Salgstræning

Ud fra jeres kommercielle strategi træner og udvikler vi salgsstyrken i at få maksimalt udbytte af salgsindsatserne.

Ofte ønsker salgsorganisationer at igangsætte salgstræning for at opnå hurtige effekter. Det kan i og for sig også være fint nok, men for at det virkelig skal have effekt og give resultater på længere sigt, er vi nødt til at anse salgstræning som en livsstilsændring. Det kræver løbende træning og en vedholdende indsats, så ny adfærd bliver til nye vaner.

Vi kan blandt andet hjælpe med:

Træning i salgsmetoder: Vi er specialister i de mest anvendte salgsmetoder såsom Value-Based Selling, Solution Selling, Indsigtbaseret salg, Challenger Sales, Co-creation salg, Rådgivningssalg og har mere end 25 års erfaring i at hjælpe jer med at skabe adfærdsændringer gennem salgstræning.

Behovsafdækning: Vi udvikler sælgernes kompetencer i at behovsafdække ved at træne eksempelvis spørgeteknik, aktiv lytning, empati og nysgerrighed. Vi giver jer enkle værktøjer og træner jer til bedre færdigheder.

Argumentation: Vi hjælper jer med at finde frem til argumenter, som gør en forskel for kundens købsbeslutning, og træner sælgerne i at få jeres kunder til at vælge jer frem for konkurrenterne.

Præsentation af løsning: Træning af sælgerne i at opbygge og med selvtillid præsentere løsning og tilbud for kunden på en involverende måde.

Afslutningsteknik og indvendingsbehandling: Sikrer at sælgerne lukker salget og har de nødvendige færdigheder til at håndtere indvendinger på den mest effektive måde, baseret på jeres salgsmetoder og med enkle værktøjer.

Stakeholder management: Særligt komplekse købsprocesser kræver skarp håndtering af de mange stakeholders, og de kompetencer hjælper vi jer med at få.

Mental styrke og emotionel intelligens: Mentalt overskud og høj emotionel intelligens har afgørende betydning for sælgeres performance og evne til at trives i en krævende hverdag. Vi hjælper jer med at opbygge en salgsstyrke i mental topform og en høj emotionel intelligens.

Indsigter: Træning i at bruge indsigter i salgsdialoger til at aktivere kundernes behov og få kunderne til at se værdi og muligheder, de ikke selv havde fået øje på.

Håndtering af leads: Sikrer at sælgerne har værktøjer og kompetencer til at få fuldt udbytte af leads, herunder kvalificering og bearbejdning af leads frem mod møder, tilbud og ordrer.

Eksempler på hvad vi har hjulpet med:

  • Konvertering af flere leads til salg og salg af flere tillægsydelser for en større bilforhandler.
  • Globalt salgstræningsforløb i Challenger Sales på 12 måneder for en handelsvirksomhed.
  • Forløb i partnerskabssalg i en SaaS (Software as a Service)-virksomhed.
  • Træningskoncept for Danmarks største professionelle netværk, så de selv træner salgsfærdigheder hver uge.
  • Træning og udviklingsforløb i rådgivende salg i den finansielle sektor.

Viden

Hvilke forandringer skal vi skabe sammen?

Asset 28