Strategi og forandringsprocesser

Vi hjælper jer i mål med de strategiske prioriteter - lige fra at komme godt i gang med strategiprocesser til at sikre, at I lykkes med forandringerne, der får jer fra plan til handling.

Flere organisationer navigerer i stigende uforudsigelighed og med øget kompleksitet. Ofte bliver vejen til bedre resultater at trykke speederen mere i bund, men i stedet bør organisationer finde et ekstra gear ved at starte med de strategiske prioriteter og måden, forandringsprocesser drives, og det hjælper vi jer med.

Vi kan blandt andet hjælpe med:

Strategiske prioriteter og mål. Enhver strategi lykkes eller fejler ud fra, om vi får taget de rigtige til- og fravalg – altså de rigtige prioriteringer. Dem hjælper vi jer med at finde, udvælge og implementere. Eksempelvis udvælgelse af must-win battles, tilrettelæggelse af planen sammen med jer og fastsættelse af de rigtige nøgletal på resultater og adfærd (KPI’er og KBI’er).

Skabe indsigter, der fører til forandringer. Alene at træffe beslutninger ud fra antagelser og fornemmelser løser som oftest ikke de reelle udfordringer i en organisation. Derfor gennemfører vi kvalitative og kvantitative analyser som fx interviews og vores kulturmåling, så vi får et klart billede af organisationens situation, skaber intern forståelse og udvælger de vigtigste områder, der støtter op om jeres strategi og kultur.

Selve forandringsprocessen. Den gode strategi og plan er intet værd uden adfærd, der bakker den op. Vi hjælper jer i alle dele af jeres forandringsprocesser – såsom at hjælpe jer med at lægge konkrete planer, være jeres strategiske sparringspartner eller facilitere workshops og træning på alle niveauer i jeres organisation.

Skabe en fælles identitet. Et afgørende kendetegn ved agile og succesfulde organisationer er, at de skaber fremdrift gennem stærke fællesskaber. Det handler om at have en klar retning og formål, som skaber mening og drivkraft for både ledere og medarbejdere. Det hjælper vi jer med gennem udvikling, redesign eller revitalisering af mission, vision og værdier.

Leadership Operating Model. En Leadership Operating Model er et blueprint, der beskriver, hvordan I arbejder med ledelse og kultur samt skaber de rigtige forudsætninger. En Leadership Operating Model sætter standarden og sikrer, at best practices er nemme at efterleve, uanset hvor kompleks en organisation I måtte have. Den beskriver eksempelvis hvordan “god ledelse” gribes an, hvordan I samarbejder, hvordan I onboarder nye medarbejdere og hvordan IT-systemer bruges, så I får udbytte af dem.

Valg af ledelsestilgang. Hvilken tilgang til ledelse vi vælger, er helt afgørende for at gå fra at gøre mere til at gøre det, som flytter den adfærd, vi ønsker mere af. Vi hjælper jer med at udvikle og beskrive den ledelsesfilosofi og ledelsesprincipper, som er fundamentet for at kunne sikre højt engagement og drive.

Playbooks. Den primære go-to-guide for lederne med konkrete værktøjer og anvisninger til best practice, til de situationer lederne oplever igen og igen. Vi hjælper jer med at skabe leder-playbooks, som gør det nemmere at være en god leder, når hverdagen brager afsted og status quo skal forandres.

Eksempler på hvad vi har hjulpet med:

  • Sammenlægning af 2 fabrikker gennem kulturmåling, strategisk sparring med lederteamet og et udviklingsforløb med værktøjer og træning til at skabe en succesfuld sammenlægning.
  • Udvikling og implementering af en Leadership Operating Model for en international fødevarevirksomhed, som havde til mål at forbedre samarbejde og ledelse.
  • Hjælp til en ledergruppe med at definere ny mission, vision og værdier samt implementering, da virksomheden stod over for “gen-integrering” med moderselskabet, men ønskede at bevare sin egen identitet og kultur.
  • Prioritering af must-win battles og en ny beskrevet tilgang til ledelse sammen med en ledergruppe.

Viden

Hvilke forandringer skal vi skabe sammen?

Asset 28