Måling

Salgskulturmåling

Hvilken kultur er nødvendig for at opnå de ønskede salgsresultater? Hvad skal sælgerne tænke, føle og gøre, for at de rigtige indsatser gennemføres med rette kvalitet og effektivitet?

Igennem Intenz’ mangeårige arbejde med udvikling af salgsorganisationer ved vi, at forskellen i salgsresultater ikke udelukkende kommer af at anvende de rigtige salgsværktøjer, men i lige så høj grad af sælgerens drive og holdning til salg, virksomhedens brand og dens produkter.

Grundholdningen i Intenz’ salgsudvikling er nemlig, at en markant differentiering fra konkurrenterne ikke handler om pris og udvikling, men om sælgernes adfærd og påvirkning.

Udgangspunkt og udvikling
Vi tror på, at de bedste udviklingsprocesser starter med et godt, solidt udgangspunkt. Dette udgangspunkt skabes i gennem salgskulturmålingen.

Målingen tilpasses den enkelte salgsorganisation og tager udgangspunkt i sælgernes holdninger og adfærd inden for følgende områder:

  • Virksomhedens brand i form af mission, vision, image og værdier
  • Business Drivers i form af resultatfokus, salgsfærdigheder, produktstolthed, kommunikation og salgseffektivitet
  • People Drivers i form af korpsånd, udvikling, salgsledelse, teamspirit og individuel motivation

Målingen giver salgsledelsen et godt billede af salgskulturen og derfor et vigtigt udgangspunkt for udvikling af salgskulturen.
Sammen med resultatmål, indsatsmål og nu også kultur eller adfærdsmål får salgsledelsen mulighed for at følge og påvirke de faktorer, der påvirker resultatet mest.

Så uanset om I er i starten, i gang med eller færdig med et udviklingsforløb for jeres sælgere, kan vores værktøj til måling af salgskulturen bruges som et værktøj til udvikling af sælgere og dermed skabe en positiv indflydelse på virksomhedens resultat.

DEL