Asset 28

Case story

Uhrenholts datadrevne rejse mod bedre samarbejde på tværs

Hvem er Uhrenholt?

Uhrenholt er en international fødevarevirksomhed, kendt for at levere mejeriprodukter og frosne grøntsager til detail, engros, industri og foodservice. Bedst kan Uhrenholt beskrives som tilbyder af fødevareløsninger, mere end en produktionsvirksomhed. Samlet har Uhrenholt over 220 medarbejdere i mere end 20 lande.

Uhrenholts udfordring og målet

Oprindeligt var Uhrenholt en handelsvirksomhed, men med tiden er forbrugere kommet på og blevet en del af forretningen. Det betyder, at Uhrenholt i dag står med to hovedområder. To subkulturer: Trading og Consumer.

Det rejser naturligvis spørgsmålet: Hvor tæt skal de to hovedområder samarbejde?

I Uhrenholts branche er silotænkning og mangel på samarbejde på tværs en af de største barrierer til at skabe en effektiv forretning. Derfor er det områder, Uhrenholt har et stort fokus på.

I det daglige fungerer Uhrenholts to subkulturer helt forskelligt. Consumer har haft meget struktur og mange faste processer, og Trading har haft det præcis modsatte.

Samtidig har Uhrenholt foretaget en engagementsmåling, hvor de i kategorien ‘samarbejde på tværs’ opnåede en score på 7,6 ud af 10 fra medarbejderne. En score, der skal forbedres.

Et indblik i processen: Sådan gjorde vi

Det blev startskuddet til vores samarbejde og scope 1, hvor fokus var på at styrke samarbejdet på tværs af organisationen. Men spørgsmålet var, hvor Uhrenholt skulle starte for at forbedre samarbejdet på tværs?

Det vigtigste for Uhrenholt i processen var, at vi ikke bare kom med alle løsningerne. I stedet skulle vi give indsigt og hjælpe dem til at træffe valg baseret på data.

Dataindsamling og analyse blev derfor hjørnestenen i vores proces, hvilket passede perfekt med vores tilgang. Analyse først, udvikling derefter.

For at nå i mål har vi sammen arbejdet med

Løsningen: Nedbrydning af barrierer og at skabe et stærkt Global Leadership Team

Analyseprocessen gav et klart — og vigtigt — billede af Uhrenholt som organisation, der kan være med til at forklare samarbejdet på tværs. ‘Enablers’ og ‘barriers’ i forhold til Uhrenholts strategiske målsætning blev omdrejningspunktet. Hvad gavner, og hvad er forhindringer?

På den positive side gik ‘enablers’ som agilitet, vilje til at samarbejde, dedikation og passion igen. Vigtige perspektiver, der virkelig fortæller noget om kulturen i Uhrenholt.

Som det andet perspektiv viste analyseprocessen også en række ‘barriers’ for det tværgående samarbejde.

Herunder meget kommunikation og interaktion i organisationen, tendens til at overse processer, en rigtig høj afhængighed af hinanden og et lille antal nøglepersoner, som mange medarbejdere foretrak, når det kom til råd og hjælp.

Desuden viste analyseprocessen også en udbredt silotankegang, hvor ‘os’ og ‘dem’ gik igen i kommunikationen. Et godt billede på, at samarbejdet mellem Trading og Consumer kan forbedres.

Et sidste — og måske overraskende — fund i analysen var, at Global Leadership Team blev opfattet som individer. Det gjorde det klart, at der var brug for at opbygge et stærkt fællesskab her.

Det førte os til scope 2, hvor analysens konklusioner skulle omdannes til strategiske prioriteter. Her stod det klart, at det primære fokus skulle være på den øverste ledelse.

For når det øverste lederteam ikke er helt alignet, smitter det af på resten af organisationen.

Spørgsmålet blev derfor: Hvordan får vi skabt et stærkt lederteam?

Uhrenholts udbytte af samarbejdet

Rejsen med Uhrenholt har været fantastisk lærerig. Og heldigvis stopper vi ikke her. Det har været en rejse, hvor data og grundig analyse har været i centrum. Og det er jo lige præcis det, vi brænder for. At basere udvikling på data.

Det vigtigste har hele tiden været at stole på data. At analysere os frem til perspektiver, præsentere dem for Uhrenholt og derefter være støtte til at foretage de rigtige valg til videre udvikling.

Det var hele essensen: At Uhrenholt kunne træffe beslutninger baseret på et datagrundlag, skabt i samarbejde mellem ledergruppen, organisationen og os som ekstern partner.

Mest af alt har samarbejdet givet Uhrenholt mulighed for rent faktisk at forstå, hvad der foregår i organisationen. Det betyder også, at next step er startet et helt andet sted, end det måske var forventet.

Nemlig med udgangspunkt i at styrke det øverste lederteam, helt ned til hvordan lederteamets møder er struktureret. Målet er at skabe et helt alignet lederteam, for det smitter af i resten af organisationen — og på det tværgående samarbejde.

Opsummering

En score på 7,6 i tværgående samarbejde var det, der fik Uhrenholt til at tage fat i os. En score, der skulle forbedres for at sikre agilitet og effektivitet i organisationen.

Men hvor stor en udfordring var det egentlig? Var der de rigtige betingelser for effektivt samarbejde på tværs i en organisation præget af to subkulturer — Trading og Consumer? Og hvor skulle Uhrenholt starte for at forbedre samarbejdet på tværs?

En ting blev gennemgående i vores tilgang: Et dybdegående datagrundlag.

Data, som skulle give Uhrenholt indblik i organisationens interne dynamikker og gøre det muligt at træffe strategiske beslutninger for next step.

Gennemgående i processen blev analyse af ‘enablers’ og ‘barriers’ for Uhrenholts strategiske målsætning. Især stod det klart, at det øverste lederteam blev opfattet som individer frem for et alignet øverste lederteam. Og det har tendens til at påvirke resten af organisationen negativt.

Alignment i det øverste lederteam blev til en skarp prioritering af next step. Måske overraskende vi landede her, men det blev ledt stærkt på vej af netværksanalyse og interviews.

To-sidder-og-snakker_gradient

Brug for et skub i den rigtige retning?

Book 45 minutters online sparring, hvor vi sammen kigger ind i disciplinen ledelse og får sat det i perspektiv til jeres virkelighed og behov. 

Vores kunder fortæller, at tiden er givet godt ud. 

Vil du have mere viden?

Få løbende viden om og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i. Verden har brug for flere organisationer, der er værd at investere i. Som kunde, partner, aktionær og medarbejder. Som menneske. Kom med her, og få indblik og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i. Nøgleordene er adfærd, mindset, vaner, strategi, ledelse, kultur og salg – og målet er en bedre verden.