Kulturen afgør om strategien lykkes - men hvorfor?

Det er en evergreen, og alligevel fejler 70% af strategier – og stort set alle på grund af kulturen. Hvis du vil vide hvorfor, og samtidig se hvordan kulturen kan øge jeres bundlinje, så læs med her.

Picture of Jes Graugaard

Jes Graugaard

Kultur & forandringer

Alle forandringer er krævende for mennesker – eller rettere for hjernen. Fra hjerneforskning ved vi, at mennesker der er i forandring, er stærkt aktiveret i overlevelsescentret. Det betyder en voldsom udledning af stresshormoner. Men der er forskel. Medarbejdere i en high performende kultur stræber efter forandringer – og medarbejdere i en lavt performende kultur frygter forandringer.

Alle strategier har et stærkt element af forandringer ellers var der ikke behov for dem. Det kræver ny adfærd/kultur – og det er den største og sværeste del af strategiimplementeringen.

Det kræver, at vi som topledelse forstår, hvordan vi får de rigtige tanker, følelser og handlinger i os selv, vores ledere og vores medarbejdere. Hvordan får vi dem til at forstå og brænde for den strategi, vi har sat i søen? Hvordan får vi skabt ejerskab? Hvordan får vi lederne til at arbejde rigtigt med strategien? Hvordan måler vi, om vores kultur flytter sig, så vi lykkes med strategien?

Albert Einstein sagde ”der findes intet mere sikkert tegn på sindssyge end at gøre det samme om og om igen, og forvente at resultatet er anderledes”

Måske ville han i dag mene, at det sker, når vi implementerer nye strategier. Vi laver de samme fejl om og om igen, og derfor har alle analyser siden midten af 90’erne vist det samme. Tallet 70% står og blinker som bøjet i neon – og årsagerne er de samme – mennesker!

Vi har arbejdet med virksomhedskultur i 30 år, og for knap 20 år siden lavede vi vores første virksomhedsmåling med vores den gang nyudviklede kulturmåling. Nu får du noget af den dokumentation, vi har samlet gennem årene, og en forståelse for hvordan du kan forbedre strategiimplementering og bundlinje. Så spænd hjelmen.

Den altoverskyggende konklusion er, at der er entydig sammenhæng i udviklingen af kulturen og bundlinjen. Bedre kultur – bedre bundlinje og omvendt.

Kan det nu også passe? Ja – men kun hvis du arbejder med den rigtige definition af kultur. I takt med at flere og flere taler om kultur, er forståelsen blevet mere og mere forkert. Derfor er det svært som leder at se den rette én-til-én sammenhæng på kultur og bundlinje.

Så lad os starte med at få begrebet på plads. Kultur er i den korte version den kollektive adfærd i vores virksomhed. Lidt udvidet kan man supplere med, at det er de tanker og følelser, der går forud og dermed skaber adfærden. Derfor begynder det nu straks at give mening, at der er så klar og entydig sammenhæng mellem vores kultur og vores succes.

KULTUR = DET VI TÆNKER / FØLER / GØR = VORES KOLLEKTIVE ADFÆRD

Derfor er kultur jo involveret overalt og i alt hvad vi gør i virksomheden. Hvad tænker, føler og gør vi omkring vores strategi. Hvad tænker, føler og gør vi omkring vores økonomi, kunder, produkter og processer. Og det samme på ledelse, teamet, individet og ikke mindst på vores guidelines i vores mission, vision og værdier.

Ser du og dine lederkolleger ens på tingene? 

 

9 ud af 10 ledergrupper mangler alignment. Der er ikke et klart fælles billede af, hvor skal vi hen – og hvor er vi henne i dag 

Med Culture Alignment analysen får du svar på, om I har et fælles billede af jeres kultur og den adfærd, som er afgørende for at lykkes.

Har du greb om jeres kultur og adfærd?

Book 45 minutters online sparring, hvor vi sammen kigger ind i området adfærd og kultur og får sat det i perspektiv til jeres virkelighed og behov. Vores kunder fortæller, at tiden er givet godt ud. 

ledelse + kultur

Få løbende viden om og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i.

Verden har brug for flere organisationer, der er værd at investere i. 

Som kunde, partner, aktionær og medarbejder. Som menneske. Kom med her, og få indblik og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i.

Nøgleordene er adfærd, mindset, vaner, strategi, ledelse, kultur og salg – og målet er en bedre verden.

Ser du og dine lederkolleger ens på tingene?  

Prøv vores Culture Alignment analyse og afdæk, hvor enige I er i jeres ledergruppe

Det er noget for dig hvis du:

      • Er virksomhedsleder som sætter ambitiøse mål og gerne vil sikre, at du har alle i ledergruppen med 
      • Er en del af en ledergruppe og gerne vil sikre, at I har samme forståelse af de mål i jagter og den adfærd det kræver 
      • Er HR-ansvarlig og ønsker en kvalificeret dialog om kulturen i din virksomhed