Sådan skaber du større indflydelse ved at have fokus det rette sted

Hvordan kan du sikre dig mest mulig glæde i dagligdagen? Det handler om at tage kontrollen.

Camma Åstrøm-Andersen

Camma Åstrøm-Andersen

At kunne sætte sin egen dagsorden, have kontrol over sig liv, komme igennem med ideer, præge omgivelserne og gøre sin indflydelse gældende – alt sammen noget der påvirker vores lykkefølelse. I hvert fald når vi mister det. 

Men er vi egentlig opmærksomme på, hvad der sikrer at vi har indflydelse? Og hvad har alt det her med Nelson Mandel at gøre?

Indflydelsescirklen sikrer dig glæde

Indflydelsescirklen er et redskab, som kan sikre dig mest mulig glæde i dagligdagen ved at have dine tanker eller dit fokus det rigtige sted. Spørgsmålet er så, hvordan fungerer det?

Alle disse påvirkninger kan inddeles i 3 forskellige kategorier: I vores dagligdag bliver vi udsat for alle mulige påvirkninger fra vores omgivelser. 

Vilkår:

Vilkår er de ting, som vi ikke har nogen form for kontrol over i vores dagligdag. Det kan være vejret, politik, nationaløkonomi, koncernforhold, it, rapporteringssystemer, ect. Jo mere du som person fokuserer på ting, som er ude i VILKÅR, ting som er af negativ art, og som du ikke kan gøre noget ved, jo mere opbygger du negative følelser. Der er ingen grund til at fokusere på og lade dig irritere over dårligt vejr, vejarbejde, en skiftende regering eller en finanskrise, der påvirker samfundets økonomi negativt. Det er vilkårene, og du kan ikke gøre noget ved det!

Indflydelse: 

Det er ting, som vi har mere eller mindre indflydelse på i vores hverdag. Det kan være vores venner, kolleger, chef, afdelingsøkonomi ect. Der er stor forskel på, hvor meget indflydelse forskellige personer har, men også i høj grad hvordan man gør sin indflydelse gældende. Gør du et forsøg på at skabe indflydelse, eller affinder du dig med at ”det kan jeg alligevel ikke gøre noget ved!”

Kontrol:

Kontrol er de ting, som vi har fuldstændig kontrol over. Det vi selv GØR, vores egne handlinger – men også vores egne tanker fx om de ting, vi ikke kan kontrollere. Jeg kan ikke gøre noget ved vejret, men jeg kan vælge hvordan jeg vil tænke om det – skal jeg lade mig gå på at det, eller skal jeg blot acceptere det og fokusere på noget andet?

Gratis viden og værktøjer til at udvikle kultur og ledelse i din virksomhed
Vi deler mere ud end nogensinde før!
Alle mennesker og virksomheder navigerer i en virkelighed, der er i konstant forandring. Det kræver konstant fokus på justering af strategi, processer og adfærden. Vi skal holde os knivskarpe. 
 
Du får ALT vores bedste indhold i form af guides, læringsvideoer, værktøjer og hands-on øvelser til at udvikle en stærk kultur med stærke ledere og den rette adfærd hos alle, så du øger din sandsynlighed for succes når I skal lykkes med ambitiøse mål.
 

Få en glædesfyldt hverdag – tag kontrollen!

Vi har hver især vores egen indflydelsescirkel, alt efter hvor vi befinder os i livet og jobbet. Hvis du gerne vil have en glædesfyldt hverdag, er det vigtig at fokusere og tænke på de rigtige ting. Hvad kan jeg gøre? Og hvordan kan jeg gøre min indflydelse gældende? Det handler om at tage KONTROL! Ikke lade dig styre af omstændighederne.

Da Nelson Mandela blev fængslet i Sydafrika og sad 26 år på Robben Island havde han kun én kontakt til omverdenen. Han var fuldstændig prisgivet omstændighederne – eller vilkårene – og hans indflydelsescirkel var utrolig lille; nogen ville nok sige ikke-eksisterende. Han havde kontrol over sit sind og sine tanker og kunne fastholde sin målsætning om et frit Sydafrika for alle. Den eneste kontakt med omverdenen var den fangevogter, der bragte ham mad og lukkede ham ud på den daglige gåtur i gården, så her kunne han gøre sin indflydelse gældende. Det betød, at fængselssystemet jævnligt måtte udskifte fangevogteren, da de blev påvirket af de daglige dialoger med Mandela.

I forhold til din dagligdag handler det om: Jo mere du gør, jo mere kontrol kan du få.

Hold fokus på alle de ting, du kan gøre noget ved! Flyt dit fokus fra alle de ting som du ikke har indflydelse på. Hvorfor bruge tid, energi og skabe unødig irritation ved at tænke på ting, du ikke har kontrol eller indflydelse på…?

Tanker til refleksion

 
  • Overvej hvor meget energi du bruger på ting, du ikke kan gøre noget ved
 
  • Overvej hvad du har fuld kontrol over i dit liv, hvad der har givet dig den kontrol, og hvad det betyder for dig at have den

 
  • Overvej hvad du har indflydelse på, og hvordan kan du bruge din indflydelse til at udvide din kontrolcirkel
Camma Åstrøm-Andersen

Camma Åstrøm-Andersen

Få adgang til alt vores indhold til at styrke ledelse og kultur

Du får blandt andet adgang til:
 

+10 webinarer med konkrete ledelsesværktøjer og indsigt i hvordan I udvikler jeres organisation  

Guides til udvikling af teams, ledere, individer og organisationer  

Læringsvideoer til læring og repetition, når du vil holde dig skarp  

Artikler og inspiration om udviklinger af mennesker og organisationer 

✔ Adgang til tests som giver dig svar på, om I bruger de mest effektfulde metoder og værktøjer til udvikling af kultur og ledelse

✔ Plus flere ressourcer til at hjælpe dig med at styrke ledelse og kultur (og vi tilføjer løbende mere indhold)