Leadership Enablement

I en hverdag præget af kompleksitet og uforudsigelighed er det afgørende at gøre det så nemt som muligt at udøve den ledelse, I stræber efter. Det hjælper vi jer med.

Uanset hvor dygtig en leder er, kan dårlige forudsætninger for ledelse gøre det markant sværere at skabe resultater. Derfor hjælper vi organisationer med at gøre det nemmere at være leder på en række afgørende områder – vi kalder det Leadership Enablement.

Vi kan blandt andet hjælpe med:

Finde frem til de initativer, der skaber størst værdi. Gennem analyser som for eksempel interviews og vores Leadership Enablement måling, finder vi frem til det største forbedringspotentiale til at skabe den ledelse i ønsker, så I ikke spilder tiden på initiativer, som i sidste ende ikke flytter jeres adfærd og kultur tilstrækkeligt.

Prioritering og plan. At udvælge og prioritere de rigtige tiltag, som skal gøre det nemmere at være leder og være en attraktiv organisation at leder være i, er afgørende hvis vi skal gå fra at gøre mere til at gøre det bedre. Vi hjælper jer med at prioritere og lægge en plan for de tiltag, som får jer bedst i mål.

Drive initiativer eller klæde jer på til succes. Uanset om I ønsker at drive jeres initiativer med lidt hjælp fra os eller foretrækker, at vi driver dem for jer, står vi klar til at hjælpe jer med strategisk rådgivning, workshops og en-til-en sparring inden for eksempelvis:

 • Skabe en sammentømret topledelse
 • Udvikle det rette kommunikationsflow fra topledelsen
 • Skabe rammerne om et verdensklasse lederfællesskab
 • Sparring om hvilke mandater, roller og ansvar, der er de rigtige for jer
 • Rådgivning om hvordan vi skaber de bedst mulige forudsætninger for at lederne bruger nok tid på ledelse
 • Sparring om hvilke hjælpemidler lederne har brug for i form af værktøjer, skabeloner, processer, playbooks o. lign.
 • Skabe overblik over hvilke holdninger og kompetencer der er brug for at udvikle hos lederne

Eksempler på hvad vi har hjulpet med:

 • Hjælp til en produktionsvirksomhed med at få nye perspektiver på, hvilke interne initiativer der skulle sættes i gang for at lykkes med en ny strategi.
 • Udvikling og implementering af nye ledelsesrytmer (fx en-til-en-dialoger) i en virksomhed, der ønskede, at lederne brugte mere tid på ledelse.
 • Analyse af kulturen i en mindre virksomhed, der gav anledning til at redefinere virksomhedens identitet og initiativer, der skulle iværksættes for at lykkes med at skabe en kultur præget af sammenhold og et styrket kundefokus.
 • Strategisk rådgivning i en IT-division om, hvordan stabsfunktionerne kunne gå fra at være leverandører af ydelser til at blive strategiske samarbejdspartnere.

Viden

Hvilke forandringer skal vi skabe sammen?

Asset 28