Cases

Telenor Retail – ledelse med hjertet

Gennem det seneste års tid har vi arbejdet med Telenor Retails ledelse. Stærk ledelse og en stærk træningskultur har givet stærke resultater.

Proces

Lederudvikling, salgsledelse

Mål

Telenor Retail er en ambitiøs organisation med et hjerte, der banker for salg. I en tid, hvor kampen om kunderne var- og fortsat er hård-, og hvor antallet af butikker er blevet skåret ned, stod behovet for øget effektivitet i eksisterende butikker, tilfredse kunder og motiverede medarbejdere som en afgørende nødvendighed for Telenors succes.

Målet med processen i Telenor Retail, der strakte sig over godt og vel 1 år, var derfor at styrke organisationens holdninger og ledelsesmæssige kompetencer

– og i sidste ende at skabe stærke resultater gennem en stærk træningskultur og stærk salgsledelse.

Målgruppe

Processen involverede ledelsen i Telenor Retail, alle distriktschefer samt alle butiksledere.

Beskrivelse af forløbet
Med udgangspunkt i Telenors vision, mission og værdier lød startskuddet med et stort kickoff-arrangement for alle ledere i Telenor. Første step i forløbet var at sikre et fælles mindset om, hvad der er vigtigt for Telenor. Hvad forstår vi ved vision, mission og værdier? Og hvad betyder det helt konkret for os som ledere i dagligdagen? I det videre forløb arbejdede vi intensivt med holdningen til det at være leder. Hvad er effekten af god ledelse? Og hvordan sikrer vi optimal prioritering af ledertid? Afgørende var det, at lederne under forløbet blev præsenteret for værktøjer – få og enkle, som blev trænet og øvet.

Man får ikke det sorte bælte i karate ved at træne en dag. Det kræver tusindevis af timer! Og med samme mindset trænede Telenor.

Det skulle give mening og værdi for den enkelte leder – og matche den hverdag, man møder i butikken.

Efter i alt 10 dage plus videre sparring og udvikling fordelt over en periode på ca. 1 år samledes alle igen til et brag af en Kickdown, der tog sit afsæt i det, der var
blevet skabt gennem de sidste mange måneder: en træningskultur. Hvordan fastholder og udvikler vi den?  Hensigten med det længerevarende forløb var at sikre en god implementering og forankring af kulturen og de nye værktøjer.

Intenz midler til at nå målet

Gennem processen tilførte vi organisationen enkle og stærke værtøjer til at styrke dem i rejsen mod flere tilfredse kunder og medarbejdere – ja mod en endnu stærkere salgskultur. Særligt bør følgende fremhæves:

 1. Katedralbyggeren – stolthed, passion og ansvar

Katedralbyggere eller stenhuggere – hvilke tanker, følelser og handlinger påvirker telenor Retail? Indledningsvis var det afgørende at sikre fælles forståelse for katedralen i Telenor, som alle er med til at bygge. Dermed også at få sat tanker, følelser og handlinger bag telenors mission, vision og værdier, så alle var enige om retning, værdier og mål.

 2.  WHAT, WHY, HOW – kom i mål med budskabet

Et gennemgående værktøj på rejsen har været kommunikationsværktøjet WHAT, WHY, HOW. Vores tanker og følelser påvirker vores indsatser for at skabe resultater. De bedste resultater skabes, når motivationen er stærk, og viljen er drivkraften. Det opnås kun, hvis vi forstår og kan relatere budskaber og opgaver, så de giver mening. Vi skal kunne se en værdi af de nødvendige indsatser. Så hvordan kommer vi fra SKAL til VIL, var et afgørende element på rejsen med Telenor Retail.

 3.   RAK med hjertet – salgsopfølgning med hjertet

Telenor Retail havde forinden rejsen allerede stort fokus på salgsopfølgning og salgsmål – men én ting skulle styrkes – fokus på viljen og dermed lysten/motivationen/hjertet. Målet var derfor at give lederne et enkelt værktøj, der både satte fokus på indsatsniveau, vilje og effektivitet – og derfra træne lederne i at bruge det.

 
 
 

DEL

Ønsker du at vide mere

Jes er stifter og partner i Intenz. Jes har arbejdet med udvikling af mennesker på alle niveauer og i de fleste brancher siden 1988.

 

Jes Graugaard – Partner
Tlf. +45 22 12 22 40
E-mail jes@intenz.com