Salg

Perspektiv

Vi kan ikke komme uden om det. Den altoverskyggende opgave for en leder er at skabe resultater. Spørgsmålet er så, hvad det kræver?

Hvad er god ledelse? 

Der er gennem tiden gjort mange tanker og skrevet mange bøger om begrebet ledelse. Det kan være vanskeligt både som nyudnævnt og som erfaren leder at navigere i det ledelsesmæssige krydsfelt. Hvad er rigtig og hvad er forkert adfærd?

Uanset hvilken teori man er inspireret af, så kommer vi ikke udenom, at en ikke ubetydelig del af en leders opgave er at skabe resultater. Vi ser to forskellige sider i ledelse. Hvor den ene side er den værktøjsmæssige del – her hvor vores kompetencer er, vores teoretiske ballast og erfaringer. Den anden side er selve lederskabet – det vil sige i hvor høj grad, man som leder evner at føre det ud i livet.

Det, vi ser ude i virksomhederne er, at rigtig mange ledere er klædt godt på med værktøjer og teorier til, hvordan man bedst muligt agerer leder – planlægger, organiserer og motiverer organisationen.  Ikke desto mindre viser adskillige undersøgelser, at mange ledere er middelmådige ledere, og ikke får succes.

Men hvis vi lægger strategierne, følger planerne og organiserer medarbejderne –  hvorfor lykkes vi så ikke alligevel?

 

Svaret er ganske enkelt – god ledelse er meget mere og andet end ren management, og kræver i høj grad evnen til at inspirere og motivere medarbejderne til at overgå egne forventninger. Disse evner og passionen for at have menneskerne med, er altafgørende for succes. Som leder skal man ikke altså blot have værktøjerne og teorierne på plads. Man skal også have hjertet med, forstå hvorfor de værktøjer, man har i hænderne er gode, og ikke mindst vide, hvordan man tager dem i brug med succes.

Strategi og kultur kræver en stærk kobling

I Intenz arbejder vi ud fra en grundtanke om, at en god strategi kræver en god kultur, der bakker op om strategien for rent faktisk at nå i mål. Lige netop her er lederens rolle ganske afgørende.

Vi har dokumenteret, at ledere har langt lettere ved at være gode ledere i en stærk kultur. Derfor opnår virksomheder gode ledelsesmæssige resultater, når kulturen understøtter ledelsen. Det er nemmere at lede medarbejdere, der ”vil”, end medarbejder der ”ikke vil”. Lederudvikling bør derfor understøttes af en udvikling af kulturen, hvor medarbejderne har forståelse for, tror på, og ønsker at efterleve mission, vision og værdier.

De tre temaer i god ledelse

I Intenz er vi er drevet af at intensivere indsatser og performance. Når vi arbejder med god ledelse i organisationerne, gør vi ud fra et eller flere af følgende temaer:

  • At lede sig selv
  • At lede andre
  • At lede teams

At lede sig selv

God ledelse handler ikke blot om at være eller gøre noget for andre. Evnen til at kende sig selv og finde mening i livet, er afgørende for den enkeltes succes som leder. God ledelse er dermed også evnen til at lede sig selv. Ved at blive klog på sig selv og ens egne personlige styrker og udviklingsområder, får man en unik og fantastisk mulighed for at finde yderligere potentiale i sit lederskab. Det handler dermed om at træne og udvikle det potentiale, der er og derigennem forstærke ens lederskab.

Forudsætningen er dog erkendelse af behovet for træning og involvering af omverden i planerne. Ærligheden overfor sig selv og omgivelserne medvirker til, at man som leder kan være autentisk. Tillid og troværdighed skabes gennem autentisk adfærd. For at være autentisk, troværdig og den bedste udgave af sig selv, er det nødvendigt at beherske selvledelse på et højt plan.

At lede andre

Forudsætningen for at være en god leder er, at man bryder sig om det – at man ganske enkelt har gjort det til sin passion! De ledere, der tager ansvaret og udviser inspirerende lederskab får tillid blandt medarbejderne og opnår derigennem følgeskab.

At være leder i dag er mere krævende end nogensinde før. Man skal kende sig selv, udvise fleksibilitet og være forandringsparat. Man skal have dialog med sine medarbejdere, kunne tænke kreativt og finde løsninger, men vigtigst af alt skal man være rollemodel, træffe beslutninger, vise vejen og bevare overblikket.

Derfor er det helt afgørende for din succes som leder, at har en indre ro omkring ledelsesopgaverne, og er i balance, fordi det præger dit overskud og dine præstationer som leder for dine medarbejdere. Hos Intenz har vi udviklet forskellige modeller, der kan støtte dig i dit lederskab. Vi tror dog stadig på, at det mest effektive og kraftfulde værktøj er dig selv – dit eksempel.

At lede teams

For at nå ambitiøse mål, kræver det, at virksomhedens teams fungerer fantastisk. Ofte beskrives ledelse som en aktivitet, der går ud på at organisere og udvikle en gruppe mennesker til at arbejde sammen om at nå et eller flere mål.

Medarbejdere skaber bedre resultater, er mere innovative og når højere mål, når de arbejder sammen, end når de arbejder alene. Derfor er det lederens fornemste opgave at facilitere teamets udvikling, skabe de rette betingelser for gode synergieffekter og stærke resultater.

Som leder er man dermed mere end blot rammesættende. Man har en fornem opgave i at motivere teamet gennem egen begejstring og forståelse for virksomhedens mission, vision og værdier, og samtidig sikre, at teamet efterlever værdierne. Lederen skal også sikre sig, at teamet ved egen hjælp udvikler et velfungerende norm og regelsæt i overensstemmelse med værdierne.

Lederen skal sikre fundamentet for teamets udvikling i form af tid og økonomi, herunder informere og kommunikere med teamet om virksomhedens strategiske og ledelsesmæssige beslutninger, der kan have betydning for og indflydelse på teamets opgaveløsning og udvikling mod at blive et ”High performance team”.

DEL