Asset 28

Case story

Vaillants rejse mod en fælles nordisk kultur

Hvem er Vaillant?

Vaillant er en af de førende producenter inden for opvarmnings- og varmtvandsproduktion i Europa. De producerer miljøvenlige og energibesparende varmesystemer til private hjem og skræddersyr løsninger til industri og erhvervsliv. Siden 1961 har Vaillant været på det danske marked. 

Vaillants udfordring og målet

Som organisation stod Vaillant over for to overordnede udfordringer.

For det første var Vaillant opdelt i siloer i organisationen — både set i forhold til lande og afdelinger. Hver land fulgte den lokale kultur.

For det andet var Vaillant præget af en ung kultur, hvor 82% af lederne var udskiftet inden for de sidste 2 år, og 67% af medarbejderne var blevet ansat inden for de sidste 5 år.

Derfor manglede en fælles nordisk retning på tværs af landene, så målet med samarbejdet var klart: At skabe en nordisk enhed med fælles kultur og samme måde at gøre tingene på. Med bedre samarbejde på tværs og uden siloer.

Et indblik i processen: Sådan gjorde vi

Det gennemgående i processen var at skabe fællesskab på tværs af organisation, afdelinger og lande. At begynde en rejse mod fælles nordisk kultur.

“Act Nordic” blev navnet på Vaillants rejse mod en kulturforandring i organisationen.

En proces, hvor nøgleordet undervejs var involvering for at sikre, at kulturen reelt blev optaget i organisationen. Først med fokus på ledergruppen og derefter med fokus på den resterende organisation.

For at nå i mål har vi sammen arbejdet om:

Løsningen: “Act Nordic”

“Act Nordic” er en lang kulturrejse for Vaillant. En rejse, der kommer til at tage mange år, men som allerede er godt begyndt.

“Når man starter en kulturrejse, er det netop en rejse. Det er ikke noget, man bare lige gør” (Christina Nilsson, Nordic HR Manager, Vaillant).

Processen startede på lederniveau, hvor fokus var på, at alle lederne skulle være alignet. Alle skulle være med på rejsen og være helt enige i retningen, bedre samarbejde, og siloer blandt lederne skulle være nedbrudt. Det sikrede vi blandt andet gennem en række workshops.

Næste step var, at resten af organisationen skulle involveres. Fordi lederne allerede var helt ombord på “Act Nordic”, blev forandringen i organisationen drevet af lederne, der allerede var et skridt foran på grund af de indledende workshops.

For at få resten af organisationen involveret i forandringen gennemførte vi en række kulturworkshops med alle medarbejdere med fokus på organisationens værdier. Hvad betyder de?

Sideløbende i processen har vi også arbejdet med lederworkshops med henblik på at skabe et High Performance Team og udvikling af salgsorganisationen med salgstræning for sælgerne for at skabe et fælles udgangspunkt.

Vaillants udbytte af samarbejdet

For Vaillant var det vigtigt at have nogle med udefra i rejsen mod “Act Nordic”, for sådan en proces er næsten umulig at drive selv. Det kræver nogle, der kommer med friske øjne og udfordrer. Nogle, der ikke er en del af det operationelle og involveret i dagligdagen. Det friske syn kom Intenz med. 

 

Selvom det kan er svært at måle på resultaterne allerede, er det tydeligt for Christina Nilsson, at organisationen forstår, hvad “Act Nordic” er. Alle er bevidste om rejsen og husker sig selv på det i hverdagen. Særligt har det skabt mere ejerskab for opgaverne og tryghed om de nye processer for medarbejderne.

“Der bliver snakket meget om Act Nordic, og det har forankret sig hos vores ledere men også hos vores medarbejdere” (Christina Nilsson, Nordic HR Manager, Vaillant).

Samarbejdet med Intenz har også rykket lederne og skabt en bevidsthed om deres adfærd. Det er især tydeligt, at “Act Nordic” er dybt forankret hos lederne, der er blevet kulturbærere.

“Vi har snakket meget med Morten om det her med at overbevise vs. at se, og det har rykket vores ledere meget. Hvor vi førhen prøvede at overbevise vores medarbejdere, har lederne forstået at det mere handler om at hjælpe dem til at se, kulturen og adfærden fordi vi selv viser det i adfærd som kulturbærere” (Christina Nilsson, Nordic HR Manager, Vaillant).

 

Senere i 2023 begynder Vaillant på flere målinger. Fx hvordan ser Vaillants “as is culture” ud, og hvor er Vaillant fra deres “to be culture”?

Hvorfor Intenz?

For Christina Nilsson kom valget af Intenz helt naturligt på grund af Intenz’ store fokus på mennesker. Mennesket i sin helhed. Netop forståelsen af mennesker er afgørende, når vi taler om kultur.

“Det er et rigtig vigtigt element, når vi snakker kultur, for det er vores medarbejdere, der er med til at definere den” (Christina Nilsson, Nordic HR Manager, Vaillant).

Christina Nilsson oplevede også, at der var en reel stor lyst til at lykkes med projektet. Der var ikke bare en lang liste med opgaver og videre. Nej, det handlede om dyb forståelse og involvering fra Intenz’ side.

Opsummering

Vaillant stod over for to udfordringer. Silokultur mellem afdelinger og lande samt en ung kultur, hvor der manglede en fælles retning.

I samarbejde skabte vi “Act Nordic”, der dækker over Vaillants kulturrejse. Målet var at nedbryde siloerne, forme en fælles nordisk kultur og skabe en fælles måde at gøre tingene på. Væk med lokal kultur og lokale processer. Ind med nordisk kultur og nordiske processer.

Nøgleordet i hele processen var involvering. Først involvering af lederne i indledende workshops, og derefter fulgte involvering af resten af organisationen. Dette var afgørende, for kultur handler om mennesker. Og derfor skal vi sikre, at medarbejderne er med.

Selvom Vaillant ikke kan måle på resultaterne endnu, er det tydeligt, at “Act Nordic” har positiv effekt på kulturen. Særligt oplever Vaillant bevidsthed om “Act Nordic” i hverdagen, mere ejerskab over opgaver og tryghed i den nye måde at gøre tingene på. Samtidig har lederne udviklet en fornyet bevidsthed om deres adfærd i forhold til kulturen.

 

Alt i alt er Vaillant godt på vej mod at nå i mål med en ny, fælles nordisk kultur, så de kan styrke organisationen og samarbejdet. På tværs af lande og afdelinger.

To-sidder-og-snakker_gradient

Brug for et skub i den rigtige retning?

Book 45 minutters online sparring, hvor vi sammen kigger ind i disciplinen ledelse og får sat det i perspektiv til jeres virkelighed og behov. 

Vores kunder fortæller, at tiden er givet godt ud. 

Vil du have mere viden?

Få løbende viden om og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i. Verden har brug for flere organisationer, der er værd at investere i. Som kunde, partner, aktionær og medarbejder. Som menneske. Kom med her, og få indblik og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i. Nøgleordene er adfærd, mindset, vaner, strategi, ledelse, kultur og salg – og målet er en bedre verden.