Vedholdende fokus er vejen til succes

At sætte mål er ikke det samme som at arbejde målrettet. Det er helt afgørende, at I har styr på forskellen. For det er sidstnævnte – en vedholdende og korrigerende indsats – der skaber den motivation, der skal sikre jer morgendagens succeser.

Picture of Mads W. Olsen

Mads W. Olsen

Det summer af travlhed i de danske virksomheder. Både kalendere og to-do lister er fyldt godt op, så alle synes at være i fuld sving med vigtige gøremål. Men spørgsmålet er, om medarbejderne har travlt med de rigtige ting? Dem, der skal sikre arbejdsglæde og fantastiske resultater.​

Et skud dopamin, tak!

De fleste af os trives bedst med at vide, hvad der konkret forventes af os på vores arbejdsplads. Vi motiveres af meningsfulde krav og oplever succes, når vi kan vinge de opstillede krav af som opfyldt. Og det er der en fysisk årsag til.

Motivation er en konsekvens af biokemi – nemlig dopamin. Det er – som du sikkert ved – det signalstof, der frigives i hjernen ved lystfølelse, og som motiverer os til at gentage den adfærd, der i første omgang udløste følelsen. Det gør det både fristende og nærliggende at opstille en lang række KPI’er for bl.a. salgstal, bundlinje og kundetilfredshed, som kan synliggøre mål, vi kan løbe efter.

Udfordringen opstår imidlertid hvis antallet af KPI’er bliver for mange og for detaljerede – for så kan de få den diametralt modsatte effekt. Medarbejderne bliver frustrerede og kan ikke overskue relevansen af de mange mål. De får svært ved at prioritere deres indsatser blandt de opstillede KPI’er – og den sikre vej til stress er belagt med mål, der alle er lige vigtige. Og så er der lang vej til næste dopamin-kick.

Hvordan gør du ledelse til den drivkraft, der får jer hurtigere i mål?

 

6 moduler over 6 dage giver dig de 6 vigtigste værktøjer til at skabe bedre ledelse.

Du får indsigter i, hvordan du skaber mest muligt momentum og fremdrift på jeres mål – og hvordan du gør ledelse til den drivkraft, der får jer hurtigere i mål.

MWO

Keep It Simple Stupid

Kunsten er at ramme et antal KPI’er, som organisationen kan fastholde sit fokus på – og som medarbejderne finder relevante. Faktisk anbefaler vi, at du kommer helt ned på 2-3 klare KPI’er. Dem vi – med endnu en forkortelse – kalder WIG: Wildly Important Goals. Det er de mål, som er vitale for eksekveringen af jeres strategi – dem organisationen SKAL lykkes med.

Herudover kan I opstille andre mere konkrete og kortsigtede KPI’er, der relaterer sig til den daglige drift. Men for at I ikke ender med den føromtalte skov af KPI’er, skal der ugentligt følges op og justeres på disse mål. Hvad har vi gjort rigtigt i den forløbne uge? Hvad er status? Og hvor retter vi ind i den kommende uge? Og I skal gøre det hele igen ugen efter – og i alle dem, der følger.

Fokusér på at dyrke den seneste uges succes, hvad der ikke virker og hvad I i stedet kan gøre. I kan bruge metodikker som fx feed-back og feed-forward, så I lærer af det, der er sket. Og gør opfølgningen konkret og personlig for den individuelle medarbejder, så han/hun ved præcis, hvor der skal rettes ind.

Husk også KBI’erne

Det er helt afgørende at notere sig, at KPI’er formuleres på basis af organisationens kølvand – altså de hændelser og resultater, der ligger bag os. Derfor er der al mulig god grund til at tage et andet redskab i brug, nemlig KBI’er – Key Behavior Indicators. Det vi kan arbejde med i nutid, er vores adfærd, og det er den, der skaber fremtidens succeser. Derfor bør vi også opstille mål for, hvad der er for en adfærd, vi ønsker i fremtiden – og så styre og agere efter det.

Lidt firkantet sagt handler KBI om leadership: At medarbejderne har den rette forståelse for meningen med, at vi gør, som vi gør, og at de ved præcis, hvad der forventes af dem. KPI’erne er derimod et udtryk for management og sætter mål, der vedrører organisationens processer, systemer og strategi. Og skal organisationen arbejde sig fremad i en fælles retning – ja, så har I brug for begge dele.

Vedholdende fokus er vejen til succes

En vedvarende indsats

Når en leder er dygtig til at arbejde med både KBI og KPI, skaber det fundamentet for vedvarende motivation og drivkraft. Lidt populært kan man sige, at din opgave som leder er at sikre den rette biokemi hos dine medarbejdere i form klare mål og de rette betingelser for at leve op til dem. Effekten af den kombination skaber de rigtige forudsætninger for at udskille den dopamin, der både belønner os for veludført arbejde, og som motiverer os til at stræbe efter mere.

Konsekvensen af ikke at beherske den disciplin kan være en falsk ’sense of urgency’ blandt medarbejderne. I den situation retter de ikke fokus mod de fælles mål, der skaber værdi. I stedet indføres der en form for organisatorisk darwinisme, hvor alle kæmper for deres egen overlevelse, og organisationen bærer præg af frygt, silodannelse og manglende motivation.

Måling som udviklingskompas

Vil I have sikkerhed for, at I ved, hvor I står, og at I styrer den rigtige vej, kan I kigge ind i Intenz’ tilgang på at måle kulturen i virksomheden. Det giver jer både et udgangspunkt, klare mål og løbende tilbagemeldinger på jeres performance.

Vi har bl.a. anvendt Kulturmålingen hos virksomheden Trade Point. Den har udviklet sig fra iværksætterfirma til en mellemstor virksomhed med 80 medarbejdere i Danmark og kontorer i Asien. Vi indledte samarbejdet i maj 2017 med sammen at definere deres ønskede kultur holdt op mod deres strategiske målsætninger. Vi gennemførte derefter en kulturmåling for at få svar på, hvor de stod i forhold til deres ønskede kultur. Herefter igangsatte vi en proces til at indfri det potentiale, der lå lige for, og som indbefattede lederudvikling, salgsudvikling og kulturudvikling.

– Sammen med Intenz har vi identificeret vores mission, vision og værdier, som vi måler på løbende for at fastholde fokus, fortæller HR Manager Hanne Bødker Møller. – På baggrund af første måling fastlagde ledergruppen tre hhv. ’people drivere’ og ’business drivere’ (jf. KBI’er og KPI’er), som vi nu løbende navigerer efter. Der blev også afholdt workshops for virksomhedens teams, hvor medarbejderne selv har udpeget indsatsområder, som de nu arbejder med, fortæller hun.

– Processen har givet os en fælles retning og et fælles sprog og nogle få, men effektive værktøjer, som vi kan bruge i dagligdagen. Og så kræver det, at vi prioriterer tid til at arbejde med det og relaterer det ind i hverdagen, så det ikke bliver en indkapslet proces, lyder det.

To-sidder-og-snakker_gradient

Brug for et skub i den rigtige retning?

Book 45 minutters online sparring, hvor vi sammen kigger ind i disciplinen ledelse og får sat det i perspektiv til jeres virkelighed og behov. 

Vores kunder fortæller, at tiden er givet godt ud. 

Vil du have mere viden?

Få løbende viden om og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i. Verden har brug for flere organisationer, der er værd at investere i. Som kunde, partner, aktionær og medarbejder. Som menneske. Kom med her, og få indblik og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i. Nøgleordene er adfærd, mindset, vaner, strategi, ledelse, kultur og salg – og målet er en bedre verden.

Ser du og dine lederkolleger ens på tingene?  

Prøv vores Culture Alignment analyse og afdæk, hvor enige I er i jeres ledergruppe

Det er noget for dig hvis du:

      • Er virksomhedsleder som sætter ambitiøse mål og gerne vil sikre, at du har alle i ledergruppen med 
      • Er en del af en ledergruppe og gerne vil sikre, at I har samme forståelse af de mål i jagter og den adfærd det kræver 
      • Er HR-ansvarlig og ønsker en kvalificeret dialog om kulturen i din virksomhed