Kultur

Perspektiv

Det er altafgørende, at medarbejderne tænker, føler og gør det rigtige for at nå målene – og det er her, vi har vores spidskompetence.

Hvad er kultur?

Vi definerer kultur som det, vi i virksomheden tænker, føler og gør

Kulturen har afgørende indflydelse på resultatskabelsen. Lykkes vi med at skabe en kultur, hvor den enkelte medarbejder har en stærk forståelse for strategien, og medarbejderen kan se en klar sammenhæng mellem strategien, prioriterede indsatser og egne opgaver, så giver strategien mening – og udgangspunktet er på plads! Missionen, visionen og værdierne skal danne rammen om strategien og beskrive kulturen i virksomheden.

 

Er resultaterne som forventet?

Hvis ja – er det jo fantastisk – og muligheden for at sætte forventningerne op, ligger lige for. Når en organisations resultatskabelse ikke er som forventet, er undskyldningerne dog mange. Flere ledere og medarbejdere peger ofte på virksomhedens eksterne faktorer som den primære årsag til manglende resultater. Én ting er dog sikker – de eksterne faktorer er også gældende for konkurrenterne, og der er ingen umiddelbar mulighed for at ændre på de eksterne faktorer til virksomhedens fordel.

Derimod er der en suveræn mulighed for at påvirke og ændre på virksomhedens interne faktorer. De interne faktorer er mange, og for overskuelighedens skyld har vi valgt at samle dem i tre primære områder – ”de tre cirkler”. Alle 3 vigtige og indbyrdes afhængige:

  • Strategien og definerede ”must-win-battles”
  • Virksomhedens organisering, struktur og underliggende processer
  • Kulturen – tanker, følelser og handlinger i virksomheden

Det er altafgørende, at medarbejderne tænker, føler og gør det rigtige for at nå målene – og det er her, vi har vores spidskompetence.

Vi ser det som vores opgave at styrke gode holdninger, tanker og følelser og luge ud i dårlige – og i stedet skabe et solidt fundament til en forbedret kultur med den drivkraft og intensitet, der skal til for at nå virksomhedens mål.

Det handler om at skabe katedralbyggere

På tegningen ser du to mænd, der til dagligt laver det samme arbejde. Forskellen er det de tænker om det arbejde, de laver og de følelser, de har i dagligdagen. Den første mand er en medarbejder, der blot passer sit arbejde, ikke gør mere end han er forpligtet til, og er præget af dårligt humør. Den næste mand, som laver nøjagtig det samme, er sagen en helt anden. Her har vi en medarbejder, der i er glad, passioneret og stolt af det, han laver. Han føler, at han gør en forskel.

Når vi ”bygger katedraler” føler vi mening med det, vi laver. Vi engageret os, tager initiativ og føler ansvar.

 

Derfor handler det om at få skabt katedralbyggere i jeres organisation. Det kræver, at I får defineret, hvad jeres katedraler er. Katedraler har altid karakter af enten et mål eller et formål. Hvad skal vi nå – eller hvorfor er vi her?

Ved at skabe katedralbyggere i organisationen er fordelene uundgåelige; Medarbejdere, der stråler, mindre sygefravær, loyale kunder og ikke mindst en fantastisk bundlinje.

 

Hvad laver du min brave mand?

DEL