træning af personlige styrker
  • Selvhypnose
  • Personlig handlingsplan

Gennem de forskellige værktøjer arbejder vi med at styrke ledere og medarbejdes evne til at påvirke egen lykke og glæde – og dermed også sikre bedre resultater. Hvad er givet på forhånd og hvad skal der arbejdes mere for? Hvad er den enkeltes udgangspunkt? Vi ønsker at styrke alle organisationer og mennesker i en helt central færdighed. Færdigheden til at styre egne tanker og finde glæde og lykke.

 

 

Persontyper og psykologi

En leder skal sikre motivation, engagement og arbejdsglæde hos medarbejderne. Det kræver en stærk forståelse for, hvilke drivkræfter, vi har som mennesker – og dermed hvad der ”tænder” medarbejderne.

Med forståelse for de forskellige persontypers grundlæggende psykologiske faktorer udfordrer vi ledere – og giver med nye perspektiver og nuancer muligheden for at blive en verdensklasseleder.

Alle medarbejdere skal ledes godt. Men for at lede alle godt, skal de ledes forskelligt. Mennesker er forskellige. Forskellig personlighed, forskellige styrker, forskellige behov, forskellig erfaring og forskellige mål og værdier. Det er en stor udfordring for ledere at kunne omstille ledelsen til forskellighederne. Den første forudsætning for at arbejde med forskellige personligheder er at forstå de grundlæggende forskelle.

Stor effekt ved forståelse af persontyper

Erfaringer viser, at jo mindre viden vi har om persontyper, jo mere tager vores ledelse udgangspunkt i ens egen persontype. Vi er tilbøjelige til at tro, at det er de samme ting – forhold, arbejdsopgaver, ledelsesformer, der motiverer andre, hvilket det sjældent, eller aldrig, er.

I Intenz arbejder vi med personprofiler ud fra en model med 8 faktorer, der danner en samlet personprofil. Modellen hedder DISC. Gennem DISC skabes en forståelse for, hvilke forskellige faktorer, der spiller ind i forhold til en personprofil, hvad der motiverer de enkelte profiler, hvordan de agerer i forandringer og ikke mindst hvilken ledelsesform de forskellige profiler har brug for.

 

Kendskab til egne styrker og personlighed skaber en bedre leder

Ved at lære om egne stærke sider og hvordan man bedst muligt bringer dem i spil, kan man øge sin performance markant. Hvis man omvendt vælger at tage afsæt i svagheder, vil man blive mindre effektiv. Det samme gælder medarbejderne. Det er derfor afgørende at have stærk viden om personprofiler og styrker, og hvordan man som leder bringer dem i spil.

Performancetræning og Coaching 

Med én til én performancetræning arbejder vi intensivt med den enkelte leder i at forstærke sit lederskab. Vi tager udgangspunkt i deres hverdag, deres person og giver dem nye perspektiver og værktøjer, der kan styrke dem fra at være en god leder til at blive en fantastisk leder. Målet er klart. Med performancetræning vil vi finde frem til drivkraften i lederskabet. Hvor trives du som leder? Hvad begrænser dit fulde potentiale til at komme frem? HVilke handlinger kan du gøre for at frigive det fulde potentiale?Med performancetræning er det også de små nuancer, der bliver ændret på – med en kæmpe effekt.

Hos Intenz giver vi ikke løsningen på, hvad målet skal være, hvordan et mål skal nås, eller hvordan en udfordring overvindes. Vi vil hjælpe dig ved hjælp af vores gennemprøvede forretningsmodeller og vores sunde forretningsmæssige holdninger til selv at finde svarene. Vi udfordrer og provokerer dig gerne, ligesom vi ikke er bange for at tage i vores samtaler, så længe det flytter dig/jer tættere på succesen – vi stiller de spørgsmål, som skaber din succes.

Hvorfor anvende performancetræning

Med performancetræning, enten som supplement til et udviklingsforløb eller som individuel udvikling af en leder, vil muligheden for succes forøges. Vi vil sikre konstant fokus på målet og de aktiviteter, det kræver for at nå det og hele tiden sikre en positiv indgangsvinkel til udfordringerne, så troen på succes forbliver intakt.

 

DEL