EVERYTHING DiSC® OG PROFILER I UDVIKLING AF MENNESKER

Effektiv udvikling starter med at kigge indad

Hvad enten det handler om at udvikle ledere og medarbejdere til næste niveau, at skabe stærke sammentømrede lederteams eller at give sælgere en stærkere værktøjskasse ved vi, at udvikling der tager udgangspunkt i en grad af selvindsigt og -erkendelse, får langt større effekt. 

For de involverede personer er især personprofilerne et stærkt værktøj til at kigge indad og få en dybere forståelse for egen adfærd og reaktionsmønstre. Samtidig giver det også en rigtig god forståelse for omverdenen, og hvorfor der er nogle mennesker, vi tilsyneladende samarbejder eller kommunikerer lettere med end andre.

Disc og profiler

Muligheder

Udvikling af ledere

For at skabe resultater sammen med og gennem andre kræver det, at du kan skabe og udvikle relationer som grundlag for et stærkt samarbejde med medarbejdere og kolleger. 

Det forudsætter en solid forståelse af personprofiler, motivationsfaktorer, drivkræfter hos dig selv og hos andre, så du kan tilpasse din ledelsesstil og kommunkation tilsvarende.

Teamudvikling

Et lederteam skal fremstå som en homogen og sammentømret gruppe af mennesker, der samarbejder stærkt, har en høj grad af tillid til hinanden, håndterer konflikter produktivt og udviser engagement og ansvar om fælles mål og resultater. 

Det er muligt, når det enkelte teammedlem forstår sig selv og sine leder-kolleger.

Salgsudvikling

Fremtidens succesfulde sælgere er kendetegnet ved evnen til at skabe stærke relationer til kunderne. Dine sælgeres forståelse af persontyper og adfærdsmønstre er afgørende for at lykkes. Så kan du tilrettelægge og udvikle dine sælgeres salgsadfærd, så de i højere grad lykkes med at læse kunderne og bygge relationer. 

Gennem forståelse af personprofilerne, får du et klart billede af, hvor udviklings-potentialet for dine sælgere ligger for at øge og styrke salgsarbejdet og i sidste ende lukke flere salg.

Hvorfor får du øget effekt med profiler?

Fælles sprog, fælles forståelse, fællesskab. 

Som en naturlig foranalyse eller opstart til vores processer anbefaler vi, at deltagerne får lavet en personprofil og – afhængigt af formålet/processen – en team-profil. Det giver øget forståelse for årsagerne til den adfærd, vi ser, og for de behov, der driver den enkelte.

Med større viden og indsigt kan vi øge kvaliteten i udviklingsarbejdet. Når vi vurderer, hvordan det går, kigger vi typisk på den adfærd og de handlinger, der finder sted i teamet eller rundt om i organisationen. 

Hvis vi – i tide – vil påvirke i den rigtige retning, skal vi se på, hvad der kan fremme eller hæmme den nødvendige adfærd – nemlig vores tanker og følelser. Her er personprofilerne et stærkt værktøj at bringe i spil, da de giver bedre selvforståelse, bedre relationer og dermed stærkere organisationer.

Typer af profiler

Everything DiSC Workplace® Profile

Kan anvendes af alle uanset titel og rolle med det formål at engagere den enkelte i at opbygge mere effektive relationer på arbejdspladsen.

Everything DiSC® Sales Profile

Lær at læse kunderne bedre, så du kan tilpasse dig kundernes præferencer og forventninger og dermed lukke flere salg.

Everything DiSC® Management Profile

1:1 lederudvikling, der giver dig indsigt i dine ledelsesmæssige styrker og udfordringer, hjælper dig til at engagere, motivere og udvikle dine medarbejdere samt forbedre samarbejdet med din egen leder.

Everything DiSC Work of Leaders® Profile

1: mange hjælper ledere til at udøve en bredere og dybere påvirkning af organisationen gennem arbejdet med vision, alignment og execution.

Everything DiSC® Agile EQ™ Profile

Kan anvendes af alle uanset titel og rolle, med det formål at styrke den enkeltes følelsesmæssige intelligens i at læse og håndtere situationer, der typisk opstår i uforudsigelige og meget agile arbejdsmiljøer.

Everything-DiSC-Authorized-Partner

Hvordan fungerer det?

Selve profilen 

Vi sender en mail med et link til elektronisk udfyldelse af personprofilen. Efterfølgende dialog foregår fysisk eller virtuelt.

Dialogen med personen eller teamet

Måske kan I selv – måske hjælper vi.

Udviklingen

Med udgangspunkt i den indsamlede viden planlægger vi selve udviklingsprocessen….

Kundehistorie

Sådan skabte Adm. direktør, Anette Kalle et stærkt lederteam på rekordtid

Interesseret i køb af profiler eller en snak om udvikling?

Kontakt Charlotte Kemp Clément for køb af profiler

Tlf. +45 30 10 40 00
E-mail [email protected]

Kontakt Morten S. Petersen for udviklingsprocesser

Tlf. +45 22 12 22 57
E-mail [email protected]