Sådan fik CEO, Christian Heise, skabt en ny fælles tilgang til ledelse

Morten S. Petersen

Morten S. Petersen

I forlængelse af en medarbejder-survey blev Christian og hans ledergruppe opmærksomme på, at medarbejderne savnede en mere ensartet ledelsesstil.

Det krævede først og fremmest enighed om, hvad de som lederteam troede på ledelsesmæssigt, og efterfølgende træning af de færdigheder det krævede. For at puste liv i den nye fælles tilgang til ledelse.

Hør Christians råd til andre i samme situation og mere om, hvilken forskel det har gjort for dem som lederteam og organisation.

Hvordan får du skabt en ny fælles tilgang til ledelse?

6 videoer på 6 dage

Mads-

Skab ledelse, der omsætter planer til adfærd​

På vores 6-dages lederforløb vil du lære:

  • Hvordan du skaber mest muligt momentum og fremdrift på jeres mål 
  • Hvad og hvordan du bruger det, der driver mennesker til at lykkes
  • Hvordan du gør ledelse til den drivkraft, der får jer hurtigere i mål
  • Hvilke forhindringer, du skal fjerne for at undgå manglende eksekvering

6 videoer på 6 dage

Olsen-popup

Skab ledelse, der omsætter planer til adfærd

Hver dag modtager du en mail med input om ledelse og din rolle som leder samt en 15-minutters video, som giver dig viden om, hvordan du sammen med din organisation kan omsætte planer til konkret adfærd.

I løbet af de 6 dage vil du lære:

  • Hvordan du skaber mest muligt momentum og fremdrift på jeres mål
  • Hvad og hvordan du bruger det, der driver mennesker til at lykkes
  • Hvordan du gør ledelse til den drivkraft, der får jer hurtigere i mål
  • Hvilke forhindringer, du skal fjerne for at undgå manglende eksekvering