Salgsledelse

Vi hjælper jer med at opnå større effekt af salgsledelse, ved at gøre salgslederne til værdifulde sparringspartnere for sælgerne og sikre, at de har kompetencerne og værktøjerne til at lede det mere komplekse salg i dag.

God salgsledelse er en af de ting, der har den største effekt på jeres salgsresultater. Mest af alt fordi salgslederne spiller en altafgørende rolle for at ændre adfærd og kultur hos salgsstyrken. Vi hjælper med at klæde salgslederne på til at kunne drive den salgsledelse, der afspejler jeres ønskede måde at sælge på, og den kommercielle kultur, I stræber efter.

Vi kan blandt andet hjælpe med:

Udvikling af salgslederkompetencer: Vi er specialister i at udvikle og træne salgsledere i at opnå større succes med salgsmetoder såsom Value-Based Selling, Solution Selling, indsigtbaseret salg, Challenger Sale og Co-creation salg.

Coaching af salgsledere: Vi giver salgslederne konkrete værktøjer og metoder til at coache og udvikle salgstyrken til højere salgseffektivitet.

KPI’er og incitamenter: Vi hjælper med at definere og implementere de KPI’er og incitamenter, der sikrer løbende optimering af salgsperformance.

Samarbejde mellem kommercielle funktioner: Komplekst salg involverer ofte mange interne funktioner, såsom marketing, kundeservice og produktudvikling, og det kræver særlige færdigheder at sikre et godt samarbejde langs kunderejsen. De kompetencer hjælper vi jer med at opbygge.

Playbooks til salgslederne: Vi udvikler og implementerer playbooks til salgsledelse med guides og anvisninger til best practice. Eksempelvis inden for:

 • Segmentering
 • Styring og planlægning af sælgernes tid
 • Pipeline Management
 • Feedback og sparring
 • Salgsledelsesstruktur og -rytmer
 • Mental styrke og robusthed
 • Prioritering af salgsledernes tid
 • CRM og datadrevet salg
 • KPI’er og incitamenter

Eksempler på hvad vi har hjulpet med:

 • Playbook og værktøjskasse til salgslederne i en større dansk grossistvirksomhed
 • Udvikling af salgsledernes kompetencer i et IT-konsulenthus
 • Løbende sparring med salgsledere i transportbranchen om implementering af nye KPI’er
 • Implementering af en ny organisering af salget og en måde at lede KAM funktionerne i en international industrivirksomhed.

Viden

Hvilke forandringer skal vi skabe sammen?

Asset 28