Få styr på lykken – og skab bedre bundlinje

Hører du til dem, der mener, at vejen til øget produktivitet går gennem LEAN, kompetenceløft og investeringer i ny teknologi? Så kan du nu tilføje en ny parameter: Graden af lykke hos dine medarbejdere tæller nemlig også, når du vil skrue på omsætningsknappen … ​

Picture of Jes Graugaard

Jes Graugaard

I er helt med på nødvendigheden af at holde jer skarpe i et konkurrencepræget marked. Så produktionsudstyret er opdateret, processerne er lean-optimerede, og medarbejderne har alle været på efteruddannelse – så hvorfor afspejler det sig ikke i resultaterne? 

Hvad er det lige, du har overset?

Hos Intenz har vi desværre endnu aldrig oplevet, at en virksomhedsleder kontaktede os, fordi han var bekymret for, om hans medarbejdere nu var lykkeligeFor hvad har det med jobbet at gøre. Men det burde han måske.  

I hvert fald, hvis man ser på resultaterne af en undersøgelse gennemført af ”The Source” på Wall Street Journal og det internationale konsulentfirma iOpener Institute. Den viser nemlig en proportionel sammenhæng mellem lykke og produktivitet.

Dykker man lidt ned i analysen viser det sig, at de lykkeligste og mest passionerede medarbejdere: 

 • Er dobbelt så produktive 
 • Bliver 5 gange længere i jobbet 
 • Har 10 gange færre sygedage 
 • Når deres mål 31% oftere 
 • Er 36% mere motiverede

Og det slutter ikke her. De samme medarbejdere hjælper deres kolleger 33% oftere end dem, der er MINDST glade. Og så er de næsten dobbelt så gode til at øge deres produktivitet ved at tage fat på ting, der indvirker negativt på deres performance – altså de rådne sager, som deres mindre lykkelige kolleger helst går uden om. 

MWO

Hvordan gør du ledelse til den drivkraft, der får jer hurtigere i mål?

 

6 moduler over 6 dage giver dig de 6 vigtigste værktøjer til at skabe bedre ledelse.

Du får indsigter i, hvordan du skaber mest muligt momentum og fremdrift på jeres mål – og hvordan du gør ledelse til den drivkraft, der får jer hurtigere i mål.

Men hvad gør medarbejdere lykkelige?

 

Undersøgelsen identificerer en række ’drivere’, der afgør om medarbejderne opfatter sig som lykkelige og passionerede i forhold til deres arbejde. Og dem får du her: 

1/ Mål og indsatser

De medarbejdere, der scorede højest på produktivitet, arbejder efter klare mål og med gode beskrivelser af, hvordan de når dem. Det er medarbejdere, der tager fat om de problemer, der hindrer dem i at nå målene, og de beder om hjælp til at løse dem. Samtidig oplever de at få konstruktiv feedback og personlig anerkendelse fra deres ledelse.  

2/ Høj motivation –her og nu

De produktive medarbejdere løser opgaver, de er gode til og har muligheden for at prioritere og effektivisere deres eget arbejde. De får ansvar, der modsvarer deres kompetencer og styrker – og resultatet er en høj evne til at fastholde motivation og modstandsdygtighed.  

3/ Stærk følelse af at passe ind i kulturen

Lykkelige og passionerede medarbejdere føler, at de passer ind i jobbet, medarbejderstaben, kulturen og værdisættetDe oplever gennemsigtighed og plausible argumenter, når der træffes beslutninger og laves ændringer, der vedrører dem. 

Ser du og dine lederkolleger ens på tingene? 

 

9 ud af 10 ledergrupper mangler alignment. Der er ikke et klart fælles billede af, hvor skal vi hen – og hvor er vi henne i dag 

Med Culture Alignment analysen får du svar på, om I har et fælles billede af jeres kultur og den adfærd, som er afgørende for at lykkes.

 

 4/  Langsigtet engagement

Moderne medarbejdere vil opleve, at de bidrager til noget mere værdifuldt end økonomiske resultater. Derfor er det vigtigt, at involvere dem i strategien – især hvis man vil tiltrække og fastholde medarbejdere fra Millennial-generationen. 

5/ Stærk følelse af selvtillid

De mest produktivmedarbejdere har tillid til deres egne evner og resultater. Det øger deres beslutningsdygtighedrisikovillighed og lyst til at handle og gør dem både hurtigere, bedre og billigere end deres mindre glade kolleger. 

Langt det meste af tiden sidder folk i deres ”silo” og løser operationelle opgaver – og sådan må det jo nødvendigvis være. Men hvis man oven i det kan identificere de 5 vigtigste nøglesituationer, hvor min leverance skal spille sammen med andres, så begynder vi at kunne gå fra noget abstrakt til noget mere håndgribeligt. Vi hverken kan eller skal samarbejde på tværs hele tiden, men lad os starte med at finde ud af hvornår.

Så kan man begynde at lægge en plan for de nøglesituationer, og hvordan samarbejdet skal se ud.

Et af de største problemer med samarbejde på tværs er, at snakken ofte bliver på skåltale niveau. Det bliver generelle hensigtserklæringer med opfordringer til at ”række ud”, ”se til siden”, ”skabe synergier” (Indsæt selv andre vendinger du har hørt fra din direktør)

Derfor er det afgørende at definere de nøglesituationer, hvor samarbejdet skal finde sted.

Denne metode kan bruges både når det tværgående samarbejde skal finde sted på individniveau, teamniveau, afdelingsniveau osv.

Alt i alt er samarbejdet på tværs en af det største knuder der skal løses i mange virksomheder. Men der skal investeres i det. Det kommer ikke af sige selv. Det kræver tid, fokus, og godt ledelsessamarbejde. Hvis ikke lederne fra afdelingerne samarbejder godt, kommer det heller ikke til at ske mellem deres afdelinger. Trapperne skal vaskes oppe fra!

Når virksomheder ikke lykkes med det, koster det penge, energi, og i sidste ende medarbejdere.

Få viden om og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i

 

Verden har brug for flere organisationer, der er værd at investere i. Som kunde, partner, aktionær og medarbejder. Som menneske.  

Kom med her, og få indblik og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i. 
 
Nøgleordene er adfærd, mindset, vaner, strategi, ledelse, kultur og salg – og målet er en bedre verden.

 

 

 

Jo tak hvad kan du gøre?

Den begavede leder kan selvfølgelig godt regne ud, at det bl.a. handler om at sætte klare mål, give konstruktiv feedback og skabe gennemsigtighed i beslutningsprocesserne. Lidt sværere er det måske at afstemme kulturen, at kommunikere værdierne og at sikre det langsigtede engagement og følelsen af at bidrage til noget meningsfyldt. Men det er der råd for. 

Hos Intenz mener vi ikke bare, at det er sympatisk og lukrativt at gå efter lykkelige medarbejdere. Vi tror så meget på det, at det udgør grundlaget for hele vores filosofi og metode. Både når det gælder vores kunder og os selv.  

Og kaster du et blik tilbage til analysens resultater med de meget lovende procenter – så er der altså noget at gå efter. For mens de mest lykkelige medarbejdere er produktive i 78% af deres arbejdstid, så ligger de mindst lykkelige og roder på en produktivitet på 41%.  

Vi tager gerne en uforpligtende snak med dig, hvis du vil arbejde målrettet og dokumenteret med dine medarbejderes glæde og passion. Vi tør godt love, at det også vil få dig til at smile mere. 

Har du greb om jeres kultur og adfærd?

Book 45 minutters online sparring, hvor vi sammen kigger ind i området adfærd og kultur og får sat det i perspektiv til jeres virkelighed og behov. Vores kunder fortæller, at tiden er givet godt ud. 

ledelse + kultur

Få løbende viden om og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i.

Verden har brug for flere organisationer, der er værd at investere i. 

Som kunde, partner, aktionær og medarbejder. Som menneske. Kom med her, og få indblik og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i.

Nøgleordene er adfærd, mindset, vaner, strategi, ledelse, kultur og salg – og målet er en bedre verden.

Vi deler kun, når vi er overbeviste om, at det er din tid værd

Konkrete redskaber til at skabe en salgsorganisation, der er værd at investere i

Ser du og dine lederkolleger ens på tingene?  

Prøv vores Culture Alignment analyse og afdæk, hvor enige I er i jeres ledergruppe

Det er noget for dig hvis du:

   • Er virksomhedsleder som sætter ambitiøse mål og gerne vil sikre, at du har alle i ledergruppen med 
   • Er en del af en ledergruppe og gerne vil sikre, at I har samme forståelse af de mål i jagter og den adfærd det kræver 
   • Er HR-ansvarlig og ønsker en kvalificeret dialog om kulturen i din virksomhed