Kulturen afgør om strategien lykkes - men hvorfor?

Det er en evergreen, og alligevel fejler 70% af strategier – og stort set alle på grund af kulturen. Hvis du vil vide hvorfor, og samtidig se hvordan kulturen kan øge jeres bundlinje, så læs med her.

Jes Graugaard

Jes Graugaard

Albert Einstein sagde ”der findes intet mere sikkert tegn på sindssyge end at gøre det samme om og om igen, og forvente at resultatet er anderledes”

Måske ville han i dag mene, at det sker, når vi implementerer nye strategier. Vi laver de samme fejl om og om igen, og derfor har alle analyser siden midten af 90’erne vist det samme. Tallet 70% står og blinker som bøjet i neon – og årsagerne er de samme – mennesker!

Vi har arbejdet med virksomhedskultur i 30 år, og for knap 20 år siden lavede vi vores første virksomhedsmåling med vores den gang nyudviklede kulturmåling. Nu får du noget af den dokumentation, vi har samlet gennem årene, og en forståelse for hvordan du kan forbedre strategiimplementering og bundlinje. Så spænd hjelmen.

Den altoverskyggende konklusion er, at der er entydig sammenhæng i udviklingen af kulturen og bundlinjen. Bedre kultur – bedre bundlinje og omvendt.

Kan det nu også passe? Ja – men kun hvis du arbejder med den rigtige definition af kultur. I takt med at flere og flere taler om kultur, er forståelsen blevet mere og mere forkert. Derfor er det svært som leder at se den rette én-til-én sammenhæng på kultur og bundlinje.

Så lad os starte med at få begrebet på plads. Kultur er i den korte version den kollektive adfærd i vores virksomhed. Lidt udvidet kan man supplere med, at det er de tanker og følelser, der går forud og dermed skaber adfærden. Derfor begynder det nu straks at give mening, at der er så klar og entydig sammenhæng mellem vores kultur og vores succes.

KULTUR = DET VI TÆNKER / FØLER / GØR = VORES KOLLEKTIVE ADFÆRD

Derfor er kultur jo involveret overalt og i alt hvad vi gør i virksomheden. Hvad tænker, føler og gør vi omkring vores strategi. Hvad tænker, føler og gør vi omkring vores økonomi, kunder, produkter og processer. Og det samme på ledelse, teamet, individet og ikke mindst på vores guidelines i vores mission, vision og værdier.

Gratis viden og værktøjer til at udvikle kultur og ledelse 
Vi deler mere ud end nogensinde før!
Alle mennesker og virksomheder navigerer i en virkelighed, der er i konstant forandring. Det kræver konstant fokus på justering af strategi, processer og adfærden. Vi skal holde os knivskarpe. 
 
Du får ALT vores bedste indhold i form af guides, læringsvideoer, værktøjer og hands-on øvelser til at udvikle en stærk kultur med stærke ledere og den rette adfærd hos alle, så du øger din sandsynlighed for succes når I skal lykkes med ambitiøse mål.
 

Kultur & forandringer

Alle forandringer er krævende for mennesker – eller rettere for hjernen. Fra hjerneforskning ved vi, at mennesker der er i forandring, er stærkt aktiveret i overlevelsescentret. Det betyder en voldsom udledning af stresshormoner. Men der er forskel. Medarbejdere i en high performende kultur stræber efter forandringer – og medarbejdere i en lavt performende kultur frygter forandringer.

Alle strategier har et stærkt element af forandringer ellers var der ikke behov for dem. Det kræver ny adfærd/kultur – og det er den største og sværeste del af strategiimplementeringen.

Det kræver, at vi som topledelse forstår, hvordan vi får de rigtige tanker, følelser og handlinger i os selv, vores ledere og vores medarbejdere. Hvordan får vi dem til at forstå og brænde for den strategi, vi har sat i søen? Hvordan får vi skabt ejerskab? Hvordan får vi lederne til at arbejde rigtigt med strategien? Hvordan måler vi, om vores kultur flytter sig, så vi lykkes med strategien?

Jes Graugaard

Jes Graugaard

Få adgang til alt vores indhold til at styrke ledelse og kultur

Du får blandt andet adgang til:
 

+10 webinarer med konkrete ledelsesværktøjer og indsigt i hvordan I udvikler jeres organisation  

Guides til udvikling af teams, ledere, individer og organisationer  

Læringsvideoer til læring og repetition, når du vil holde dig skarp  

Artikler og inspiration om udviklinger af mennesker og organisationer 

✔ Adgang til tests som giver dig svar på, om I bruger de mest effektfulde metoder og værktøjer til udvikling af kultur og ledelse

✔ Plus flere ressourcer til at hjælpe dig med at styrke ledelse og kultur (og vi tilføjer løbende mere indhold) 

6 videoer på 6 dage

Olsen-popup

Skab ledelse, der omsætter planer til adfærd

Hver dag modtager du en mail med input om ledelse og din rolle som leder samt en 15-minutters video, som giver dig viden om, hvordan du sammen med din organisation kan omsætte planer til konkret adfærd.

I løbet af de 6 dage vil du lære:

  • Hvordan du skaber mest muligt momentum og fremdrift på jeres mål
  • Hvad og hvordan du bruger det, der driver mennesker til at lykkes
  • Hvordan du gør ledelse til den drivkraft, der får jer hurtigere i mål
  • Hvilke forhindringer, du skal fjerne for at undgå manglende eksekvering

6 videoer på 6 dage

Mads-

Skab ledelse, der omsætter planer til adfærd​

På vores 6-dages lederforløb vil du lære:

  • Hvordan du skaber mest muligt momentum og fremdrift på jeres mål 
  • Hvad og hvordan du bruger det, der driver mennesker til at lykkes
  • Hvordan du gør ledelse til den drivkraft, der får jer hurtigere i mål
  • Hvilke forhindringer, du skal fjerne for at undgå manglende eksekvering