Asset 28

Case story

Brenntag Nordic: Fra average til high performance-kultur

Hvem er Brenntag Nordic?

Brenntag Nordic er en distributionsvirksomhed inden for Brenntag Gruppen, som køber, sælger og markedsfører ingrendienser og kemikalier til industrikunder i Danmark. De omsætter for cirka 1,5 mia. DKK om året.

Brenntag Nordics udfordring og målet

Da vi kom i dialog med Brenntag Nordic, stod de over for lanceringen af en ny strategi. Brenntag Nordics CEO, Rene Fleischer, var dog usikker på, om organisationen reelt var klar til at eksekvere på strategien, og om deres why på elementerne i strategien var stærke nok.

En strategi er nemlig ikke noget værd uden adfærd til at bakke den op.

Derfor startede vi et samarbejde — og det første, vi gjorde, var at “putte strategien i skuffen”, og derefter vendte vi blikket mod adfærden og holdningerne i organisationen: Var Brenntag Nordic klar til de nye tiltag?

Et indblik i processen: Sådan gjorde vi

I processen med Brenntag Nordic var omdrejningspunktet kulturmåling — et værktøj til at afdække organisationens tanker og holdninger til nøgleområder.

Kulturmåling omfatter både kulturen på forretningsmæssige og menneske-relaterede områder samt kernen bestående af mission, vision og værdier for at beskrive organisationens formål, drømmemål og adfærd.

Så hvordan så kulturen i Brenntag Nordic ud på disse områder — og ikke mindst hvordan blev kulturen efterlevet?

Havde Brenntag Nordic den nødvendige kultur og adfærd for at realisere de mål og tiltag, den nye strategi lagde op til?

Vi greb processen an med Intenz-tilgangen: Fakta på plads først, derefter udvikling.

For at nå i mål har vi sammen arbejdet om:

Kulturmåling som værktøj

Kulturmåling er et fantastisk værktøj til at give en pejling af kulturen i en organisation, og hvordan kulturen egentlig bliver udlevet. Brenntag Nordics situation var ikke en undtagelse.

Men hvad er en god og en dårlig score i kulturmålingen? Herunder får du en hurtig forståelse af, hvornår der er behov for at sætte ind, og hvornår man er rigtig godt på vej.

Løsningen: Fokus på at forstærke kulturen

Med kulturmåling som udgangspunktet kunne vi både måle udviklingen løbende og danne et billede at planlægge kommende initiativer ud fra.

Her kan du læse om udviklingen fra år til år, og hvilke initiativer der er blevet sat i gang hvornår.

År 1

Hvordan så resultatet for kulturmålingen ud i Brenntag Nordics tilfælde? Det første år lå kulturmålingen på 3,78. Det var ikke prangende, men heller ikke alarmerende.

Faktisk er det tal et ret godt billede på den gennemsnitlige overordnede score i danske organisationer. Det går okay, men der er masser af potentiale til at gøre det meget bedre.

For Brenntag Nordic lå en stor del af forklaringen for den samlede score i kernen — mission, vision og værdier lå generelt lavt. Altså var hele identiteten og sammenhængskraften uklar.

Det førte os til løsningen. En række initiativer blev igangsat: En kulturproces, udvikling af ledere, involvering af alle medarbejdere i selve kulturprocessen og fokus på kernen.

Initiativer for den kommende periode:

 • Kulturproces
 • Udvikling af ledere
 • Fokus på at udbrede kommunikation om mission, vision og værdier
 • Involvering af medarbejdere i kulturprocessen

År 2

Allerede året efter viste kulturmålingen en fremgang fra 3,78 til 3,98 — altså en forbedring på 0,2. Blandt andet konstaterede vi en klar forbedring i kernen. Mission, vision og værdier var begyndt at være kendt og levede i langt højere grad i organisationen.

Derfor igangsatte vi i den kommende periode en strategiproces, leder- og kulturudvikling hos laveste scorer i målingen og udvikling for ledere i hele organisationen.

Initiativer for den kommende periode:

 • Strategiproces
 • Leder- og kulturudvikling i produktionsenhed 1 (den laveste scorer i kulturmålingen)
 • Udvikling af ledere i hele organisationen

År 3

Vi afventede i spænding resultatet af kulturmålingen for år 3 — og resultatet kom ind. 4,05! Det betød, at Brenntag Nordic nu havde bevæget sig op blandt de rigtig seje med en high performance-kultur. En stigning fra 3,98 til 4,05 på et år!

Heldigvis var Rene Fleischer stadig ambitiøs på organisationens vegne, så udviklingen fortsatte. Nu var det også tid at fokusere på salget.

Så i år 3 var der fuldt fokus på udvikling af salgsledere og sælgere. Ikke bare med træning, men også med fokus på arbejdsgange, playbooks til sælgerne til brug i hverdagen og optimering af deres måde at lede salget.

Initiativer for den kommende periode:

 • Udvikling af salgsledere
 • Udvikling af sælgere
 • Udarbejdelse af playbook og optimering af måden at lede salget på
 • Workshops for ledere

År 4

I løbet af år 3 stod det klart, at der skulle laves nogle organisatoriske ændringer. Heldigvis var kulturen så stærk, at det var ligetil at iværksætte de store forandringer, og lederne var godt klædt på til at håndtere forandringen med de berørte medarbejdere.

Men… forandringer koster. Det kunne vi også se i kulturmålingen for år 4. Ændringerne havde kostet lidt på kulturmålingen. Især fordi det havde krævet et særligt fokus hos flere af lederne, så der ikke havde været tid til at fastholde den gode udvikling alle steder.

Det betød, at år 4 viste et lille fald i kulturmålingen.

Initiativer for den kommende periode:

 • Salgsudvikling og Key Account Management
 • Udvikling af Executive-team
 • Udvikling af alle ledere
 • Udvikling i udvalgte teams

År 5

En intens og spændende proces var ved at være ved vejs ende. Brenntag Nordic var klar til at tage ansvaret for den videre udvikling selv, og vi kunne runde 4 års intensivt udviklingsarbejde af med et vanvittig flot resultat.

En kulturmåling på 4,15! Altså en stigning til det nu højeste niveau, vi havde målt.

Initiativer for den kommende periode:

 • Udviklingstiltag i retning af vedligehold
 • Udvikling af ledere — repetition og forankring
 • Strategiarbejde — inputs til kommende strategiperiode
 • Ny organisation på plads

Brenntag Nordics udbytte af samarbejdet

Herunder ser du et samlet overblik over den flotte udvikling gennem årene.

Hvis du selv har arbejdet med at udvikle kultur, holdninger og lederfærdigheder, ved du, hvor stort et arbejde, der ligger bag. 

Allerede efter 1 år var der stor fremgang, og efter 5 år var det helt vildt. Brenntag Nordic rykkede sig til at have en high performance-kultur.

Det betyder, at Brenntag Nordics kultur havde rykket sig til at være blandt de allerbedste. Blandt andet så vi resultater som bedre kommunikation, fokuseret forretningsudvikling og strategiimplementering, fastholdelse af kommunikation af mission, vision og værdier, stigende kundetilfredshed og voksende forretning på de fleste markeder.

Og kunne det så også ses på bundlinjen? Ja, i høj grad.

Der skete virkelig noget i løbet af de 5 år. Se bare her:

Opsummering

Brenntag Nordics proces viser, hvad fakta om kulturen og vedholdenhed i ledelsen på at forstærke den kan gøre — både ved kulturen, implementering af strategier og vækst i bundlinjen.

Vi startede processen med et spørgsmål om, hvorvidt Brenntag Nordic var klar til at implementere og eksekvere på en ny strategi? Selvom det var udgangspunktet, blev strategien hurtigt gemt væk.

Fokus var i stedet være på undersøge adfærden og holdningerne i organisationen. Hvordan så det ud, og blev det egentlig efterlevet i organisationen?

På den måde kunne vi hjælpe Brenntag Nordic til at styrke kulturen og blive i klædt på til at implementere nye strategier.

Og resultaterne? I løbet af de fire år steg Brenntag Nordics kulturmåling fra 3,78 til 4,15. Det rykkede kulturen op som en high performance-kultur, der er blandt de allerbedste.

Sikke en spændende rejse — og sikke fantastiske resultater.

Som du kan læse, er det en proces over flere år. Det er netop udfordringen ved at arbejde med udvikling af mennesker: At der går noget tid, før man kan se effekten. Derfor handler det om at have tillid til processen og kende sit udgangspunkt for at kunne konstatere udviklingen.

Præcis som i Brenntag Nordics proces.

To-sidder-og-snakker_gradient

Brug for et skub i den rigtige retning?

Book 45 minutters online sparring, hvor vi sammen kigger ind i disciplinen ledelse og får sat det i perspektiv til jeres virkelighed og behov. 

Vores kunder fortæller, at tiden er givet godt ud. 

Vil du have mere viden?

Få løbende viden om og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i. Verden har brug for flere organisationer, der er værd at investere i. Som kunde, partner, aktionær og medarbejder. Som menneske. Kom med her, og få indblik og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i. Nøgleordene er adfærd, mindset, vaner, strategi, ledelse, kultur og salg – og målet er en bedre verden.