Case story

Sådan lykkedes CEO og ejer René Nielsen fra Trade Point med at skabe en stærk skalérbar forretning

Efterhånden som handelsvirksomheden Trade Point voksede sig større og alle ikke længere vidste alt om hvad der skete, vurderede direktionen, at det var et godt tidspunkt at styrke fundamentet til den fremtidige udvikling.

Når man vokser til en vis størrelse, har du brug for ledere som kan håndtere mennesker og skabe en klar forståelse for, hvad vi gør af forskel i hverdagen”. 

René Nielsen, CEO og ejer

For at René Nielsen, CEO og ejer, kunne fortsætte udviklingen af en stærk skalérbar virksomhed, oplevede han et behov for at styrke fællesskabet – både i ledergruppen og i hele organisationen på tværs – samt en god struktur og klare rammer for samarbejdet og den daglige drift. Og så var der behov for at styrke ledernes menneskekundskaber til at kunne udvikle kulturen løbende og arbejde med medarbejdernes færdigheder både fagligt og menneskeligt.

Alle med på rejsen fra start

Selve rejsen startede med en fælles workshop for hele ledergruppen, hvor alle fik mulighed for at give udtryk for deres tanker og idéer ift. den rejse, Trade Point stod over for – og kunne være med til at beslutte, om Intenz var den rigtige rejse-partner.

Et ønske var at styrke relationen ml den øverste ledergruppe og mellemlederne, da der var et gab mellem de to grupper. Ved at træne alle lederne sammen lukkede det gab sig hurtigt, og samværet skabte en stor grad af samhørighed, fælles retning og fælles forståelse. I dag oplever lederne, at der er en høj grad af tillid blandt alle lederne, hvor der er plads til at vise sårbarhed.

Mål og retning

For at skabe det rigtige pejlemærke og være 100% enige om, hvem Trade Point er og hvad vi står for, startede vi med at definere kernen – det der skal binde alle i Trade Point sammen – i form af mission, vision og værdier. Dette blev koblet sammen med de forretningsmæssige ambitioner, som allerede var vedtaget – dette for at skabe en stærk historie at gå ud med til organisationen.

Lederteamet samt mellemlederne skabte kernen sammen, og med træning og dialog blev lederne efterfølgende klædt på til at tage udgangspunkt i mission, vision og værdier i deres ledelse og på den måde sikre sammenhængskraft og fælles sprog.

De efterfølgende workshops med lederne tog alle udgangspunkt i den helt aktuelle situation, lederne netop stod i. Eksempelvis da det blev tid til MUS-samtaler blev træningen tilrettelagt efter det. Alle ledere skulle inden workshop gøre sig tanker om deres kommende samtaler, udvælge samtaler der kunne tænkes at blive udfordrende og bruge dem som udgangspunkt i træningen. Værktøjer og træning blev således målrettet de udfordringer og ønsker, lederne havde til samtalerne. Hvordan der blev fulgt op på samtalerne, kommer vi ind på under punktet ”Forankring”.

Med tanken om, at det er nemmere – og sjovere – at være leder i en stærk fælles kultur, blev alle medarbejdere inviteret til workshops, hvor temaet var fælles kultur, fælles sprog og sammenhængskraft.  Det gav en hel organisation i synk, og vejen var banet for en transformation.

René tror på, at en af nøglerne til succes med processen er de enkle og utrolig effektive værktøjer, som alle i organisationen blev introduceret for.

Det er ikke højtflyvende teori og svære ord, men helt nede på jorden så alle kan være med”. 

René Nielsen, CEO og ejer

Det skabte et stort ejerskab for strategien og en selvindsigt og forståelse for strategien hos alle, der gav mulighed for at træffe bedre beslutninger i hverdagen.

Og det skabte en stærk tillid i flokken, der gjorde at folk turde udvise sårbarhed overfor hinanden – og dermed var grunden for en stærk teamfølelse og sammenhold lagt.

Selv den mest tilbageholdende person valgte at sætte sig op på første række – altså vi fik alle med på rejsen”. 

René Nielsen, CEO og ejer

Ville egentligt helst gøre det selv

Som udgangspunkt var René skeptisk overfor det at bruge eksterne konsulenter  ”når man er entreprenør ved man bedst selv og kan alt selv”.

Men René indrømmer med at smil, at han blev meget klogere og det blev starten på en lang spændende rejse sammen. Den ærlighed og integritet René mødte gjorde, at han følte tryghed ved at tage en ekstern partner ind i virksomheden. Og så det at den samlede ledergruppe var med til at tage beslutningen og kunne give grønt lys for, at de godt ville være med.

Intenz er blevet en del af virksomheden og forstår, hvem Trade Point er og hvad vi skal være. I kan ruske os for at få os til at oppe os – men det er på den gode måde”

René Nielsen, CEO og ejer

Forankring i dagligdagen

Succesen i enhver proces afhænger i meget høj grad af, hvor godt værktøjer, arbejdsgange og ny adfærd bliver forankret. For Trade Point var det også utrolig vigtigt, og derfor gik HR-manager, Hanne B. Møller og bestyrelsesformand Lone Müller Nielsen dedikeret ind i opgaven med at samle op på alle workshops og initiativer.

De sikrede sig, at processen var rettet ind mod de aktiviteter, lederne allerede var i gang med, så værktøjerne og workshops passede direkte ind i deres hverdag ud fra devisen om, at læring skal komme som en kold cola på en varm sommerdag, så bliver den taget i brug med det samme.

Hanne og Lone sikrede sig også, at alle workshops blev planlagt med aktiviteter før i form af forberedelse – som fx til MUS-samtalerne – hvor de personligt fulgte op på alle lederne for at høre, hvordan samtalerne var gået, og hvad der var aftalt med medarbejderen. De fik arrangeret, at lederne sættes sammen i grupper for at drøfte, hvad der gik godt på samtalerne og hvad de vil gøre anderledes næste gang.

I forhold til selve ledertræningen var Hanne og Lone i dialog med lederne på ugentlig basis for at høre, hvordan det gik med at anvende værktøjerne og hvad de oplevede i dialogen med medarbejderne.

Så jeg kan kun sige at det har været hver en krone værd – og resultatet taler for sig selv. Vi er blevet en superstærk og sammentømret ledergruppe, vi har et topmotiveret personale, vi har fået et fælles sprog, fælles kerneværdier og en tro på virksomhedens mission og en følelse af at alle kollegaer er med til at gøre en forskel for vores samarbejdspartnere”.

Lone Müller, Bestyrelsesformand

Resultat

René fremhæver, at udbyttet af samarbejdet er:

 • Selvindsigt til at agere mere hensigtsmæssigt i hverdagen 
 • Klarhed på tværs af organisationen – hvor er det man skal sætte ind for at performe
 • Den fælles forståelse gør, at man kan ”læse” andres tanker, når de reagerer på negativ og positive måde – den forståelse giver et bedre fælles tråd 
 • At alle er blevet bedre til at reflektere over situationer og bruge værktøjskassen 
 • Værktøjerne ligger på rygraden, fordi vi bliver ved med at fastholde træningen

Samarbejde

Når det handler om samarbejde nævner René følgende som de vigtigste:

  • Intenz bliver en del af virksomheden og forstår hvem Trade Point er og hvad vi skal være 
  • Vi har at gøre med mennesker som går ind i det med passion og vilje, som arbejder sammen med os i øjenhøjde og løser udfordringer 
  • Der er stor gensidig menneskelig respekt, som gør, at Intenz kan ruske os - men på den gode måde 
  • Der er stort fokus på at finde passionen og engagementet hos alle til at tage del i rejsen – selv den mest sky person valgte at være med helt oppe i første række. Dvs. alle har været med på rejsen! 
  • Forløbet har haft kæmpe værdi, men det er menneskerne bag som skaber tryghed 

 

Har du greb om jeres kultur og adfærd?

Book 45 minutters online sparring, hvor vi sammen kigger ind i området adfærd og kultur og får sat det i perspektiv til jeres virkelighed og behov. Vores kunder fortæller, at tiden er givet godt ud. 

ledelse + kultur

Få løbende viden om og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i.

Verden har brug for flere organisationer, der er værd at investere i. 

Som kunde, partner, aktionær og medarbejder. Som menneske. Kom med her, og få indblik og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i.

Nøgleordene er adfærd, mindset, vaner, strategi, ledelse, kultur og salg – og målet er en bedre verden.