Kulturen afgør om strategien lykkes - men hvorfor?

Det er en evergreen, og alligevel fejler 70% af strategier – og stort set alle på grund af kulturen. Hvis du vil vide hvorfor, og samtidig se hvordan kulturen kan øge jeres bundlinje, så læs med her.

Jes Graugaard

Jes Graugaard

Albert Einstein sagde ”der findes intet mere sikkert tegn på sindssyge end at gøre det samme om og om igen, og forvente at resultatet er anderledes”

Måske ville han i dag mene, at det sker, når vi implementerer nye strategier. Vi laver de samme fejl om og om igen, og derfor har alle analyser siden midten af 90’erne vist det samme. Tallet 70% står og blinker som bøjet i neon – og årsagerne er de samme – mennesker!

Vi har arbejdet med virksomhedskultur i 30 år, og for knap 20 år siden lavede vi vores første virksomhedsmåling med vores den gang nyudviklede “Culture Performance Driver”. Nu får du noget af den dokumentation, vi har samlet gennem årene, og en forståelse for hvordan du kan forbedre strategiimplementering og bundlinje. Så spænd hjelmen.

Den altoverskyggende konklusion er, at der er entydig sammenhæng i udviklingen af kulturen og bundlinjen. Bedre kultur – bedre bundlinje og omvendt.

Kan det nu også passe? Ja – men kun hvis du arbejder med den rigtige definition af kultur. I takt med at flere og flere taler om kultur, er forståelsen blevet mere og mere forkert. Derfor er det svært som leder at se den rette én-til-én sammenhæng på kultur og bundlinje.

Så lad os starte med at få begrebet på plads. Kultur er i den korte version den kollektive adfærd i vores virksomhed. Lidt udvidet kan man supplere med, at det er de tanker og følelser, der går forud og dermed skaber adfærden. Derfor begynder det nu straks at give mening, at der er så klar og entydig sammenhæng mellem vores kultur og vores succes.

KULTUR = DET VI TÆNKER / FØLER / GØR = VORES KOLLEKTIVE ADFÆRD

Derfor er kultur jo involveret overalt og i alt hvad vi gør i virksomheden. Hvad tænker, føler og gør vi omkring vores strategi. Hvad tænker, føler og gør vi omkring vores økonomi, kunder, produkter og processer. Og det samme på ledelse, teamet, individet og ikke mindst på vores guidelines i vores mission, vision og værdier.

Kultur & bundlinje

Så kultur er overalt og er ikke – som mange tror – kun hvad vores trivsels- eller engagementsmåling viser! Det er kun et meget lille hjørne af kulturen.
Gennem de sidste 20 år har vi målt kulturen i en lang række virksomheder og på mere end 300.000 personer. På tværs af brancher dokumenteres en forklaringsgrad på 95% mellem kulturen og bundlinjen.

Når vi banker konkurrenterne, er det så fordi vi har bedre produkter, bedre processer, mere talentfulde mennesker, bedre marketing? Nej vel! Det er fordi, vi samlet set har en bedre kultur.

Virksomheder, der har en stærk og sund kultur på alle områder, er simpelthen uovervindelige – og mens vores strategi, produkter, marketing og processer kan kopieres, så er det stort set umuligt at kopiere kulturen. Derfor har du jeres stærkeste konkurrenceparameter i en stærk kultur.

Når vi er blandt de 10% af virksomheder, der får mere ud af strategien end forventet – modsat de 70% der fejler – er det så fordi vi har en bedre strategi? Nej – det er fordi vi har en kultur – altså en resultatskabende adfærd – der understøtter strategien i stedet for at modarbejde den.

Kultur & forandringer

Alle forandringer er krævende for mennesker – eller rettere for hjernen. Fra hjerneforskning ved vi, at mennesker der er i forandring, er stærkt aktiveret i overlevelsescentret. Det betyder en voldsom udledning af stresshormoner. Men der er forskel. Medarbejdere i en high performende kultur stræber efter forandringer – og medarbejdere i en lavt performende kultur frygter forandringer.

Alle strategier har et stærkt element af forandringer ellers var der ikke behov for dem. Det kræver ny adfærd/kultur – og det er den største og sværeste del af strategiimplementeringen.

Det kræver, at vi som topledelse forstår, hvordan vi får de rigtige tanker, følelser og handlinger i os selv, vores ledere og vores medarbejdere. Hvordan får vi dem til at forstå og brænde for den strategi, vi har sat i søen? Hvordan får vi skabt ejerskab? Hvordan får vi lederne til at arbejde rigtigt med strategien? Hvordan måler vi, om vores kultur flytter sig, så vi lykkes med strategien?

Er du blevet nysgerrig efter at høre mere om, hvordan du i forandringsprocesser arbejder med og ikke imod menneskelige instinkter? Og vil du høre mere om, hvordan I udvikler en kultur, der understøtter jeres strategi? Så mød op til vores seminar ”Performancekultur”. Her giver vi dig mere inspiration til, hvordan du som leder får din organisation med dig, når I sætter kurs mod nye succeser. Tilmeld dig her

Jes Graugaard

Jes Graugaard