Privatlivspolitik

Når vi modtager og behandler dine personoplysninger, sikrer vi, at det sker i overensstemmelse med de gældende persondataretlige regler. Denne privatlivspolitik skal informere dig om hvilke oplysninger, vi behandler, hvad formålet er, hvilke retsgrundlag, vi bruger, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger.

Dataansvarlig

Intenz P/S
Helga Pedersens Gade 125
8000 Aarhus C
CVR-nummer: 38277901

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på [email protected].

Intenz indsamler personoplysninger om dig, når du eller den virksomhed, du repræsenterer, indgår en aftale med os, enten som kunde eller leverandør, når du bruger vores hjemmeside, når du henvender dig til os via mail, telefon eller kontaktformular, og hvis du søger job hos os.

Vi indsamler kun nødvendige personoplysninger til bestemte formål, som du kan læse mere om herunder, og vi sletter dine oplysninger igen, når der ikke længere er et legitimt formål med at behandle dem. Det kan du også læse mere om.

Hvordan indsamler Intenz personoplysninger?

Vi indsamler primært personoplysninger på følgende måder:

  • Via mail, telefon og kontaktformularer på vores hjemmeside
  • Via browser cookies
  • Via vores mail hvis du søger job hos os
  • Via sociale medier

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi cookies

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi personoplysninger i form af en eller flere cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af hjemmesiden ved tilbagevendende besøg. Den gør det muligt at sende individualiseret information til din browser.

Cookies kan ikke indeholde virus.

Du kan læse mere i vores cookiepolitik, hvor du også kan til- og fravælge forskellige cookies. Du kan dog ikke fravælge de nødvendige cookies, da de er med til at sikre, at hjemmesiden fungerer. Du finder vores cookiepolitik længere nede på denne side.

Formål med at behandle dine personoplysninger: Optimering af hjemmesiden og indsamling af viden/statistik om brugen af hjemmesiden via Google Analytics.

Hvilke personoplysninger behandler vi: Oplysninger om IP-adresse, type af browser, søgetermer, netværkslokation.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a (samtykke) og f (legitim interesse). Den legitime interesse, vi forfølger, er interessen i at sikre hjemmesidens funktionalitet.

Opbevaring af personoplysninger: Det fremgår af vores cookieinformation, hvor længe de enkelte cookies gemmes.

Videregivelse af oplysninger: Via vores website er der tilgang til funktioner fra andre sites. Videoer, links eller lignende kan indeholde cookies fra disse sites – eksempelvis kan de tracke, at du bruger en funktion på deres site via vores site. Tredjepart kan eksempelvis være en udbyders kommentar- eller blogfelt, Vimeo eller YouTube.

Når du søger job hos os

Når du søger et job hos os, enten fordi vi har en ledig stilling, eller du søger uopfordret, indsamler vi de oplysninger om dig, du sender til os via mail.

Vi kan desuden vælge at indhente yderligere oplysninger om dig via internettet, herunder fra sociale medier. Vi indhenter og behandler kun oplysninger, som du selv har offentliggjort og kun relevante oplysninger.

I enkelte tilfælde vil vi bede dig deltage i en personlighedstest. Udfyldelse af testen vil ske online, og du skal afgive samtykke inden deltagelse. Dette samtykke kan du til enhver tid trække tilbage, og resultatet af testen vil i så fald blive slettet.

Formål med at behandle dine personoplysninger: Det er af afgørende betydning, at dine personlige og faglige kompetencer matcher den stilling, du søger. Formålet med at behandle dine oplysninger er i videst muligt omfang at sikre dette.

Hvilke personoplysninger behandler vi: Navn og kontaktoplysninger, ansøgning og CV samt testresultater og informationer fra sociale medier, eksempelvis tidligere ansættelser og uddannelse.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger: Databeskyttelsesforordningen artikel 6, 1, f) ”legitim interesse”. Den legitime interesse, vi forfølger, er i videst muligt omfang at sikre, at de medarbejdere, vi ansætter, matcher jobkravene.

Databeskyttelsesforordningen artikel 6, 1, a) samtykke.

Når du er kunde, leverandør eller anden samarbejdspartner – eller på vej til at blive det

Når vi indleder en dialog om eventuel udførelse af en opgave for den virksomhed, du repræsenterer, indsamler vi dine kontaktoplysninger. Det samme gør sig gældende, hvis du eksempelvis repræsenterer en leverandør, og vi er i dialog med henblik på udførelse af opgaver eller services for Intenz.

Indleder vi et kunde- eller leverandørforhold eller samarbejder vi på anden vis, behandler vi dine kontaktoplysninger for at kunne opretholde dialog og samarbejde, udarbejde aftalegrundlag m.v.

Formål med at behandle personoplysninger: Administration af din relation til Intenz, herunder fakturering og bogføring samt salg og markedsføring.

Hvilke personoplysninger behandler vi: Primært navn, virksomhed, stilling, telefon og e-mail. Hvis du kontakter os via kontaktformular, behandler vi ligeledes de oplysninger, du afgiver i denne formular.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, 1, b) og 6, 1, c) samt 6, 1, f) – legitim interesse. Den legitime interesse, vi forfølger, er muligheden for dialog og etablering af samarbejde.

Opbevaring af personoplysninger: Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har en saglig begrundelse. Det har vi, så længe et kunde- eller leverandørforhold består samt en periode herefter.

Når et kunde- eller leverandørforhold ophører, vurderer vi, hvilke oplysninger, der skal slettes og hvilke, der skal gemmes samt hvor længe oplysningerne skal gemmes. Eksempelvis er vi i henhold til bogføringsloven forpligtet til at gemme visse oplysninger i minimum 5 år.

Behandlingssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte Intenz og vores aftaleparter mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har bl.a. implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt hos Intenz:

  • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger
  • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger
  • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt
  • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne
  • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer
  • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen hos os

I tilfælde af et brud på persondatasikkerheden, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Vi anmelder naturligvis også bruddet til Datatilsynet.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder:

Ret til indsigt i dine personoplysninger
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling
I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

Ret til at trække samtykke tilbage
Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre virksomheden har et andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.

Ret til indsigelse
I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder blandt andet, når vi behandler dine personoplysninger efter persondataforordningens art. 6, litra 1, stk. f.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål til vores persondatapolitik, kan du altid kontakte os på [email protected] eller telefon 70133500.

Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, og du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

Cookiepolitik

Behandling af personoplysninger ved brug af cookies

Denne hjemmeside bruger cookies, som kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du også læser vores privatlivspolitik, som beskriver vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder.

Hjemmesidens brug af cookies

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af persondata, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]

Senest opdateret: 29. juni 2023