Du må gerne forvente dig mere end rimeligt

Medarbejdere hos Intenz

Et stærkt og passioneret medarbejderteam er altafgørende for, at vi kan skabe fantastiske resultater sammen med vores kunder.
Du skal kunne mærke, at du samarbejder med mennesker, der investerer noget af sig selv, når du samarbejder med Intenz. Derfor får du her et indblik i, hvem vi er.

Camma Åstrøm-Andersen – Partner

Camma er partner i Intenz og var med til at etablere virksomheden i 2002. Hun har arbejdet med udvikling af virksomheder og organisationer siden 1997 og er en vigtig bidragsyder i udviklingen af nye forandringsværktøjer til det modelapparat, som indgår i Intenz’ ydelser.

LÆS MERE

Camma kombinererhandlekraft med humor og har en lyttende og pragmatisk tilgang til de mange udviklingsprojekter, hun er involveret I – herunder samarbejdet med Intenz’ nøglekunder.

Udover salg og kundeprojekter har Camma det ledelsesmæssige ansvar for de interne funktioner i Intenz bl.a. internt salg, marketing, projektledelse, IT og bogholderi. Hun indtager derfor en central funktion i Intenz for både kunder, kolleger og samarbejdspartnere.

Cammas kompetenceområder: 
Kulturudvikling og målinger, strategisk sparring, ledelse og projektledelse

Connect gerne med Camma på LinkedIn.

Camma Åstrøm-Andersen – Partner
Tlf. +45 22 12 22 60
E-mail caa@intenz.com

Jes Graugaard – Partner

Jes er stifter og partner i Intenz. Han har arbejdet med udvikling af mennesker på alle niveauer og i stort set alle brancher siden 1988.

LÆS MERE

Det er glæden ved at semennesker og virksomheder vokse, der driver Jes – og det præger hans tilgang til både kunder og kolleger. Han er krævende i sit samarbejde med dem begge og spørger ofte, ”Hvorfor nøjes med mindre, når I kan nå mere?”

Med afsæt i sin stærke trang til at få ting til at ske, har han hjulpet utallige direktioner på rette spor. Jes har en stærk tro på, at det er kulturen i en virksomhed, der skaber resultaterne. Han arbejder derfor utrætteligt på at vise topledelser potentialet i denne sammenhæng.

Jes er i sit es, når han står på podiet foran en stor forsamling – og han brænder igennem! Han begejstres af, at se mennesker udvikle sig og vende ukonstruktiv adfærd til konstruktiv.

Han inddrager gerne sin interesse for den menneskelige hjerne og mentale processer i sit arbejde. Til den historie hører også, at han har en uddannelse som hypnotisør og booster sit overskud med daglig meditation.

 Jes’ kompetenceområder:
Strategi, lederudvikling, kulturudvikling, teamudvikling, salgsledelse og salgstræning.

 

Connect gerne med Jes på LinkedIn. 

Mads Winther – Partner

Mads er partner i Intenz, hvor han har arbejdet siden 2004. Han har beskæftiget sig med udvikling af salg og organisationer i over 20 år og har arbejdet med et bredt udsnit af brancher og sektorer.

LÆS MERE

Mads har en særlig evne til at fremmane mod, fremdrift og nye tanker i de processer har indgår i. Han er en af drivkræfterne bag en lang række af Intenz’ værktøjer og metoder til at få salgsorganisationer til at tro på deres evner til at præstere.

Både når det handler om salg og undervisning, er Mads kendt for sit høje energiniveau. Hans passion er at få mennesker til at udfordre sig selv. Derfor bruger Mads sit store overskud – kombineret med en anerkendende tilgang – til at få deltagerne at afprøve nye metoder og udvikle ressourcer, de ikke selv vidste, at de rummede.

Som den evige iværksætter han er, kan Mads ikke kan lade være med at afprøve nye veje. Ved siden af sit arbejde hos Intenz, har han derfor startet en række selskaber med sport som omdrejningspunkt, hvor Mads er sparringspartner, udvikler og rådgiver for en række sportsklubber og professionelle sportsprofiler.

Mads’ kompetenceområder:
Salgsfilosofi og -strategi, salgsudvikling, salgsledelse og implementering af strategi.

 Connect gerne med Mads på LinkedIn.

Mads W. Olsen – Partner

Mads er partner i Intenz, hvor han har været ansat siden 2008. Han har arbejdet med salg og udvikling af mennesker på alle organisatoriske niveauer siden 1998.

LÆS MERE

Det er passionen for undervisning og udvikling af individer og teams, der er drivkraften for Mads. Han har en særlig evne til at se sammenhænge og perspektiver i de opgaver, han påtager sig og yder derfor også værdifulde bidrag til videreudviklingen af Intenz’ værktøjskasse.

Det kræver en ildsjæl at flytte mennesker og opnå resultater – og det er Mads. Som tidligere ishockeyspiller på eliteplan er han en udpræget holdspiller med vinderinstinkt, viljestyrke og en veludviklet evne til at få mennesker omkring sig til at brænde for et fælles mål. Han sætter stor pris på de mange relationer, han løbende skaber gennem sit arbejde og udviser en sjælden begejstring for sit arbejde.

Mads’ kompetenceområder:
Kulturudvikling, lederudvikling, teamudvikling, medarbejderudvikling, selvledelse samt udarbejdelse og implementering af mission, vision og værdier.

 Connect gerne med Mads på LinkedIn. 

Morten S. Petersen – Partner

Morten er partner og har været ansat hos Intenz siden 2007. Han trækker på mere end 20 års erfaring med udvikling af organisationer, ledere og medarbejdere.

LÆS MERE
Morten er drevet af at skabe en meningsfuld sammenhæng mellem mennesker og bundlinje. Vejen dertil er en stærk forståelse, accept og værdioplevelse hos de ledere og medarbejdere, han arbejder sammen med. Han fastholder et motiverende forretningsorienteret perspektiv i sine processer og har en særlig evne til at udfordre og inspirere deltagerne til at gøre de nødvendige indsatser.
Som konsulent har Morten et stærkt nærvær og en dedikeret, begejstret og involverende tilgang til de mennesker og udfordringer, han møder i sit arbejde.

Mortens kompetenceområder:
Udvikling af virksomhedskultur, leder- og medarbejderudvikling, teamudvikling, implementering og forankring af organisationsprojekter.

 Connect gerne med Morten på LinkedIn. 

Morten S. Petersen – Partner
Tlf. +45 22 12 22 57
E-mail msp@intenz.com

Rasmus Åradsson – Partner

Rasmus er partner i Intenz og var med til at etablere virksomheden i. Han har arbejdet med udvikling af virksomhedskultur, ledelse og salg siden 2000.

LÆS MERE

På en charmerende og respektfuld facon udfordrer Rasmus sine kunder på deres holdninger og meninger – altid med det formål at ændre deres perspektiv og adfærd. Han har en dybt forankret tro på, at organisationer og mennesker kan forandres til det bedre – uanset hvor godt det går i forvejen.

For Rasmus drives også af at skabe resultater sammen med sine kunder. Han er ambitiøs på deres vegne, og det er vigtigt for ham, at han bidrager positivt til udviklingen af deres forretning.

Rasmus udstråler en energisk glæde, som han dagligt og gavmildt smitter både kunder, kolleger og samarbejdspartnere med. Sandsynligvis det samme drive, han trak på gennem en 25 år lang karriere som ishockeymålmand på eliteniveau.

Rasmus’ kompetenceområder:
Kulturudvikling, strategiimplementering, salgsfilosofi og -strategi, salgsudvikling og lederudvikling.

  Connect gerne med Rasmus på LinkedIn.

Rasmus Åradsson – Partner
Tlf. +45 22 12 22 41
E-mail rar@intenz.com

Anne Thornemann Johansen – Konsulent

Anne har siden 2015 været konsulent hos Intenz, hvor hun arbejder med kulturprocesser, kulturmålinger og undervisning.

LÆS MERE

Anne har en praktisk baggrund med flere års ledelseserfaring fra restaurationsbranchen samt en uddannelse som cand.merc. i Strategi, Organisation og Ledelse fra Aarhus Universitet.

Det er muligheden for at hjælpe mennesker og organisationer gennem forandringsprocesser, der motiverer Anne. Hun nyder at bidrage med nye ideer og input, der kan forbedre processer, og hun tror på effektiv kommunikation som vejen frem.

Anne er resultatorienteret og har overført restaurantionsbranchens høje tempo og energi til sit arbejde hos Intenz i form af masser af gåpåmod og evnen til at gå foran ved nye og udfordrende opgaver. 

Annes kompetenceområder:

Kulturudvikling, forandringsledelse, salgsudvikling, serviceadfærd, målinger og organisationsudvikling. 

Connect gerne med Anne på LinkedIn

Anne Thornemann Johansen – konsulent
Tlf. +45 22 12 22 35
E-mail ajo@intenz.com

Camilla Visted Andersen – Projektleder

Camilla er projektleder inden for måling og har arbejdet hos Intenz siden 2017. Hun er uddannet cand.scient.soc. i sociologi med speciale i socialpsykologi og HR fra Aalborg Universitet.

LÆS MERE

Hun har praktisk erfaring inden for organisationsudvikling, målinger, spørgeteknik og analysearbejde.

Camilla brænder for at forbedre organisationer ved at måle, udfordre og udvikle den menneskelige adfærd – hun ser nemlig kultur som katalysator for den drivkraft, der konstant skal skabe nye og bedre resultater i organisationer.

Derfor er Camilla ekstremt fokuseret på altid at skabe bevågenhed omkring menneskers tanker, følelser og adfærd i organisationer med virksomhedens resultater in mente. Hun går benhårdt struktureret og analytisk til alle opgaver med det mål at gøre en forskel – hvad enten det er internt i Intenz eller eksternt for kunder.

Camillas kompetenceområder:
Projektledelse, målinger og kultur

Camilla Visted Andersen – Projektleder
Tlf. +45 25 44 25 78
E-mail cva@intenz.com

Charlotte Kemp Clément – Koordinator

Charlotte er koordinator i Intenz og har mange års erfaring inden for koordinering, kundeservice, salgssupport og procesoptimering.

LÆS MERE

Charlotte sikrer en professionel kontakt til både kunder, samarbejdspartnere og kolleger. Det er vigtigt for hende at udføre sit arbejde med passion, effektivitet og ansvarlighed, og hun er derfor en nøglefigur i Intenz’ afdeling i Lyngby.

Her bidrager hun ikke bare med struktur og overblik, men også med empati og godt humør, så både seminardeltagere, kolleger og Charlotte selv kan være den bedste udgave af sig selv.

Charlottes kompetenceområder:
Struktur, kundesupport, salgsassistance, koordinering, procesoptimering.

Connect gerne med Charlotte på LinkedIn

Charlotte Kemp Clément – Koordinator
Tlf. +45 30 10 40 00
E-mail ckc@intenz.com

Daniel Aagaard Rasmussen – Konsulent

Daniel har været konsulent i Intenz siden 2016. Han har en baggrund som cand.merc. i Strategi, Organisation og Ledelse og stor erfaring med projektledelse, online læring, salg og sociale medier.

LÆS MERE

Daniel udfordrer det eksisterende hos både kunder, Intenz og sig selv ud fra devisen, ”Hvis vi gør, som vi plejer, får vi ikke, hvad vi plejer at få – vi får mindre.”

Derfor er han aldrig tilfreds med at gøre noget på den gængse måde, hvis der findes en bedre. Han stræber konstant efter at udvikle sig selv og andre – personligt såvel som fagligt. Det kræver både vedholdenhed og et højt energiniveau – og det har han.

Daniels stræben efter at skabe udviklng har gjort ham til en stærk drivkraft i det team hos Intenz, der arbejder med online læring i stærkt samarbejde med den ”traditionelle” onsite træing.

Daniels kompetenceområder:
Blended learning, online læring, digitale værktøjer og udvikling af læringsprocesser.

Connect gerne med Daniel på LinkedIn

Daniel Aagaard Rasmussen – konsulent
Tlf. +45 25 44 25 73
E-mail dar@intenz.com

David Nissen – Konsulent

David er konsulent hos Intenz med speciale i salg. Han arbejder primært med salgsundervisning og -udvikling. David har en baggrund som leder hos Dansk Supermarked og en længere karriere som salgskonsulent i FMCG-segmentet.

LÆS MERE

David fordeler sit professionelle liv mellem Intenz og jobbet som FIFA futsat elitedommer, der jævnligt tager ham på rejser rundt om i Europa. En rolle der giver ham masser erfaring med det, der optager ham mest – mennesker og kommunikation. Her træner han sine evner til at aflæse reaktioner og afstemme respons – ofte i yderst pressede situationer.

De erfaringer tager David med sig, når han sammen med kolleger fra Intenz besøger virksomheder for at hjælpe og inspirere dem i optimering af deres salg og forretning. Han er begejstret for at få lov at være med på deres rejse og bidrage til deres udvikling og resultater.

– og så er jobbet hos Intenz i øvrigt et mål, David nu har realiseret. Da han under sin uddannelse så en af sine nuværende kolleger holde et oplæg, besluttede han sig for, at det var dét han en dag skulle lave!

Davids kompetenceområder:
Salgsledelse, salgskommunikation, salgstræning, salgsudvikling

Connect gerne med David på LinkedIn

David Nissen – Konsulent
Tlf. +45 27 29 10 05
E-mail dni@intenz.com

Elsebeth Wegeberg – Konsulent

Elsebeth er konsulent hos Intenz og har siden 2011 arbejdet med bl.a. kunderelationer, ledelsesudvikling og kulturprocesser på både strategisk og operationelt plan – nationalt såvel som internationalt.

LÆS MERE

Hun er certificeret i Everything DiSC og har arbejdet med både organisatorisk og personlig udvikling gennem mange år er dagligt sparringspartner for både ledere og medarbejdere. Hun tilbyder desuden individuel coaching og sparring i forbindelse med udviklingsforløb.

Har man oplevet Elsebeth, ved man, at hun en stærk kommunikator (og i øvrigt en dygtig korsanger), der skaber tætte relationer til de mennesker, hun møder i sit arbejde med ledelse, kultur og kommunikation.

Elsebeth går til enhver opgave med nysgerrighed, respekt og et grundlæggende ønske om at gøre en forskel. Bl.a. gennem sit fokus på at gøre det komplicerede enkelt – og dermed effektfuldt.

 

Elsebeths kompetencer:
Lederudvikling, kommunikationstræning, personprofiler og målinger.

 Connect gerne med Elsebeth på LinkedIn.

Elsebeth Wegeberg – konsulent
Tlf. +45 22 12 22 53
E-mail ewc@intenz.com

Gitte Riis Axelsen – Koordinator

Gitte er koordinator i Intenz og har mere end 10 års erfaring inden for marketing og kommunikation – kompetencer hun sætter i spil som ansvarlig for Intenz’ inspirationsseminarer.

LÆS MERE

Gitte vægter den gode kommunikation med de mange kunder, kolleger og samarbejdspartnere, hun dagligt er i kontakt med. Hun har en intens og positiv energi, som hun velvilligt giver videre til alle omkring sig.

Gennem sit koordinatorarbejde med Intenz’ populære inspirationsseminarer, brænder hun for at skabe opmærksomhed om, hvordan vi i Intenz flytter mennesker og skaber resultater – ud over det sædvanlige.

Hun har desuden et særligt talent for at samle trådene i både sin egen og andres arbejdsdag og udgør derfor et naturligt omdrejningspunkt i Intenz’ afdeling i Aarhus.

Gittes kompetenceområder:
Marketing, kommunikation, kundeservice og -support, koordinering.

 Connect gerne med Gitte på LinkedIn

Gitte Riis Axelsen – Koordinator
Tlf. +45 25 44 25 76
E-mail gra@intenz.com

Lars Johannsen – Konsulent

Lars er seniorkonsulent og har været hos Intenz siden 2004. Han har mange års erfaring som hhv. revisor, sælger, salgschef og salgsdirektør.

LÆS MERE

Lars går vedholdende efter at skabe resultater hos sine kunder. Han har arbejdet som primær konsulent på strategi- og forandringsprocesser i en lang række private og offentlige virksomheder, hvor han har beskæftiget sig med store og mellemstore udviklings- og forandringsprocesser.

Lars’ store erfaring, empati og overblik gør ham til en inspirerende kommunikator og en dygtig formidler af Intenz’ koncepter. Hans passion er at begejstre andre, og det har altid en smittende effekt.

Interessen for mennesker viser sig også i hans engagement i flere netværk i både professionelt og foreningsregi. Det giver ham dyb indsigt og forståelse for forskellige brancher, markeder og aktuelle emner i dagligdagen.

Lars’ kompetenceområder:
Salgsudvikling, strategisk sparing, forandringsprocesser, og leder- og medarbejdercoaching.

 Connect gerne med Lars på LinkedIn. 

Lars Johannsen – Seniorkonsulent
Tlf. +45 22 12 22 42
E-mail laj@intenz.com

Lars Lykke – Konsulent

Lars er konsulent hos Intenz, hvor han udvikler sælgere, salgsledere og -teams igennem undervisning, træning og coaching.

LÆS MERE

Bag sig har han 6 års ledelseserfaring på tværs af organisationer i både ind- og udland – herunder Kuala Lumpur og Berlin. Lars’ uddannelsesmæssige baggrund er en akademiuddannelse i ledelse, en bachelor i international handel og markedsføring fra Copenhagen Business Academy og en uddannelse som Master Coach.

Har man mødt Lars, husker man hans passionerede og ambitiøse tilgang til både sit job og de mennesker, han arbejder med. Han ejer evnen til at skabe det engagerede og resultatfokuserede miljø, der kendetegner Intenz, og som skaber optimale rammer for udvikling. Det får vægt og effekt af, at han kombinerer sin energi med stor menneskelig indsigt, empati – og et behageligt væsen.

Målet er imidlertid altid at skabe resultater. Det sikrer Lars gennem en struktureret tilgang med et stort overblik og et stærkt fokus på målene og eksekvering af strategien.

Lars’ kompetenceområder:
Salg, salgscoaching, salgsledelse, kulturudvikling, personprofiler, coaching.

 Connect gerne med Lars på LinkedIn. 

Michael Mortensen – Konsulent

Michael er konsulent og arbejder primært med kultur- og ledelsesudvikling, målinger og salg. Han er uddannet cand.merc i strategi, organisation og ledelse og har bred erfaring på tværs af brancher.

LÆS MERE

Michael arbejder ud fra en overbevisning om, at organisationer skaber deres resultater gennem mennesker. Derfor anser han stærke kulturer som nøglen til succes, og hans begejstring for organisationsudvikling smitter og inspirerer. Det gælder både i hans samarbejde med kunder omkring udviklingsprocesser, målinger eller når han hjælper organisationer med at implementere og fastholde fokus på strategien.

Arbejder man sammen med Michael, oplever man en kreativ, løsningsorienteret og positiv sjæl med fokus på fremdrift, der brænder for at skabe resultater sammen med de kunder og kolleger, der indgår i hans projekter.

Michaels kompetenceområder:
Kultur, Ledelse, Målinger og Salg.

Connect gerne med Michael på LinkedIn.

Michael Mortensen – Konsulent
Tlf. +45 25 44 25 70
E-mail mmo@intenz.com

Morten Hagen – Konsulent

Morten er konsulent og har været hos Intenz siden 2013. Han har arbejdet med ledelse og udvikling af mennesker i over 10 år – bl.a. som eliteserie- og landstræner i ishockey.

LÆS MERE

Morten har et særligt talent for atbidrage til, at mennesker og organisationer realiserer deres potentiale. Han går målrettet og passioneret til værks for at sikre en stærk kultur både på medarbejder- og lederniveau.

I samarbejdet med Morten mærker man tydeligt hans positive livssyn og målrettede fokus på resultater og værdiskabelse. Med sin erfaring fra sportens verden har han en særlig evne til at analysere gruppedynamikker og få mennesker til at samarbejde. Derigennem sættes individets styrker i spil og sammen kan teamet skabe fantastiske resultater.

Morten er evigt nysgerrig og oprigtigt interesseret i det enkelte menneske ud fra idéen om, at stærke teams består af stærke og værdsatte individer. Især udvikling af ledergrupper – både som team og som individer – ligger Mortens hjerte nær.

Mortens kompetenceområder:
Strategisk udvikling, lederudvikling, teamudvikling og kulturudvikling.

Connect gerne med Morten på LinkedIn.

Morten Hagen – Konsulent
Tlf. +45 22 12 22 96
E-mail mha@intenz.com

Rasmus Larsen – Konsulent

Rasmus Larsen er konsulent i Intenz og har siden 2009 arbejdet med udvikling af organisationer, ledere og sælgere.

LÆS MERE

Rasmus stræber altid efter at skabe resultater, der overrasker. Han går ikke kun efter at optimere menneskers arbejdsliv, men har en ambition om også at sætte et aftryk, der bidrager positivt til deres tilværelse.

 Rasmus’ passion er at skabe større bevidsthed og forståelse om kulturens plads i forretningslivet, og hvordan en stærk salgskultur er afgørende for succes. Han ønsker at vise deltagerne nye og inspirerende perspektiver på deres hverdag og udfordringer. Det hele intensiveres af Rasmus’ udprægede evne til at skabe glæde og begejstring hos andre, så der skrues op for effekten af det fælles arbejde.

 Rasmus kompetenceområder:
Salgsudvikling, udvikling af salgsledere, Challenger Sales, medarbejderudvikling, lederudvikling.

Connect gerne med Rasmus på LinkedIn

Rasmus Larsen – Konsulent
Tlf. +45 22 12 22 55
E-mail rll@intenz.com

Rasmus Studstrup – Konsulent

Rasmus er konsulent og har i flere år arbejdet med salg og udvikling. Hos Intenz har Rasmus primært fokus på salg, kulturudvikling og udvikling af sælgere i alle brancher. Bag sig har han også en uddannelse som cand.merc. i international business.

LÆS MERE

Rasmus skaber sine resultater igennem nysgerrighed, dedikation og humør. Han er energisk i sin tilgang til projekter og processer og er kendt for at gå igennem ild og vand for sine kunder og kolleger.

Det er glæden og stoltheden over at bidrage til, at mennesker overgår deres egne forventninger, der er Rasmus’ stærkeste drivkraft. Som tidligere iværksætter ved Rasmus, at performance ikke kommer af sig selv, men igennem passion, glæde og dedikation.

Rasmus’ kompetenceområder:
Salgsstrategi, udvikling af salgsledere, Challenger Sales, salgsudvikling, Kulturudvikling, salgstræning og marketing.

 Connect gerne med Rasmus på LinkedIn.

Rasmus Studstrup – Konsulent
Tlf. +45 25 44 25 75
E-mail rst@intenz.com

Severin Bertel Kristensen – Projektassistent

Severin er projektassistent hos Intenz, hvor han arbejder med online- og blended learning. Han er uddannet cand.mag. i Oplevelsesøkonomi og har erfaring med projektledelse, blended learning, medieproduktion og kommunikation.

 

LÆS MERE

Severin stræber efter udvikling, i alt hvad han beskæftiger sig med. Derfor stiller han sig heller ikke tilfreds med ordene ‘godt nok’, da processer, projekter, relationer m.m. altid har plads til forbedringer. Det kommer blandt andet til udtryk i hans arbejde med og interesse for blended learning. Her skal sammenspillet mellem onsite og online læring gå op i en højere enhed, så det skaber de bedste rammer for god læring.

Hans udviklingsfokus omfatter også Severin selv, så han griber gerne udfordringer og muligheder – det har bl.a. resulteret i diverse rejser og et spontant maratonløb.

Severins kompetenceområder:
Blended learning, online læring, projektstyring og udvikling af digitale værktøjer.

Severin Bertel Kristensen – Projektassistent
Tlf.+45 22 12 22 46
E-mail sbk@intenz.com

Susanne Kloster – Marketing

 

LÆS MERE

Susanne Kloster – Marketing
Tlf.+4525442572
E-mail slk@intenz.com

Søren Buchbjerg – Konsulent

Søren er konsulent i Intenz og har siden 2013 arbejdet med salgs- og lederudvikling i både private og offentlige virksomheder. Han er uddannet økonom og har lang ledererfaring fra det private erhvervsliv.

LÆS MERE

Søren er certificeret business coach og har en anerkendende tilgang til sit arbejde med udvikling af mennesker og organisationer. Kombineret med hans forretningsfokus sikrer det et bredt perspektiv på problemstillinger og hjælper ledere og medarbejdere til hurtigt at rykke sig mod nye resultater – fagligt, personligt og som team.

Han sætter også sin coachkompetence i spil i sin fritid, hvor han er engageret i Headspace – en gratis og anonym rådgivning for børn og unge.

Sørens kompetenceområder:
Lederudvikling, salgsledelse og træning af sælgere, High Performance teams, udvikling i kommunale og offentlige organisationer.

Connect gerne med Søren på LinkedIn

Søren Buchbjerg – Konsulent
Tlf. +45 40 45 04 86
E-mail sbu@intenz.com

Happy – vores glade kontorhund

Jeg har forstået, at jeg er et eksperiment! Selvom jeg er ung – fra april 2018 – så har jeg vidst det hele tiden; medarbejdere har det bedre, når der er en som mig omkring dem. Det er der mange undersøgelser, der viser. Nu skal jeg bevise det.

LÆS MERE

Når arbejdet er krævende for mine kollegaer, så er der brug for at afkoble nogle gange i løbet af dagen. Det hjælper jeg med – og jeg er god til det, og meget passioneret. Ingen går forbi mig uden at smile og give mig et klap, og hvis de glemmer det, så minder jeg dem om det. Koger det rigtigt i hovedet på en af mine kolleger, så beder jeg om at blive luftet i 10 minutter. Så er de friske igen.

Jeg er altid glad, hjælpsom og omgængelig – og jeg tager mit job seriøst. Ingen kommer uden et smil – og ingen går uden et smil.