Skab ledelse som eksekverer strategien

Vi hjælper jer med at udvikle ledere og lederteams, så de har den viden, forståelse, holdninger og færdigheder, der skal til for at eksekvere nye strategier og forandringer og udvikle medarbejderne.

One

Få godt greb om lederrollen

At udvikle et stærkt lederskab bør ikke være en fluffy størrelse. 

Vi gør lederudvikling konkret ved at finde den tilgang til ledelse og de ledelsesprincipper, der har størst effekt på jeres resultater.

Læs mere her

Gør lederteams til jeres konkurrencefordel

Et stærkt lederteam er alfa og omega for at skabe fremdrift, fællesskabsfølelse og tillid på tværs af virksomheden.

Se hvordan vi arbejder med lederteams

Team-1
Drop

Ledere, der får tingene til ske​

At opnå mest mulig effekt kræver dygtige ledere, som kan videreføre arbejdet, eksekvere strategien og tror på den retning, der er sat.

Bliv klogere på de vigtigste lederfærdigheder, og hvordan dine ledere lærer at mestre dem

Hvornår skal du vælge os?

Vi skal have et stærkt sammentømret lederteams

Kan du genkende symptomerne?

Der er mangel på klare fælles målsætninger i teamet

Vi tager ikke ansvar og bidrager, hvis andre i lederteamet har problemer 

Vi beder ikke hinanden om hjælp og tør ikke blotte vores usikkerhed 

Møder er forudsigelse, kedelige og uproduktive

Produktive konflikter bliver ”afvæbnet” med ironi og sarkasme 

Vi spiller ikke på samme hold, men sætter egne mål først

Der er fravær af tillid og relationer – vi kender ikke hinanden 

Vi prioriterer ikke at løse opgaver sammen men driver parallel leg 

Der er manglende forståelse for hinandens forretning og delmål 

Den manglende fælles front påvirker kulturen i resten af organisationen negativt

Vi skal blive 100% alignet på mål og retning i øverste ledergruppe

Kan du genkende symptomerne?

Uklar kommunikation om fælles mål og retning 

Ufrugtbare ledermøder uden fremdrift 

Silo-tænkning og fokus på egne mål og eget område 

Mangelfuldt eller konfliktfyldt samarbejde på tværs af organisationen 

Manglende sammenhængskraft ml. topledelse, mellemledelse og resten af organisation 

Manglende fællesskabsfølelse og musketér-ånd 

Mellemledere er usikre på deres mandat og hvordan de skal bedrive ledelse 

Mellemledere skal tage større ansvar for den strategiske retning

Vi skal have fælles tilgang til, hvad er god ledelse hos os

Kan du genkende symptomerne?

Uenighed om ledelsesstil og prioriteringer

Lederne fremstår som enkeltpersoner fremfor et stærkt fællesskab

Forskellige ledelses-værktøjer er i brug rundt om i organisationen

Silokultur og dårligt samarbejde på tværs af organisationen

Lederne mangler fælles værktøjer og fælles sprog

Lederne har fået uddannelse og træning, men anvender det ikke

Mangelfuld feedback og feedforward

Det nødvendige kompetenceniveau er uklart

Vi skal være knivskarpe til at prioritere – tilvalg og fravalg

Kan du genkende symptomerne?

Mellemledere og medarbejdere udviser høj grad af forvirring om prioriteter 

Organisationen har et uklart billede af retning 

Vores medarbejdere siger ”Ja, det skal vi nok”, men eksekverer ikke på tingene 

Øverste ledergruppe mangler føling med, hvor meget der kan presses igennem i organisationen

Vi savner generelt fremdrift på projekter

Vi skal have bedre styr på vores struktur og processer

Kan du genkende symptomerne?

Der er tilbageløb i vores processer 

Bolden falder ofte mellem 2 stole 

Der er frustration og ansvarsfralæggelse når noget går galt 

Vores processer er uklare så ting går i stå når folk ikke løfter deres del 

Vores processer af person-afhængige så fremdrift står og falder på enkeltpersoner

Der er uensartet kvalitet i opgaveløsningen

Effektiviteten i opgaveløsningen er meget svingende

Vi skal blive bedre til at drive forandringer og skabe følgeskab

Kan du genkende symptomerne?

Lederne har svært ved at skabe stolthed og motivation for de fælles målsætninger 

Der er generelt manglende handlekraft og eksekvering

Lederne mangler tid og færdigheder til at involvere folk

Ledernes egen travlhed og stresslignende tilstand skaber utryghed 

Lederne er usikre på ledelsesopgaven i forbindelse med forandringer 

Lederne bliver frustrerede, når de møder modstand mod de forandringer, de introducerer

Medarbejderne føler sig ikke forstået af deres leder 

Lederne er ude af stand til at skabe gode dialoger

6 videoer på 6 dage

Olsen-popup

Skab ledelse, der omsætter planer til adfærd

Hver dag modtager du en mail med input om ledelse og din rolle som leder samt en 15-minutters video, som giver dig viden om, hvordan du sammen med din organisation kan omsætte planer til konkret adfærd.

I løbet af de 6 dage vil du lære:

  • Hvordan du skaber mest muligt momentum og fremdrift på jeres mål
  • Hvad og hvordan du bruger det, der driver mennesker til at lykkes
  • Hvordan du gør ledelse til den drivkraft, der får jer hurtigere i mål
  • Hvilke forhindringer, du skal fjerne for at undgå manglende eksekvering