guide

Udvikling af adfærd gennem mission, vision og værdier

Vejen til målet

Stærke fællesskaber opstår typisk, når mennesker oplever, at de er sammen om noget meningsfyldt.
 
I virksomheder vil det typisk være visionen, missionen, de strategiske mål og vores værdier, det vi kalder strategiske guidelines, der  skaber denne mening.
 

Hvad er strategiske guidelines?

Et af de vigtigste ledelses-værktøjer til at skabe retning, mening, drivkraft, fællesskab og teamånd er vores kerne – vores mission, vision og værdier.
Alt sammen elementer, der tilsammen giver mening til, hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan kommer vi derhen.

Mission 

Mission bliver også ofte kaldt DNA, eksistensberettigelse, formål, WHY. 

Uanset navn så fortæller missionen historien om, hvorfor vi eksisterer som virksomhed, hvad er vores berettigelse i verden, hvad er grundlaget for vores eksistens og hvordan ser den rejse ud, vi skal ud på.

Vision
Visionen kaldes også ofte drømmemål, B.E.H.A.G, målsætning. 
Visionen er vores fyrtårn, det pejlemærke der lyser for os, viser vej mod målet og er den magnet, der trækker os i den rigtige retning.

Værdier
Værdierne beskriver, hvordan vi gerne vil være sammen på rejsen, hvad skal kendetegne vores adfærd, vores kommunikation, vores samarbejde osv. Værdierne skal fortælle, hvilken adfærd vi ønsker at fremelske.

Hvordan kommer jeg i gang?
Med denne guide ønsker vi at give dig et værktøj, der kan hjælpe dig, når I skal i gang med at formulere jeres mission, vision og værdier – eller hvis du synes, at det, I allerede har formuleret, trænger til en opdatering.

Ledelse med mission, vision og værdier

Vi tror på, at ledelse handler om at få mission, vision og værdier til at leve hos hver enkelt medarbejder, så de dagligt finder værdi og mening i det arbejde, de udfører.

Det handler kort fortalt om at få mission, vision og værdier til at give mening for medarbejderne, så de oplever et overordnet formål med det arbejde, de udfører. Lysten til at være del af en succes er en stærk drivkraft for alle. Det er her, man strækker sig lidt længere, gør sig umage og giver alt, hvad man har. Fundamentet for at skabe stærke følelser er tanker og holdninger.

Når man som leder bruger værdierne som styringsværktøjer for sit lederskab, for de argumenter man fremfører og den inspiration, man finder og deler, vil man kunne sikre stærke tanker og holdninger – og dermed også stærke følelser i organisationen. Gevinsten er klar – øget performance og fantastiske resultater.

Lever værdierne i medarbejdernes tanker, følelser og handlinger, har vi rent faktisk mulighed for at få udbytte af at have værdier.

I arbejdet med værdiledelse og herigennem mission, vision og værdier er det derfor vigtigt at sikre:

 • En dyb indsigt i målet med at skabe en stærk kultur
 • Værktøjer til at skabe en stærk værdibaseret kultur

Nedenfor får du en gennemgang af formulering og implementering af de 3 strategiske guidelines.

Mission

Du får her nogle spørgsmål, der kan hjælpe jer i gang med formuleringen eller syreteste jeres eksisterende formulering.

HJÆLPESPØRGSMÅL

 • Hvad opnår markedet i samarbejde med os?
 • Hvilke behov dækker vi på markedet?
 • Hvilke midler dækker vi behovene med?
 • Hvad er de vigtigste årsager til vores berettigelse på markedet?
 • Hvilke problemer løser vi?
 • Hvilke ønsker opfylder vi?

Få viden om og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i

 

Verden har brug for flere organisationer, der er værd at investere i. Som kunde, partner, aktionær og medarbejder. Som menneske.  

Kom med her, og få indblik og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i. 
 
Nøgleordene er adfærd, mindset, vaner, strategi, ledelse, kultur og salg – og målet er en bedre verden.

 

Evaluering af eksisterende mission

Har I allerede formuleret en mission, men er i tvivl om, hvor godt I er lykkedes med at udbrede kendskabet og komme rigtigt fra start, kan I bruge dette skema til  at evaluere jeres aktuelle situation.

Vision

En vision er en beskrivelse af en ønsket fremtid, der på afgørende punkter er bedre end den nuværende situation. Visionen kan beskrives som en drøm, et billede eller et specifikt, stort mål for fremtiden.

Visionen må gerne virke skræmmende for omverdenen, men skal internt stimulere til og udvikle stolthed. Visionen er ledestjerne for de aktiviteter, der fører fra nutid til fremtid.

Mål med en vision

Visioner skaber begejstring, engagement og medansvar, når de opleves som:

 • Attraktive
 • Realistiske
 • Troværdige

Vision og værdier er afgørende for, om hele virksomheden samarbejder om de fælles mål.

En vision har kun værdi som ledestjerne i organisationen når den :

 • Er kendt i organisationen
 • Skaber stolthed
 • Efterleves

En vision, der ikke skaber stolthed, har ingen værdi som ledestjerne. Topledelsens opgave er at udarbejde visioner og sikre, at medarbejderne kender dem.

Eksempler på visioner

Our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more (Microsoft)

We’re in business to save our home planet (Patagonia)

To inspire and nurture the human spirit – one person, one cup and one neighborhood at a time  (Starbucks)

Make transportation as reliable as running water, everywhere, for everyone (Uber)

Formulering af vision

Du får her nogle spørgsmål, der kan hjælpe jer i gang med formuleringen eller syreteste jeres eksisterende formulering.

 • Hvad skal vi skabe?
 • Hvilke drømmemål skal vi nå?
 • Hvornår skal vi være der?
 • Hvilke delmål skal vi sætte inden for:
  Business drivers: Økonomi, Marked, Produkter, Forretningssystem
  People drivers: Organisation, Ledelse, Team, Individ

Test jeres eksisterende formulering af visionen

Du får her nogle spørgsmål, der kan hjælpe jer til at syreteste jeres eksisterende formulering.

Implementering af visionen

Har I allerede formuleret en vision, men er i tvivl om, hvor godt I er lykkedes med at udbrede kendskabet og komme rigtigt fra start, kan I bruge dette skema til  at evaluere jeres aktuelle situation.

Værdier

Værdier udtrykker måden, vi tænker og arbejder på i virksomheden. Sunde værdier er ufravigelige og overlever til enhver tid nuværende ledelse, produkter, produktionsmetoder og medarbejdere.

Gennem stærke og veldefinerede værdier opnår virksomheden at;

 • Skabe fælles referenceramme, forståelse og sammenhold
 • Mindske brugen af kontrol og systemer
 • Øge fleksibilitet
 • Øge ansvar, kompetence og commitment
 • Udnytte ledertid bedre
 • Tiltrække og bevare de bedste medarbejdere
 • Spare tid og energi
 • Få teams, procesgrupper, projektgrupper og selvstyrende grupper til at arbejde bedre sammen

Hvad er en værdifuld medarbejder?

At arbejde med værdier giver dig som leder en mulighed for at nuancere både dit eget men også andres syn på en medarbejder. Og et anderledes syn på udvikling.

Traditionelt set kigger vi som ledere på en medarbejders kompetencer. Det er både ved ansættelse for at finde den bedste kandidat, i udviklingssamtaler og i feedback-dialoger.

Men at fokusere på graden af loyalitet ift. virksomhedens mål – det vi kalder ”værdiloyalitet” giver et meget mere retvisende billede af, hvor værdifuld medarbejderen er.

I virksomheder med stærke værdier udskilles medarbejdere med “forkerte” værdier som en virus i kroppen

Blandt de mest succesrige virksomheder er der ingen fælles facitliste for, hvilke værdier der er de “rigtige”. Men kendetegnende for alle er, at de har stærke værdier og efterlever disse.

 

Formulering af værdier

Forestil dig den optimale virksomhed. Se den for dig. Beskriv adfærden i den. Beskriv ”What does good look like?”

 • Hvad kendetegner adfærden?
 • Hvilke holdninger og meninger er gældende?
 • Hvilke gode vaner har de?
 • Hvilken kommunikation og samarbejde er der?
 • Hvilke relationer har folk?
 • Hvilken arbejdsform har de?
 • Hvilken udvikling sker der?
 • Hvilke resultater høster de?
 • Hvilke af disse værdier har din virksomhed i dag?
 • Hvilke skal tilføres fremover?

Tag essensen ud af din beskrivelse. Vælg den adfærd, der er vigtigst. Formulér det som værdier. Fx – Passion, Glæde, Professionalisme, Fokus, Kvalitet ….

Beskriv igen, hvilken adfærd der kendetegner hver af værdierne. Hvordan udviser man fx passion?

Test jeres eksisterende formulering af værdier

Du får her nogle spørgsmål, der kan hjælpe jer til at syreteste jeres eksisterende formulering.

Implementering af værdier

Har I allerede formuleret jeres værdier, men er i tvivl om, hvor godt I er lykkedes med at udbrede kendskabet og komme rigtigt fra start, kan I bruge dette skema til  at evaluere jeres aktuelle situation.

INDHOLD
Picture of Camma Åstrøm-Andersen

Camma Åstrøm-Andersen

Tlf. +45 22 12 22 60
E-mail [email protected]

Picture of Camma Åstrøm-Andersen

Camma Åstrøm-Andersen

To-sidder-og-snakker_gradient

Brug for et skub i den rigtige retning?

Book 45 minutters online sparring, hvor vi sammen kigger ind i disciplinen ledelse og får sat det i perspektiv til jeres virkelighed og behov. 

Vores kunder fortæller, at tiden er givet godt ud. 

Vil du have mere viden?

Få løbende viden om og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i. Verden har brug for flere organisationer, der er værd at investere i. Som kunde, partner, aktionær og medarbejder. Som menneske. Kom med her, og få indblik og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i. Nøgleordene er adfærd, mindset, vaner, strategi, ledelse, kultur og salg – og målet er en bedre verden.

Vi deler kun, når vi er overbeviste om, at det er din tid værd

Konkrete redskaber til at skabe en salgsorganisation, der er værd at investere i