Cases

Nyt mindset i DGI Nordjylland

En ambitiøs strategi skal realiseres i hele DGI. I DGI Nordjylland er erkendelsen, at det kræver omstruktureringer, et nyt mindset og en stærk kultur.

Proces

Strategi og kulturudvikling – med salg i fokus

Mål – hvad og hvorfor?

At skabe en kultur, der støtter op om DGI´s vision, opgaver og ikke mindst strategi var det klare mål for ledergruppen i DGI Nordjylland. Med det sagt var det tid til omstruktureringer og et nyt og mere salgsorienteret mindset i en proaktiv kultur, for at det var muligt at nå i mål med strategien for DGI.

Målgruppe

Ledergruppe og medarbejdere i DGI Nordjylland

Beskrivelse af forløbet

Der var forinden forløbet sket en større omstrukturering i afdelingen, hvor en leder blev til en ledergruppe på fire og medarbejderne blev fordelt i nye jobfunktioner som henholdsvis sekretærer og konsulenter. En omstrukturering, der var nødvendig for at nå i mål med DGI´s overordnede strategi. Det betød samtidig, at der var rusket godt og grundigt op i medarbejdernes jobfunktioner og indhold, og målet om at få skabt en ny, proaktiv kultur med et stærkt fællesskab var altafgørende for afdelingens succes.

Afdelingen skulle i fællesskab gennem seks moduler – og netop prioriteringen af, at alle skulle igennem det samme, var en bevidst intention om at skabe samhørighed og fælles retning. Gennem forløbet blev der arbejdet intensivt med kulturen og de tidligere normer i afdelingen, hvor salg og salgsstrategi ikke havde været emner på dagsorden. Ud fra vores værktøj stemmegaflen blev der sat tempo på såvel indsatser, vilje og effektivitet i afdelingen og ledergruppen fik undervejs coaching og sparring til, hvordan de skulle varetage lederrollen igennem processen.

Intenz midler til at nå målet

  1. Fællesskab fremfor selvledende kultur: Før forløbet var kulturen i DGI Nordjylland præget af, at man var ”sin egen lykkes smed”, hvilket havde store konsekvenser for hele afdelingen. Derfor tog en stor del af træningen udgangspunkt i fællesskabet med inddragelse af alle medarbejder og ledere. På den måde blev der skabt en fælles salgsstrategi, hvor ejerskab og fælles ansvar var nøgleordene.
  2. Fælles sprog og værktøjer: At køre et længerevarende forløb, hvor medarbejdere og ledere får den samme værktøjskasse, giver en fantastisk mulighed for fælles forståelse og et fælles sprog, hvor salg ikke længere klinger dårligt – men som lyden af stolthed over de produkter, DGI kan tilbyde.
  3. Coaching af ledergruppe: I forløbet fik ledergruppen løbende sparring med vores konsulent Rasmus Åradsson. Formålet var, at ledergruppen hele tiden skulle udfordres til at løfte processen til et højere niveau – og gennem coaching blive styrket som team.

Resultater

Resultatet af processen er en langt mere proaktiv kultur, hvor hver enkelt medarbejder er bevidst om opgavernes prioritering – i forhold til den fastlagte strategi – og samtidig finder formål og mening ved i fællesskab at arbejde benhårdt for at nå i mål.

Det siger DGI

“Det bedste har helt sikkert været alle de konkrete spørgsmål, vi er blevet stillet i ledergruppen af Rasmus. Den sparring og det at blive pustet lidt i nakken og holdt op på de aftaler og beslutninger, vi har taget, har været altafgørende.” – Janni Jensen, Afdelingsleder i DGI Nordjylland

“Vi ved nu, hvilken vej idrætten skal bevæge sig, og vi er klar til at realisere strategi 2015. Vi er blevet fleksible og smidige.” – Mikkel Lybæch, Afdelingsleder DGI Nordjylland

Læs her en Intenz artikel om forløbet i DGI Nordjylland med mange flere udtalelser fra medarbejdere og ledere.

 

DEL

Ønsker du at vide mere

Rasmus er Partner og har været i Intenz siden 2002. Han har arbejdet med udvikling af virksomhedskultur, ledelse og salg i 12 år.

Rasmus Åradsson – Partner
Tlf. +45 22 12 22 41
E-mail rar@intenz.com