Sales Enablement

Vi hjælper med, at I får det maksimale ud af jeres kommercielle organisation ved at optimere jeres salg på de mest afgørende områder.

Sammen med salgsforsker Karina Burgdorff Jensen har vi skabt en tilgang til Sales Enablement, som gør salgsorganisationer i stand til løbende at forbedre salgseffektiviteten og kundeoplevelserne i en verden i forandring. Med andre ord gør vi det nemmere for salgsstyrken at gøre det, de er sat i verden for – nemlig at sælge.

Vi kan blandt andet hjælpe med:

Løse de rigtige problemer rigtigt. Vi hjælper med at finde frem til, hvor det største potentiale for jeres salgsperformance er gemt, så I ikke spilder tiden på tiltag, som i sidste ende ikke flytter salgsresultaterne nok.

Prioriteter og eksekvering. At udvælge og prioritere de rigtige tiltag er afgørende, hvis vi skal gå fra at gøre mere til at gøre det, som har størst effekt i salget. Sammen med jer hjælper vi med at prioritere og sikre, at I har de forudsætninger, som skal til for at nå helt i mål.

Rådgivning om det kommercielle setup. Overvejer I, om fremtidens kommercielle setup skal se anderledes ud? Vi hjælper med kommercielle transformationer og rådgivning inden for områder som:

 • KPI’er og incitamenter
 • Organisering
 • Rolle og ansvar
 • Samarbejde
 • Processer og værktøjer i salget
 • Kompetencer
Drive projekter eller klæde jer på til succes. Uanset om I ønsker at lede jeres kommercielle initiativer med lidt hjælp fra os, eller foretrækker, at vi driver dem for jer, står vi klar til at hjælpe jer. Vi tilbyder alt fra strategisk rådgivning til at påtage os en interim-rolle, alt sammen for at sikre, at jeres projekter lykkes.

Eksempler på hvad vi har hjulpet med:

 • Hjælpe en global service-provider fra analyse til eksekvering af sales enablement-prioriteter og design af fremtidigt kommercielt organisation
 • Finde frem til, hvor de største kommercielle vækstmuligheder var for et energiselskab
 • Interim-salgsdirektør for IT-konsulenthus til implementering af ny salgsstrategi og sales enablement tiltag.
 • Redesign af den kommercielle organisation, så en industrivirksomhed fik succes med implementering af lavere partnerskab-salg
 • Etablering af en ny Sales Enablement funktion hos en større grossistvirksomhed.

Viden

Hvilke forandringer skal vi skabe sammen?

Asset 28