4 trin der sikrer effektfuld udvikling

Med det rigtige mix af dokumenterede metoder, specialist-rådgivning, enkle værktøjer og involverende dialog og træning skaber vi en proces, der flytter jeres ledelse til nye niveauer. 

Nedenfor kan du blive klogere på de 4 trin i processen og hvordan du kommer i gang.

4 trin til at udvikle jeres ledelse

Book 20 minutters online sparring, hvor vi sammen kigger ind i ledelses-områderne og får sat det i perspektiv til jeres virkelighed og behov.

Hvornår skal du vælge os?

Vi skal blive 100% alignet på mål og retning i øverste ledergruppe

Kan du genkende symptomerne?

Uklar kommunikation om fælles mål og retning 

Ufrugtbare ledermøder uden fremdrift 

Silo-tænkning og fokus på egne mål og eget område 

Mangelfuldt eller konfliktfyldt samarbejde på tværs af organisationen 

Manglende sammenhængskraft ml. topledelse, mellemledelse og resten af organisation 

Manglende fællesskabsfølelse og musketér-ånd 

Mellemledere er usikre på deres mandat og hvordan de skal bedrive ledelse 

Mellemledere skal tage større ansvar for den strategiske retning

Vi skal have fælles tilgang til, hvad er god ledelse hos os

Kan du genkende symptomerne?

Uenighed om ledelsesstil og prioriteringer

Lederne fremstår som enkeltpersoner fremfor et stærkt fællesskab

Forskellige ledelses-værktøjer er i brug rundt om i organisationen

Silokultur og dårligt samarbejde på tværs af organisationen

Lederne mangler fælles værktøjer og fælles sprog

Lederne har fået uddannelse og træning, men anvender det ikke

Mangelfuld feedback og feedforward

Det nødvendige kompetenceniveau er uklart

Vi skal blive bedre til at drive forandringer og skabe følgeskab

Kan du genkende symptomerne?

Lederne har svært ved at skabe stolthed og motivation for de fælles målsætninger 

Der er generelt manglende handlekraft og eksekvering

Lederne mangler tid og færdigheder til at involvere folk

Ledernes egen travlhed og stresslignende tilstand skaber utryghed 

Lederne er usikre på ledelsesopgaven i forbindelse med forandringer 

Lederne bliver frustrerede, når de møder modstand mod de forandringer, de introducerer

Medarbejderne føler sig ikke forstået af deres leder 

Lederne er ude af stand til at skabe gode dialoger

Vi skal være knivskarpe til at prioritere – tilvalg og fravalg

Kan du genkende symptomerne?

Mellemledere og medarbejdere udviser høj grad af forvirring om prioriteter 

Organisationen har et uklart billede af retning 

Vores medarbejdere siger ”Ja, det skal vi nok”, men eksekverer ikke på tingene 

Øverste ledergruppe mangler føling med, hvor meget der kan presses igennem i organisationen

Vi savner generelt fremdrift på projekter

Vi skal have bedre styr på vores struktur og processer

Kan du genkende symptomerne?

Der er tilbageløb i vores processer Bolden falder ofte mellem 2 stole 

Der er frustration og ansvarsfralæggelse når noget går galt 

Vores processer er uklare så ting går i stå når folk ikke løfter deres del 

Vores processer af person-afhængige så fremdrift står og falder på enkeltpersoner

Der er uensartet kvalitet i opgaveløsningen

Effektiviteten i opgaveløsningen er meget svingende

Vores teams skal arbejde bedre sammen

Kan du genkende symptomerne?

Mangel på tillid og gode relationer blandt ledere og medarbejdere 

Ufrugtbare dialoger og gentagne konflikter fremfor samarbejde 

Manglende engagement og arbejdsglæde 

Ineffektivt samarbejde 

Uklare roller og ansvarsfordeling 

Fokus på individuelle mål fremfor fælles mål

Hvordan har vores kunder har grebet det an?

Der var store forventninger til fabrikkens performance, men manglende samspil på tværs i hele organisationen gav problemer med at leve op til forventningerne. Læs hvordan Mogens og Schneider Electic skabte en “Best-in-class” fabrik.
Læs casen ›

Adm. direktør, Anette Kalle, skabte et stærkt nyt lederteam på rekordtid samtidig med en ny strategi og tilpasning af organisationen. Læs og hør hvordan Anette greb det an, og hvad resultatet blev.
Læs casen ›

For at René Nielsen, CEO og ejer, kunne fortsætte udviklingen af en stærk skalérbar virksomhed, oplevede han et behov for at styrke fællesskabet – både i ledergruppen og i hele organisationen på tværs.
Læs casen ›