Forudsætninger for god ledelse

Leadership enablement handler om at skabe rammer og forudsætninger for god ledelse. Målet er at fjerne barrierer der forhindrer lederne i at udøve god ledelse. Vi hjælper jer med at få overblik over, hvilke områder, der fremmer og hvilke der hæmmer god ledelse hos jer.

De fleste organisationer fokuserer på at udvikle deres lederes kompetencer. Men der kommer desværre ikke altid det udbytte, der var forventet. Og det er ikke nødvendigvis fordi det var forkert indhold el. manglende indsats. 

I rigtig mange organisationer skyldes det, at vi ikke er lykkedes med at gøre det nemt at være leder. Der er så at sige for mange barrierer, både synlige og usynlige, der forhindrer lederne i at være gode ledere.

Det handler om at gøre det muligt at være en god leder – vi kalder det Leadership Enablement

Leadership enablement handler om at skabe rammer og forudsætninger for god ledelse. På mange måder handler det om den kontekst, som lederne navigerer i på daglig basis. Der er 10 områder, der skal være på plads – det er desværre langt fra alle, der har styr på de 10 områder. 

Vi hjælper bl.a. med:

 • Give topledelsen de fornødne indsigter i forhold til leadership enablement
 • Skabe en sammentømret topledelse
 • Udvikle det rette kommunikationsflow fra topledelse
 • Skabe rammerne om et verdensklasse lederfællesskab
 • Sparring om hvilke mandater, roller og ansvar, der er de rigtige for jer
 • Rådgivning om hvordan vi skaber bedst mulige forudsætninger for at lederne bruger nok tid på ledelse
 • Sparring om hvilke hjælpemidler lederne har brug for i form af værktøjer, templates, processer, playbooks o. lign
 • Skabe overblik over hvilke holdninger og kompetencer der er brug for at blive udviklet hos lederne

Eksempler på hvad vi har hjulpet med:

 • xxx
 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx

Viden

Hvilke forandringer skal vi skabe sammen?

Asset 28