Cases

Når kundeoplevelsen starter hos ledelsen

Er du den bedste udgave af dig selv som leder?

I Compass Group hersker der ingen tvivl om, at ledelse er den altafgørende brik for, hvordan resten af virksomheden spiller sammen. Er du leder og ønsker du at skabe gode rammer for, at dine medarbejdere kan lykkes med at levere gode resultater? Så læs med

Proces

Lederudvikling

Mål

Compass Group er en del af en stor koncern, der servicerer en bred vifte af organisationer med kantinedrift, rengøring og facility management, så organisationer kan fokusere på deres kerneydelser.

Trods høj kvalitet og kundetilfredshed, fortsætter Compass Group med at holde ambitionsniveauet højt, og er hele tiden opmærksomme på, hvordan processerne kan optimeres; både forretningsmæssigt og ledelsesmæssigt.

Med høje ambitioner satte Compass Group derfor ind for at udvikle og styrke ledernes forståelse for og færdigheder i at få visionen til at leve.

“Leadership is the capacity to translate vision into reality”
– Warren G. Bennis

Målgruppe

Ledergruppe, kundechefer, kantineledere og serviceledere

Beskrivelse af forløbet

Detaljer er der mange af for en proces som denne. Vi sparer dig lidt tid og giver dig 3 overskrifter, der alle bidrog til en succesfuld rejse.

Fælles sprog og værktøjskasse

Alle ledere uanset ledelsesniveau fik de samme værktøjer målrettet mod deres egen dagligdag. En fælles værktøjskasse og sprog om ledelse blev skabt, hvilket gjorde feedbacken om hinandens ledelse meget lettere – ja feedback blev ligefrem opfattet som en gave i forhold til deres selvudvikling.

Bro mellem viden og praksis

For at gøre processen mere praksisorienteret, blev deltagerne trænet i at anvende værktøjerne i det daglige arbejde. At kunne gå fra at forstå til at anvende har været en vigtig tanke i hele processen. For at sikre og øge sandsynligheden for at der blev arbejdet med værktøjerne, fik hver ledelsesniveau tildelt en hjemmeopgave om at følge op på hinandens træning. Det dannede grobund for støtte og det blev nu en del af ledelsesarbejdet at være hinandens sparringspartner. For jo bedre lederne er rustet i værktøjerne, jo bedre medarbejdere, jo bedre service og jo bedre resultater vil de opnå i sidste ende.

”Vores ansvar”

For at skabe bedre sammenhæng mellem lederne, skulle de gå fra ”mit ansvar” til ”vores ansvar”. At gøre ledelse til et fællesprojekt mellem ledelsesniveauerne var derfor afgørende at slå fast. For når man tænker i helhed frem for egen afdeling, arbejder man i samme retning med et fælles mål, hvilket vil give dem de bedste resultater.

Resultat

Forløbet med lederne har været en kæmpe udviklingsproces. Værktøjerne lever rigtig godt i virksomheden – det er blevet en del af deres mindset og deres sprogbrug. Lederne er samtidig også blevet mere strategisk tænkende og interesseret, og det er blevet nemmere for dem at indføre forandringer. Netværket i ledelsen er blevet styrket – lederne bruger hinanden mere og arbejder bedre på tværs i forhold til at fungere i en sammenhæng om at realisere virksomhedens strategi. (Marlene, HR udviklingskonsulent)

Compass Group fastholder og tager ejerskab for egen læring og udvikling

Compass Group har valgt at tage førertrøjen på og kører nu et mentorforløb, som skal være med til at fastholde læringen fra forløbet, hvor nogle af de dygtigste ledere fra forløbet er blevet mentorer. Derudover vil de lave netværks arrangementer, som skal være med til at styrke og fastholde netværket og lederens fokus på ledelse og deres egen udvikling.

DEL

Ønsker du at vide mere

Rasmus er Partner og har været i Intenz siden 2002. Han har arbejdet med udvikling af virksomhedskultur, ledelse og salg i 12 år.

Rasmus Åradsson – Partner
Tlf. +45 22 12 22 41
E-mail rar@intenz.com